Sprawozdanie Warszawskiej Rady Seniorów kadencji 18.10.2023 – 30.04.2024

W kadencji 2023/2024 odbyło się 8 posiedzeń Warszawskiej Rady Seniorów:

 • 17.11.2023
 • 08.12.2023
 • 21.12.2023
 • 10.01.2024
 • 28.02.2024
 • 28.03.2024
 • 10.04.2024
 • 25.04.2024

Podjęto następujące stanowiska:

 • w sprawie cmentarzy komunalnych (uchwała nr 10 2023/2024);
 • w sprawie rozwiązania problemu „więźniów czwartego piętra” (uchwała nr 16 2023/2024);
 • w sprawie uregulowania stanu prawnego gruntów będących we władaniu spółdzielni mieszkaniowych (uchwała nr 17 2023/2024);
 • w sprawie opłat za odpady komunalne (uchwała nr 18 2023/2024);
 • w sprawie aktywizacji fizycznej seniorów (uchwała nr 22 2023/2024);
 • w sprawie standardów warszawskich rad seniorów (uchwała nr 24 2023/2024);
 • w sprawie włączenia przedstawicieli WRS w prace związane z deinstytucjonalizacją usług społecznych (uchwała nr 25 2023/2024);
 • w sprawie zmiany funkcjonowania systemu biletowego w Warszawie (uchwała nr 26 2023/2024);
 • w sprawie opieki geriatrycznej (uchwała nr 27 2023/2024);
 • w sprawie szczepień przeciw półpaścowi i neuralgii półpaścowej (uchwała nr 28 2023/2024).

Stanowiska podjęte w formie uchwał podlegają ustawowemu wymogowi uzyskania odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały.

Funkcjonowały następujące zespoły stałe:

 1. Zespół Organizacyjno-prawny.
 2. Zespół ds. Zdrowia i jakości życia seniorów,
 3. Zespół ds. Współpracy z radami seniorów i organizacjami działającymi na rzecz seniorów.

Zespoły doraźne:

 1. Kapituła Konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom”,
 2. Zespół ds. organizacji Warszawskiej Olimpiady Seniorów (współpraca z Aktywną Warszawą),
 3. Zespół ds. wydawnictwa „10 lat Warszawskiej Rady Seniorów,
 4. Zespół ds. opracowania standardów pracy warszawskich rad seniorów,
 5. Zespół ds. promocji i komunikacji (newslettery, FB, informacje prasowe, współpraca z miesięcznikiem Pokolenia).

Zespół ds. Warszawskiej Olimpiady Seniorów do września 2024 r. będzie współpracować z SCS AKTYWNA WARSZAWA w celu przygotowania Warszawskiej Olimpiady Seniorów.

Zespół Organizacyjno-prawny zaktualizował Regulamin Warszawskiej Rady Seniorów.

Powołani do Kapituły Konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom” członkowie WRS pracowali do końca swojej kadencji nad oceną wniosków złożonych w Konkursie. Gala Konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom” odbędzie się 27 maja 2024 r. w Teatrze Syrena.

W Biurze Pomocy i Projektów Społecznych procedowane jest zlecenie organizacji warsztatów dla liderów środowisk senioralnych (Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024”) – prace związane z organizacją warsztatów rozpoczną się w maju. Powołana została Rada Programowa w składzie Joanna Celińska, Krystyna Śmigielska, Marek Chodaczyński, Wojciech Kożuchowski, Jagoda Świć Małgorzata Żuber-Zielicz, która będzie kontynuowała swoją działalność.

Z inicjatywy WRS Biuro Strategii i Analiz do końca grudnia 2024 r. zrealizuje badanie ankietowe dotyczące sytuacji seniorów mieszkających w Warszawie oraz zaawansowania realizacji Polityki Senioralnej w ramach Strategii #Warszawa2030.

Opracowywana jest publikacja na 10-lecie WRS (zespół w składzie: Joanna Celińska, Ewa Kozdroń, Janusz Kostynowicz, Małgorzata Żuber-Zielicz, Jagoda Świć). Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zadba o sfinansowanie tej publikacji oraz organizację uroczystej sesji WRS we wrześniu 2024 r.

Warszawska Rada Seniorów m.in. uczestniczyła w:

 • debacie w Sejmie „Rzeczpospolita Seniorów”,
 • posiedzeniu Komisji Senioralnej przy rzeczniku Praw Obywatelskich,
 • Balu Karnawałowy Mieszkańców Warszawskich Domów Pomocy Społecznej,
 • Kongresie Zdrowia Seniorów organizowany przez Fundację „Żyjmy Zdrowo” pod hasłem „Dostępność ‒ Samodzielność ‒ Aktywność”,
 • III FORUM Seniorów,
 • Warszawskim Tygodniu Międzypokoleniowym.

Niniejsze częściowe sprawozdanie jest realizacją zgodnie z § 19 Statutu WRS. Skład Warszawskiej Rady Seniorów stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Protokoły oraz podjęte Uchwały dostępne są na stronie internetowej www.wrs.waw.pl.

Dostęp do strony internetowej i FB oraz informacje zostaną przygotowane do przekazania nowej radzie w zamkniętej kopercie, a w okresie przejściowym dostęp pozostanie w rękach Jagody Świć i Przewodniczącej Małgorzaty Żuber-Zielicz.

Ustępujące Prezydium Warszawskiej Rady Seniorów od 1 maja będzie pełniło dyżur (zgodnie z wolą i deklaracją) w ramach wolontariatu senioralnego – będzie to okazja do spotkań, rozmów i konsultacji oraz merytorycznego wsparcia dla rad seniorów z dzielnic m.st. Warszawy. Wspierać nas będzie Pani Jagoda Świć z Fundacji Idylla. Zapraszamy do współpracy wszystkich przedstawicieli WRS (w sali 707 PKiN, we wtorki w godzinach 10.00 – 13.00, dyżury pełnimy do czasu pierwszego posiedzenia nowej Rady).

Przewodnicząca Warszawskie Rady Seniorów
Małgorzata Żuber-Zielicz

Udostepnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

135 Liczba wyświetleń wpisu