RADA SENIORÓW
DZIELNICY

Rembertów

Prezydium Rembertowskiej Rady Seniorów

  • Ireneusz Wrześniewski – przewodniczący Rady, przedstawiciel do Warszawskiej Rady Seniorów
  • Lucyna Barbara Wieczorek – wiceprzewodnicząca Rady

Członkowie Rembertowskiej Rady Seniorów

  • Halina Andruszko
  • Barbara Burtniak – przedstawicielka Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
  • Zbigniew Magnucki
  • Czasław Ochenduszka – delegat WRS do  Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
  • Janusz Osiński
  • Elżbieta Piechal
  • Barbara Słoniewska
  • Teresa Wrześniewska 

Pliki do pobrania


Kontakt

Adres: Aleja gen. Chruściela 28,
04-401 Warszawa
E-mail: radaseniorow.rembertow@gmail.com, rembertow@wrs.waw.pl
Telefon: 22 443 38 07


Aktualności