Regulamin Konkursu

Harmonogram działań:

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są, w kancelarii Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, adresowane do: Biura Pomocy i Projektów Społecznych w Warszawie, ul. kruczkowskiego 2, do 30 września danego roku kalendarzowego (liczy się data wpływu),

Ocena formalna wniosków przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy oraz przekazanie wniosków do rad seniorów w dzielnicach m.st. Warszawy dokonywane jest do 15 października danego roku kalendarzowego.

Rozpatrzenie wniosków przez rady seniorów w dzielnicach m.st. Warszawy dokonywane jest w terminie do 30 listopada danego roku kalendarzowego.

Decyzja Kapituły Konkursu o przyznaniu certyfikatów zostaje podjęta w terminie do 31 grudnia danego roku kalendarzowego

Uroczysta gala z wręczeniem certyfikatów odbędzie się na wiosnę 2021 roku.