Posiedzenie Warszawskiej Rady Seniorów (Kwiecień)

28 kwietnia odbyło się czwarte w 2021 roku posiedzenie Warszawskiej Rady Seniorów. Posiedzenie odbyło się w formie zdalnej,

Program obrad

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Wniosek o udzielenie patronatu WRS – Fundacji im. Józefa Fettera „Pora na Seniora – przedstawia Prezes Fundacji Katarzyna Fetter oraz Krystyna Śmigielska (złącznik nr 1 wniosek do zapoznania się).
 3. Stosowna Uchwała do podjęcia.
 4. Wybór przedstawicieli WRS do nowej kadencji Rady Warszawskiego Transportu Publicznego. Informację o pracy w Radzie przedstawia dotychczasowy jej członek Maria Pokój (załącznik nr 2 informacyjnie pismo z ZTM). Stosowna Uchwała do podjęcia.
 5. Wstępna koncepcja w sprawie DPS i Domów Dziennego Pobytu – wybór doraźnego zespołu do przygotowania tematu na kolejne posiedzenie WRS. Koordynuje temat Zbigniew Ogonowski (załącznik nr 3 informacyjnie).
 6. Informacja o pracy Prezydium pomiędzy posiedzeniami WRS. Przedstawia Małgorzata Żuber-Zielicz.
  • Przyjęcie stanowiska WRS w sprawie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Warszawie (załączniki 4 Stanowisko do zapoznanie się). Stosowna Uchwała do podjęcie.
  • Notatka ze spotkania z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Strategii Rozwoju Miasta, Panią Pauliną Nowicką (załącznik nr 5 informacyjnie).
  • Informacja o spotkaniu z Wiceprezydent Panią Aldoną Machnowską – Góra oraz Dyrektorami Biur: Kultury, Sportu i Rekreacji, Edukacji, Polityki Zdrowotnej, Centrum Komunikacji Społecznej i Pomocy i Projektów (załącznik nr 6 do zapoznania się). Informacje zawarte w załączniku  są materiałem wyjściowym do dalszej pracy w Zespołach WRS nad „kierunkami polityki senioralnej”.
 7. Przyjęcie stanowiska WRS w sprawie udziału w pracach Zespołów stałych WRS – osób wspierających prace zespołów a nie będących członkami WRS lub powołanymi przez WRS ekspertami. Przedstawia Małgorzata Żuber-Zielicz.
 8. Informacja o projekcie WRS „ Informator seniora” i innych (załącznik nr 7 „Informator seniora” do zapoznania się i prośba o zgłaszanie uwag do 14.05.br.)
 9. Terminarz i informacja o zadaniach planowanych do realizacji przez WRS i Zespoły WRS na maj-sierpień (załącznik nr 8 terminarz do zapoznania się i przedłożenia ewentualnych propozycji). Przedstawia Małgorzata Żuber-Zielicz).
 10. Informacja o planowanym w czerwcu posiedzeniu WRS w plenerze, w Lesie Kabackim. Przedstawia Elżbieta Wiśniewska.
 11. Sprawy wniesione poza porządkiem obrad.
 12. Zamknięcie posiedzenia. Kuluary – dla chętnych i mających siłę rozmowy przy tzw. kawie.

Załączniki do obrad są dokumentami wewnętrznymi Warszawskiej Rady Seniorów

Udostepnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

502 Liczba wyświetleń wpisu