RADA SENIORÓW
DZIELNICY

Wilanów

Skład drugiej kadencji Rady Seniorów: 

Prezydium:
1. Pani Bożena Laskowska -Przewodnicząca
2. Pani Ewa Sadowska- Wiceprzewodnicząca
3. Pan Jan Lewandowski – Wiceprzewodniczący
4. Pani Wiesława Rybarczyk – Sekretarz

Członkowie:
1.Pani Teresa Gałczyńska
2.Pani Jadwiga Krzemińska
3.Pani Teresa Orzełowska-Kołakowska
4.Pani Maria Podniesińska
5.Pani Małgorzata Wilk
6. Pani Elżbieta Wiśniewska
7.Pani Danuta Zygańska
8. Pan Stanisław Gomółka
9. Pani Halina Myszkowska
10. Pan Grzegorz Piekuś
11.Pani Alicja Marczuk

Osobą reprezentującą Radę Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w Warszawskiej Radzie Seniorów jest Pani Elżbieta Wiśniewska.

II KADENCJA
W dniu 13.12.2017 roku Rada Dzielnicy Wilanów podjęła Uchwałę Nr XXXVI/138/2017, nadając nowy Statut Radzie Seniorów Dzielnicy Wilanów. Uchwała ta stała się zwieńczeniem prac Radnych, którzy dokonali analizy treści obowiązującego dokumentu i wprowadzili zmiany, mające na celu usprawnienie procesu wyboru członków Rady Seniorów i zapewnienie bardziej efektywnego jej działania.
W związku z wejściem w życie nowego Statutu, Urząd przeprowadził procedurę naboru kandydatów do Rady Seniorów spośród przedstawicieli mieszkańców. Procedura trwała od dnia 29 grudnia 2017 roku do dnia 19 stycznia 2018 roku. Do Urzędu wpłynęło 9 zgłoszeń, które spełniły wszystkie wymagania formalne. Swoich przedstawicieli do Rady wskazali również: Centrum Kultury Wilanów, Centrum Sportu Wilanów, Biblioteka Publiczna, Ośrodek Pomocy Społecznej, Rada Dzielnicy oraz Zarząd. Pierwsze posiedzenie Rady w nowym składzie odbyło się 15 marca 2018 roku.

Rada Seniorów Dzielnicy Wilanów to kluczowe ciało dialogu międzypokoleniowego. Jej głównym i podstawowy celem jest reprezentowanie seniorów Wilanowa.
Do zadań Rady należy w szczególności:
1) monitorowanie polityki senioralnej na poziomie Dzielnicy;
2) pełnienie roli konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej dla władz Dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy;
3) współpraca z Warszawską Radą Seniorów;
4) tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz wspieranie i pobudzanie środowisk senioralnych na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych;
5) przyjmowanie zgłoszeń o problemach i oczekiwaniach seniorów.


Kontakt

E-mail: wilanow.wrs@radni.um.warszawa.pl oraz wilanow@wrs.waw.pl Telefon: 22 44 35 069

Dyżury:

3 czerwca -Teresa Gałczyńska
2 września – Jadwiga Krzemińska
7 października – Bożena Laskowska
4 listopada – Jan Lewandowski


Pliki do pobrania


Aktualności

Zapoznaj się