Posiedzenie WRS maj 2021

27 maja odbyło się posiedzenie Warszawskiej Rady Seniorów. Posiedzenie odbyło się w formie hybrydowej. Cześć członków uczestniczyła osobiście a cześć zdalnie. Przed spotkaniem przeprowadzono mini sesję zdjęciowa z uczestnikami.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu nr 3 z posiedzenia WRS w dniu 28.04.2021r. 
  3. Konkurs „Miejsce przyjazne seniorom” edycja 2020 i edycja 2021 oraz Warszawskie Dni Seniora 2021 – przedstawia Małgorzata Borys-Dziedzic.
  4. Informacja z pracy w Zespołach WRS – przedstawiają przewodniczący Zespołów. Podpisane protokoły z odbytych posiedzeń, przewodniczący Zespołów przekazują sekretarzowi WRS, Joannie Celińskiej w dniu posiedzenia.
  5. Spotkanie integracyjne w Parku Kultury w Powsinie, w dniu 16 czerwca br. – przedstawia Elżbieta Wiśniewska.
  6. Informacja o pracy Prezydium pomiędzy posiedzeniami WRS – przedstawia Małgorzata Żuber-Zielicz.
  7. Seminarium Warszawskich Rad Seniorów 2021. Proponowany temat„Dobrostan seniora w Warszawie – aktywność warszawskich środowisk senioralnych w świetle przyjętych programów i polityk miejskich” – przedstawia Małgorzata Żuber-Zielicz. 
  8. Sprawy wniesione poza porządkiem obrad.
  9.  Zamknięcie posiedzenia.

Udostepnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

516 Liczba wyświetleń wpisu