RADA SENIORÓW
DZIELNICY

Wola

Prezydium Wolskiej Rady Seniorów

Przewodnicząca: Elżbieta Kowalska
Zastępcy Przewodniczącego: Lidia Kania, Jacek Czech
Sekretarz: Teresa Wójtowicz

Członkowie Wolskiej Rady Seniorów

 1. Bralska Danuta,
 2. Cąpała Zbigniew,
 3. Czech Jacek
 4. Draganiak Ryszard
 5. Kania Lidia
 6. Kowalska Elżbieta
 7. Król Hanna
 8. Małkowska–Cieślak Elżbieta
 9. Niczke Zofia
 10. Romanowski Witold
 11. Siemianowska–Reutt Krystyna,
 12. Siennicki Andrzej
 13. Szeląg Alicja,
 14. Wójtowicz Teresa
 15. Zieliński Adam
 16. Piątkowski Dariusz.

Zespoły zadaniowe Wolskiej Rady Seniorów

 Zespół ds. Planowania, Działalności i Promocji:

 1. Bruśk Iwona
 2. Czech Jacek
 3. Kowalska Elżbieta
 4. Ogonowski Zbigniew
 5. Piątkowski Dariusz
 6. Wójtowicz Teresa

Przedstawiciele do Warszawskiej Rady Seniorów:
Przedstawiciel: Lidia Kania
Zastępca Przedstawiciela: Adam Zieliński


Pliki do pobrania


Kontakt

e-mail: wolaseniora15@gmail.com

Dyżury: każdy czwartek w godz. 14.00 – 16.00
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”
ul. Nowolipie 25B
Telefony w godzinach dyżurów:
22 838 34 96
22 636 70 42


Aktualności

Zapoznaj się