RADA SENIORÓW
DZIELNICY

Rembertów

REMBERTOWSKA RADA SENIORÓW. KADENCJA 2021 – 2024

Prezydium Rembertowskiej Rady Seniorów

 • Czesław Ochenduszka – przewodniczący Rady
 • Danuta Zawadzka – wiceprzewodnicząca Rady

Członkowie Rembertowskiej Rady Seniorów

 • Stefan Bobiński
 • Barbara Burtniak – przedstawicielka Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
 • Mirona Drewnowa
 • Jadwiga Jeziorska
 • Witold Kaczmarczyk
 • Janusz Osiński
 • Elżbieta Piechal
 • Irena Pogoda -przedstawicielka Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
 • Dorota Pszczółka
 • Elżbieta Szydłowska
 • Barbara Urban
 • Teresa Wrześniewska 
 • Ireneusz Wrześniewski – przedstawiciel Rady do Warszawskiej Rady Seniorów

Pliki do pobrania


Kontakt

Adres: Aleja gen. Chruściela 28,
04-401 Warszawa

Strona internetowa: www.radaseniorowrembertow.pl
E-mail: radaseniorow.rembertow@gmail.com, rembertow@wrs.waw.pl
Telefon: 22 443 38 07


Aktualności