Posiedzenie Warszawskiej Rady Seniorów

Szanowni Członkowie Warszawskiej Rady Seniorów, Szanowni Eksperci Warszawskiej Rady Seniorów, Szanowni Goście

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w 2022 roku posiedzenie WRS. Zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie posiedzenia w warunkach online.Spotkamy się 26. stycznia b.r. o godzinie 14:00 na platformie zoom. Link do posiedzenia otrzymacie Państwo w dniu posiedzenia o godzinie 8.15.Prosimy członków i ekspertów WRS i zaproszone osoby o informację zwrotną do Joanny Celińskiej w przypadku braku możliwości udziału w posiedzeniu online. Wsparcie techniczne zapewnia Pan Bartosz Grzeszczuk (telefon 727 410 828).


Podajemy proponowany porządek posiedzenia.

Jeżeli widzicie Państwo potrzebę podjęcia jeszcze jakiegoś tematu na najbliższym posiedzeniu, uprzejmie prosimy o zgłoszenie mailowo lub telefonicznie do Przewodniczącej Małgorzaty Żuber-Zielicz, do 25.01.2022r, wszystkie pozostałe sprawy prosimy zgłaszać w punkcie sprawy wniesione. Materiały na posiedzenie w formie elektronicznej przesyłamy w załączeniu. Spotkanie odbędzie się 26 stycznia o godzinie 14:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej poprzez platformę ZOOM.


Proponowany porządek obrad

1. Przyjęcie porządku obrad i protokołów nr 6, 7 i 8/2021.

2. Informacja o stanie prac na polityką senioralną, planowanych spotkaniach ekspertów z Warszawską Rada Seniorów- przedstawia BPiPS

3. Centrum Aktywności Międzypokoleniowej i POKOLENIA – obszary współpracy i wzajemnego wsparcia przez i dla WRS w roku 2022. Zaproszono Panią Joannę Dolińską-Dobek i Panią Aleksandrę Laudańską.

4. Plan pracy WRS- dyskusja o projekcie planu (w tym harmonogram posiedzeń WRS i posiedzeń prezydium w I półroczu). Prezentuje Prezydium – przekazujemy projekt do dalszej pracy zespołów stałych, które pracują nad projektem do 10 lutego i przekazują propozycje uzupełnień, zmian do Prezydium wraz z planami pracy zespołów stałych (osoby prowadzące w zespołach: Janusz Nowakowski, Jan Sobota, Ireneusz Wrześniewski)

5. Informacja o pracach zespołu organizacyjno-prawnego, proponowane zmiany w statucie WRS. Przedstawia Janusz Nowakowski .

6. Sprawy ( w tym uchwała w sprawie Warszawskiego Dnia Seniora , społeczny rzecznik seniorów warszawskich ,miejsce spotkań, tablica dla dębu, koncepcja spotkań w dzielnicy w tym informacja o spotkaniu na Pradze Południe )

7. Sprawy różne i wniesione.

Materiały przekazane do konsultacji i zapoznania się przed posiedzeniem:

1. Protokoły nr 6 z dnia 3.11.21, nr 7 z dnia 24.11.21, nr 8 z dnia 20.12.21. Prosimy o przekazanie uwag do dnia 23 stycznia. Przyjęcie protokołów na posiedzeniu 26.01.22 r.( zał1.2.3)

2. Obszary współpracy z CAM i POKOLENIAMI – informacja Prezydium po spotkaniu(zał 4)

3. Projekt Planu Pracy na 2022( zał 5)

4. Do wiadomości notatka ze spotkania z Biurem Pracy. Informacja Prezydium(zał.6)

5. Proponowany program seminarium(zał 7)

6. Zadania do realizacji styczeń – luty 2022 r. Ustna informacja Prezydium


Zaproszenie na posiedzenie skierowano do:

  1. Pani Aldony Machnowska-Góra, Zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy
  2. Pana Sławomira Potapowicza Wiceprzewodniczący Rady Miasta
  3. Pani Aleksandra Śniegocka -Goździk – Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
  4. Pana Tomasz Pactwy, Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych
  5. Pani Marleny Muszyńskiej Zastępczyni Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych
  6. Pani Małgorzaty Borys -Dziedzic, kierownika zespołu ds. polityki senioralnej
  7. Pana Maksymilian Cieszkowski, Przewodniczący Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy

Dołącz Zoom do spotkania

https://us02web.zoom.us/j/88232973697?pwd=RmdDZkFyYkFQZTdwTVFUSmJzUStMUT09

Udostepnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

430 Liczba wyświetleń wpisu