GALA KONKURSU MIEJSCE PRZYJAZNE SENIORM – EDYCJA 8. PODSUMOWANIE I LAUREACI 2023

Konkurs „Miejsce Przyjazne Seniorom” organizowany jest przez Warszawską Radę Seniorów oraz Urząd m.st. Warszawy. Tegoroczna gala przyznania certyfikatów odbyła się w gościnnych progach Terminalu Kultury Gocław

Już po raz 8. przyznaliśmy certyfikaty instytucjom, organizacjom i osobom, które w szczególny sposób wychodzą naprzeciw potrzebom starszych mieszkańców Warszawy. W piątek, 12 maja, odbyła się gala finałowa konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom 2022-2024”. Kapituła konkursu w składzie: przyznała 14 wyróżnień, w tym 4 indywidualne.

Jak co roku kapituła konkursowa starała się wyłonić spośród nadesłanych zgłoszeń miejsca, które w szczególny sposób troszczą się o warszawskich seniorów i seniorki. Łącznie do konkursu wpłynęło 27 wniosków z 13 dzielnic m.st. Warszawy oraz 8 wniosków indywidualnych. Wszystkie zgłoszenia zostały wnikliwie ocienione przez przedstawicieli Dzielnicowych Rad Seniorów.

Ostatecznie Kapituła konkursu przyznała 10 certyfikatów w 5 kategoriach:

  • administracja publiczna,
  • kultura,
  • edukacja i oświata,
  • zdrowie i pomoc społeczna,
  • sport i rekreacja.

Zostały również przyznane 4 wyróżnienia indywidualne dla osób przyjaznych seniorom.

Laureaci Miejsca Przyjazne Seniorom 2022-2024

Pływalnia “Pingwin” (Bemowo)

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (Bielany)

Wyróżnienie za tworzenie przestrzeni dla aktywności seniorów poprzez współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc, bezpłatne udostępnianie sal, charytatywną pomoc w realizacji zajęć oraz współpracę kadry Centrum z UTW. 

 

Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców przy Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów

Wyróżnienie za bogatą i bezpłatną ofertę zajęć i aktywności dla seniorów oraz stworzenie miejsca, w którym osoby starsze czują się dobrze i chętnie spędzają czas.

 

Dom Kultury “Rembertów”

Wyróżnienie za bogatą ofertę bezpłatnych działań dla seniorów, organizację wydarzeń o charakterze dzielnicowym dla starszych mieszkańców dzielnicy oraz zaangażowanie w projekty ogólnomiejskie takie jak Warszawskie Dni Seniora.

 

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 97, Centrum Informacji im. Jana Nowaka Jeziorańskiego filia Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Wyróżnienie za ponadstandardowe działania dla starszych czytelników i bywalców Wypożyczalni, prowadzenie działań międzypokoleniowych oraz tworzenie oferty z myślą o osobach starszych. 

 

Centrum Kultury Wilanów (Dzielnica Wilanów)

Wyróżnienie za interesującą i różnorodną ofertę zajęć i animacji dla seniorów, przyjazną atmosferę i zaangażowanie w działalność na rzecz starszych mieszkańców Dzielnicy Wilanów.   

 

Dom Pracy Twórczej w Powsinie (Dzielnica Wilanów)

Wyróżnienie za bogatą ofertę bezpłatnych zajęć dla seniorów, takich jak warsztaty, koncerty oraz ciekawe wydarzenia nawiązujące do tradycji ludowych.

 

Urząd Dzielnicy Wilanów

Wyróżnienie za tworzenie szczególnej oferty dla starszych mieszkańców Warszawy, wzorową współpracę z Radą Seniorów Dzielnicy Wilanów oraz zapewnienie dostępności Urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób starszych. 

Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola

Wyróżnienie za podejmowanie ponadstandardowych działań na rzecz starszych mieszkańców dzielnicy, współpracę ze społecznością lokalną w celu aktywizacji osób starszych oraz podejmowanie działań międzypokoleniowy wychodzących poza standardową działalność placówki. 

Urszula Kierzkowska – burmistrz Dzielnicy Bemowo (wyróżnienie indywidualne)

Wyróżnienie za ponadprzeciętną postawę na rzecz starszych mieszkańców dzielnicy oraz aktywną współpracę z Bemowską Radą Seniorów. Pani Burmistrz z dużym zaangażowaniem podejmuje działania i inicjatywy promujące zdrowy styl życia bemowskich seniorów. 

Magdalena Wojciechowska – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Śródmieście (wyróżnienie indywidualne)

Wyróżnienie za aktywną działalność na rzecz starszych mieszkańców dzielnicy. Z inicjatywy Pani Burmistrz organizowane są liczne programy i wydarzenia dla seniorów np. rejsy gondolami po Wiśle. Pani Burmistrz często osobiście bierze udział w wydarzeniach dla seniorów np. aktywnie wspierała reprezentację seniorów z Dzielnicy Śródmieście w Olimpiadzie Seniorów.

Katarzyna Niedźwiecka – Naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji w Urzędzie Dzielnicy Bemowo (wyróżnienie indywidualne)

Wyróżnienie za zaangażowanie na rzecz seniorów wykraczające poza obowiązki służbowe. Pani Katarzyna podczas pandemii Covid-19 pracowała jako wolontariuszka dostarczając samotnym osobom starszym leki i żywność. Jest inicjatorką wielu programów sportowych w dzielnicy dedykowanych seniorom, w tym m. in. zajęć przygotowujących osoby starsze do udziału w Olimpiadzie Seniorów.

Iwona Bieńkowska – pracownik Urzędu Pocztowego Dzielnicy Wesoła (wyróżnienie indywidualne)

Wyróżnienie za życzliwą i bezinteresowną pomoc starszym mieszkańcom dzielnicy. Pani Iwona stara się osobiście doręczać korespondencję, zwłaszcza do osób z ograniczoną mobilnością. Zawsze znajdzie chwilę na rozmowę. Do mieszkańców podchodzi z sercem. Jest osobą życzliwą i lubianą. Działania Pani Iwony wykraczają poza obowiązki służbowe. Zdarzało się, że pomagała seniorom w drobnych sprawach domowych lub robiła im zakupy.