RADA SENIORÓW
DZIELNICY

Śródmieście

Rada Seniorów Dzielnicy Śródmieście rozpoczęła II kadencję.

30 maja zakończyła się pierwsza, czteroletnia kadencja Rady Seniorów. Zarząd Dzielnicy Śródmieście według zasad określonych w nowym Statucie RS powołał dwanaście osób do nowej Rady. W dniu 1 czerwca 2022 roku odbyło się pierwsze posiedzenie RS drugiej kadencji. Przewodniczącą Rady Seniorów została Barbara Kopczyńska.
Zdjęcie: pod zdjęciem podpis: Rada Seniorów II kadencji z Przewodniczącym Rady Dzielnicy Marcinem Rolnikiem, Zastępcą Przewodniczącego Rady Dzielnicy Pawłem Puławskim oraz Burmistrzem Dzielnicy Aleksandrem Ferensem
Skład RS

Prezydium
1. Barbara Kopczyńska – Przewodnicząca
2. Halina Lipke – Wiceprzewodnicząca
3 .Danuta Urbańska – Klimek – Wiceprzewodnicząca

Członkowie Rady Seniorów Dzielnicy Śródmieście
1 .Adam Dyda
2.Katarzyna Kozłowska
3. Cecylia Melnik
4. Alicja Ozdowy – Bietkowska – przedstawicielka do WRS
5. Sławomir Pieciukiewicz
6. Elżbieta Woźniak
7. Emilia Wudkiwicz – Madejczyk
8. Tomasz Żach

Zespoły zadaniowe
1. Zespół do spraw aktywności społecznej, kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej seniorów.
2. Zespół do spraw pomocy społecznej, zdrowia i bezpieczeństwa seniorów.


Pliki do pobrania


Kontakt

Adres: Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,
ul. Nowogrodzka 43, pok. 132
00-691 Warszawa
Telefon: 22 443-92-25
E-mail : srodmiescie@wrs.waw.pl


Galeria

Aktualności

Zapoznaj się