Ochrona zdrowia w Rembertowie. Odpowiedź NFZ na Stanowisko Rady Seniorów.

W grudniu 2022 r. Rada Seniorów podjęła problem ochrony zdrowia w Rembertowie. Na podstawie wystapień osób zarządzających rembertowskimi  przychodniami oraz głosów w dyskusji Rada Seniorów  wypracowała i przyjęła Stanowisko w sprawie ochrony zdrowia w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Dokument przesłano do: Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m. st. Warszawy oraz do wiadomości władz m.st. Warszawy i Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy. W czerwcu 2023 r. otrzymaliśmy pismo informujące nas, że z-ca Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ, Pan Maciej Kraszewski przekazał nasze pismo do Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Pana Zbigniewa Tereka z prośną o powiadomienie Centrali NFZ o sposobie załatwienia sprawy.

W lipcu 2o23 r. do Przewodniczącego Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy wpłynęło pismo z Mazowieckiego Oddziału NFZ w Warszawie zatytułowane „odpowiedź udzielona w związku ze stanowiskiem Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w sprawie ochrony zdrowia w dzielnicy Rembertów”.  W przesłanym piśmie czytamy między innymi; “Doceniając podjętą przez Państwa inicjatywę na rzecz mieszkańców tej dzielnicy, pragnę zapewnić, że dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej, na obszarze całego województwa, w tym poszczególnych dzielnic Warszawy, jest przez Oddział na bieżąco monitorowana”. I dalej: “Planując zakup świadczeń opieki zdrowotnej, każdorazowo uwzględniamy zarówno strukturę populacji na danym obszarze, jak też dane epidemiczne, kolejki oczekujących, infrastrukturę placówek medycznych, dostępność personelu medycznego, sprzętu oraz szereg innych aspektów wynikających między innymi z map potrzeb zdrowotnych, czy wojewódzkiego planu transformacji”. 

Na sygnalizowany przez Radę Seniorów problem skomplikowanej struktury własnościowej podmiotów leczniczych, przestarzałą infrastrukturę i braki kadrowe otrzymaliśmy następującą odpowiedź: “Nie mamy wpływu na strukturę własnościową podmiotów leczniczych, ani decyzje o ich tworzeniu w danej lokalizacji. Te kwestie, a także standard pomieszczeń placówek medycznych, czy ich wyposażenia i zatrudnienie personelu, pozostają w kompetencjach organów założycielskich i kierowników podmiotów leczniczych. Z pismem można zapoznać się TUTAJ. W załączeniu przekazano nam wykaz placówek aktualnie realizujących umowy w poszczególnych rodzajach świadczeń na terenie dzielnicy Rembertów, do pobrania TUTAJ.

dr Czesław Ochenduszka

Udostepnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

197 Liczba wyświetleń wpisu