WIEŚCI WRS – GRUDZIEŃ 2020

Przesłaliśmy gratulacje i życzenia do Aldony Machnowskiej-Góry, nowo
powołanej zastępczyni prezydenta Warszawy. W odpowiedzi otrzymaliśmy
wiadomość, w której czytamy: “Zgodnie z Państwa oczekiwaniami, ale także
z moimi przekonaniami, tematyka związana z polityką senioralną będzie
jednym z kluczowych zadań miasta”.

W odpowiedzi na gratulacje przesłane do Karoliny Zdrodowskiej, dyrektor
ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego, otrzymaliśmy błyskawiczną
odpowiedź: “…jest to dla mnie wielkie wyzwanie, ale jestem pewna,
że wspólnie, w ramach konsultacji i dialogu, wypracujemy najlepsze
rozwiązania dla mieszkańców naszego miasta. Jestem otwarta na pytania,
sugestie, dyskusje i ze swojej strony deklaruję wsparcie dla Państwa
pomysłów i inicjatyw…”.

Pismo z gratulacjami wysłaliśmy także do Anny Chabiery, specjalistki
z Zespołu ds. równego traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, która decyzją Zgromadzenia Ogólnego European Network of National Human Rights Institutions została wybrana do grupy roboczej ds. Starzenia się GANHRI, gdzie będzie reprezentowała nasz region Europy. Odpowiedź także przyszła natychmiast gratulacje z Państwa strony są dla mnie szczególnie miłe, ważne
i motywujące do dalszej pracy. Mam nadzieję, że będziemy mieć jeszcze wiele okazji do współdziałania na rzecz poprawy sytuacji osób starszych”

Przesłaliśmy list do dyrektora Tomasza Pactwy w sprawie najważniejszych
spraw, prosząc o informacje dotyczące planów finansowania w 2021 r., zadań
na rzecz seniorów w budżetach głównych biur pionu społecznego warszawskiego
ratusza oraz nowo uruchamianych projektów na rzecz seniorów.

Nieustannie bierzemy udział w szkoleniach i doskonalimy
umiejętności komunikowania się – korzystania z Zooma i Microsoft
Teamsa, uczymy się też obróbki zdjęć. Zaprosiliśmy do tych aktywności
przedstawicieli dzielnicowych rad seniorów – miło, że jesteśmy razem.

Halina Lipkie, przewodnicząca Rady Seniorów Śródmieście, napisała
do nas o tym, że rada zawnioskowała o przedłużeniu kadencji swoich członków. Dla rad dzielnicowych, którym kończy się obecna kadencja, może to być ważna wskazówka w dzisiejszej trudnej organizacyjnie sytuacji. Sprawa jest w toku.

Rada Seniorów Śródmieście ma swoją przedstawicielkę w komisji konkursowej
z zakresu pomocy społecznej. Jest to wynik dobrej współpracy z Dzielnicową Komisją Dialogu Społecznego (DKDS). DKDS przekazała wcześniej
radzie do konsultacji projekty ogłoszeń konkursowych w dzielnicy
z zakresu pomocy społecznej, kultury i sportu. Dwa pierwsze dotyczyły także
seniorów. Zgłoszone do pierwszego konkursu uwagi Rady Seniorów
Śródmieście zostały w dużej mierze uwzględnione. DKDS poprosiła
o skierowanie przedstawiciela rady do komisji konkursowej. W komisji
z zakresu kultury jest także członek rady, a w Dzielnicowej Komisji Dialogu
Społecznego rada ma status obserwatora. To wielokrotnie podnoszony
problememy, przedstawiciele rad seniorów, nie możemy być członkami
komisji konkursowych mimo że to nasze sprawy, bo nie jesteśmy organizacją
pozarządową. Brawo, Śródmieście! To przeciera drogę innym dzielnicom.

Składamy na ręce Ewy Malinowskiej-Grupińskiej, przewodniczącej
rady miasta, podziękowania za to, że 12 listopada kapituła odznaczenia
“Zasłużony dla m.st. Warszawy” przyznała te wyróżnienia, na prośbę
WRS, trzem zasłużonym seniorom. Uroczystość wręczenia wkrótce!

Udostepnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

519 Liczba wyświetleń wpisu