Ochrona zdrowia w Rembertowie

Piąte posiedzenie Rady Seniorów (02.12.2022 r.) odbywało się według zaakceptowanego przez radnych porządku obrad. Dominującym tematem sesji była ochrona zdrowia w Rembertowie.

Dlatego pierwszymi mówcami były osoby zarządzające rembertowskimi  przychodniami. Jako pierwszy głos zabrał pan Bogdan Obuchowicz – dyrektor SZPZLO Warszawa Rembertów a następnie osoby reprezentujący Wojskową Specjalistyczną Przychodnię Lekarską “SPECLEK” (niestety, na sesję nie dotarł przedstawiciel NZO CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej). Mówcy przedstawili dane dotyczące warunków realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych przychodniach (szczegóły tych informacji zawarte są w protokole). Po wystąpieniach zaproszonych gości rozpoczęła się dyskusja, w trakcie której wypowiadali się prawie wszyscy członkowie Rady Seniorów. Przebieg dyskusji można obejrzeć w materiale opublikowanym TUTAJ.  Po zakończeniu dyskusji przewodniczący Rady dr Czesław Ochenduszka zaproponował, aby wypracowanie wniosków dyskusji przenieść na kolejne posiedzenie Rady. Propozycja został przyjęta jednogłośnie.

W kolejnym punkcie obrad Rada przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia rekomendacji dla wniosku Domu Kultury “Rembertów”, który ubiega się o tytuł “Miejsce Przyjazne Seniorom” (uchwała nr 13). W związku z przypadającym w 2023 roku jubileuszem 100 rocznicy utworzenia w Rembertowie pierwszego klubu sportowego pod nazwą KS. REMBERTOWIANKA Rada Seniorów zaapelowała  do Rady i Zarządu Dzielnicy Rembertów o godne uczczenie tego jubileuszu (uchwala nr 14). Stanowisko Zarządu w tej kwestii przedstawiono w piśmie do przewodniczącego Rady Seniorów, z którego treścią można zapoznać się TUTAJ.

Radni Rady Seniorów sa zaniepokojeni ograniczonym zainteresowaniem Rady i Zarządu Dzielnicy funkcjonowaniem Rady czego dobitnym dowodem był fakt nieobecności osób funkcyjnych na V sesji, na której omawiano kwestie niezwykle ważne dla mieszkańców Rembertowa. Nie mniej jednak radni wyrażają nadzieje, że w przyszłości nasze zaproszenia spotkają się z zainteresowaniem Rady i Zarządu Dzielnicy i spowodują obecność członków zarządy i radnych dzielnicy na sesjach Rady Seniorów co wyrażono w podjętej uchwale nr 15. Uchwała spowodowała reakcję zarządu dzielnicy w postaci pisma adresowanego do przewodniczącego Rady Seniorów. Z jego treścią można zapoznać się TUTAJ, Protokół z sesji dostępny jest TUTAJ.

Udostepnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

227 Liczba wyświetleń wpisu