Regulamin Konkursu

IX EDYCJA KONKURSU – 2024
Ruszył nabór wniosków do konkursu Miejsce Przyjazne Seniorom 2023-2025.

Organizatorami konkursu jest Warszawska Rada Seniorów, Dzielnicowe Rady Seniorów oraz Miasto Stołeczne Warszawa. Ze strony Miasta konkurs realizuje Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Zespół Realizacji Polityki Senioralnej.

Warunki uczestnictwa
Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić wniosek o przyznanie certyfikatu (Załącznik nr 1) i dostarczyć go do Kancelarii Urzędu m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, z dopiskiem „ZGŁOSZENIE do konkursu Miejsce Przyjazne Seniorom”. Wniosek musi zostać dostarczany jedną z wybranych ścieżek:

  • osobiście,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na w/w adres,
  • jako skan wniosku w formie cyfrowej przesłany na adres: senioralna@um.warszawa.pl


Terminy konkursu
do 30.09.2023 – nabór wniosków (decyduje data wpływu);
do 15.10.2023 – ocena formalna wniosków przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy oraz ich przekazanie do dzielnicowych rad seniorów;
do 30.11.2023 – rozpatrzenie wniosków przez dzielnicowe rady seniorów;
pierwszy kwartał 2024 roku – decyzja Kapituły Konkursu o przyznaniu certyfikatów;
do końca kwietnia 2024 roku – uroczyste ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem certyfikatów oraz indywidualnych wyróżnień podczas Gali Konkursu Miejsce Przyjazne Seniorom.
Zapraszamy do składania wniosków.

Załączniki: