Szkolenie z zakresu opieki nad zwierzętami

W dniu 11.12.2018r w CAM “Nowolipie”  odbyło się szkolenie z zakresu opieki nad zwierzętami

W CAM Nowolipie w kawiarni multimedialnej odbyło się szkolenie z inicjatywy Wolskiej Rady Seniorów z zakresu opieki nad zwierzętami.

Szkolenie pn. Zwierzęta w mieście

Program szkolenia:

  1. 1.     Wstęp – ogólne informacje na temat gatunków zwierząt występujących w mieście.
  2. 2.     Prawo a zwierzęta – na tym etapie dowiesz się jakie przepisy prawne regulują ochronę zwierząt oraz nauczysz się je wykorzystywać w praktyce np. podczas prowadzonych interwencji z udziałem zwierząt na terenie m.st. Warszawy.  
  3. 3.     Obowiązki ustawowe gminy/zadania gminy w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom – na tym etapie dowiesz się jakie obowiązki nakłada na gminę ustawa o ochronie zwierząt w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom.
  4. 4.     Cele i zadania Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy – na tym etapie zostanie przedstawiony ogólny cel i zadania priorytetowe Programu.
  5. 5.     Opieka nad zwierzętami – na tym etapie dowiesz się jakie jednostki i inne podmioty w m.st. Warszawie realizują zadania z zakresu opieki nad zwierzętami wynikające z realizacjiProgramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy i innych zadań i przepisów (przedstawiony tu zostanie wykaz jednostek podejmujących zadania z udziałem zwierząt). Dowiesz się szczegółowo jakie są zadania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie, Eko Partolu Straży Miejskiej m.st. Warszawy, organizacji pozarządowych statutowo zajmujących się ochroną zwierząt, jaka jest rola Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych pn .„Ptasi Azyl” i ośrodka CITES prowadzonych na terenie ZOO, oraz Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Warszawie, prowadzonego przez Lasy Miejskie-Warszawa. W module tym przestawione zostaną również zadania Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy z zakresu opieki nad zwierzętami, które realizowane są w ramach zawartych umów.
  6. 6.     Akcje ogólnomiejskie – na tym etapie dowiesz się jakie akcje prowadzi m.st. Warszawacelem ograniczania populacji bezdomnych zwierząt, jakimi narzędziami dysponuje celem prowadzenia promocji tych zadań oraz jakie działania podejmuje w zakresie edukacji mieszkańców.
  7. 7.     Strona internetowa „zwierzęta w mieście” – na tym etapie dowiesz się gdzie znajdują się narzędzia do wykorzystania podczas realizacji zadań wynikających z obowiązków służbowych z zakresu ochrony zwierząt. W tym module zostaną omówione wszystkie wytyczne, procedury i inne dokumenty miejskie, znajdujące się na stronie „zwierzęta w mieście”. 

Korzyści dla uczestnika z udziału w szkoleniu:

Udział w powyższym szkoleniu pozwoli nabyć, ugruntować i usystematyzować wiedzę oraz umiejętności wykorzystywania różnych narzędzi, które moim zdaniem są kluczowe do pracy podczas realizacji zadań z zakresu ochrony zwierząt, w tym również podejmowania interwencji z ich udziałem. Jednocześnie znajomość szczegółowych zapisów ujętych w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy zapewni sprawniejszą pracę oraz rozwiązywanie pojawiających się problemów. Osoby niezwiązane w swojej pracy z tematyką zwierzęcą po odbytym szkoleniu zdobędą wiedzę na temat realizowanych przez m.st. Warszawa zadań z zakresu ochrony zwierząt, niesienia im pomocy przez różne jednostki i podmioty w ramach posiadanych przez nich kompetencji.

Czas trwania szkolenia ok.3 h.

Udostepnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

559 Liczba wyświetleń wpisu