III Seminarium Dzielnicowych Rad Seniorów

30 listopada 2018 na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się seminarium na temat „Współpraca m.st. Warszawy oraz rad seniorów w kształtowaniu ofert dla warszawskich seniorów”

Po krótkich wystąpieniach gości: wiceprezydenta Warszawy Pawła Rabieja, który mówił o programie „Warszawa dla wszystkich” i propozycjach dla seniorów, m.in. bilansie 70-cio i 80-latków oraz posła Michała Szczerby, który mówił o potrzebie integracji polityki zdrowotnej i społecznej oraz konieczność stworzenia programu badań nad chorobami otępiennymi wysłuchaliśmy wykładu prof. Barbary Szatur-Jaworskiej „Co wiadomo o społecznej aktywności Polaków na podstawie badań sondażowych?”

Pani profesor przedstawiła wyniki badań CBOS na temat aktywności w organizacjach społecznych, poczucia wpływu obywateli na sprawy publiczne, wzmacniania więzi społecznych i poziomu zaufania społecznego. Przedstawione wyniki były co najmniej zastanawiające. Poczucie wpływu wzrosło z 18 do 59% w latach 1992-2018.

Następnie odbyła się część warsztatowa pod ogólnych hasłem „Polityka miasta i innych podmiotów na rzecz seniorów”.

W dwóch grupach przedstawialiśmy nasze doświadczenia w tematach:

  • Współpraca seniorów z różnymi podmiotami (urzędy dzielnic, instytucje publiczne, np. szkoły, NGO
  • Dobre praktyki w informowaniu o działaniach rad seniorów
  • Diagnozowanie – zauważanie problemów seniorów przez rady seniorów

Narzędzia, którymi dysponują rady – budżet partycypacyjny, inicjatywa lokalna, miejsca aktywności lokalnej, dotacje i granty, konsultacje społeczne.

Większość uczestników podawała dużo przykładów dobrej współpracy z urzędami dzielnic, chociaż po głębszej analizie konkretnych przypadków nie wszystko było takie różowe. Niemniej nastroje były pozytywne i bojowa atmosfera. Może dlatego, że większość rad funkcjonuje dłużej od naszej.

Ja powiedziałam o współpracy ze szkołami w projekcie „Zapytaj babcię, zapytaj dziadka” i o tym, że poproszono nas w tym roku o opinie nt. budżetu dzielnicy.

W części trzeciej, podsumowującej, obie grupy wymieniły się ustaleniami.

Seminarium nie było odkrywcze, ale jednak było interesujące. Dla mnie cenne było to, że przybyli na spotkanie członkowie rad (niestety frekwencja była słaba) byli pełni entuzjazmu i chęci działania.

Urszula Stanowska

Udostepnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

582 Liczba wyświetleń wpisu