Przyjaciele WRS

Laureaci Honorowej Odznaki Przyjaciel WRS

Rafał Trzaskowski

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Włodzimierz Paszyński

Michał Szczerba

Janusz Samel

Ewa Kozdroń

Adam Grzegorczyk

Paweł Rabiej

Rafał Trzaskowski po wręczeniu Odznaki WRS

Z okazji dekady funkcjonowania rad seniorów w Polsce Prezydium Warszawskiej Rady Seniorów podjęło inicjatywę nadawania Honorowej Odznaki osobom szczególnie zasłużonym dla wspierania samorządowego ruchu warszawskich seniorów.
Odznaka honorowa jest przyznawana zgodnie z uchwałą Warszawskiej Rady Seniorów raz do roku na uroczystej sesji Warszawskiej Rady Seniorów z okazji Dnia Warszawskiego Seniora.
Odznaka jest nadawana od 2023 roku, a wręczenie pierwszych tytułów dla osób szczególnie zasłużonych dla ruchu senioralnego w Warszawie w okresie 2013-2023 odbyło się 29 września 2023 roku.

Odznaka Honorowa – Przyjaciel WRS

Aktualności Warszawskiej Rady Seniorów