II Seminarium Rad Seniorów w Warszawie za nami

17 listopada odbyło się II Seminarium Rad Seniorów w Warszawie. Podczas konferencji rozmawiano o podejmowanych działaniach, o wypracowanych dobrych praktykach polityki senioralnej oraz o tym, jakie wyzwania czekają nas w najbliższym czasie.

 Na konferencji poruszono szereg najistotniejszych dla rad seniorów kwestii, w tym dotyczące komunikacji społecznej między samorządem a naszymi radami. Podkreślano, jak ważnym dla miasta kapitałem społecznym są warszawscy seniorzy i omawiano funkcjonujący w Warszawie system wsparcia usług opiekuńczych. Uczestnicy seminarium wysłuchali wykładów na temat warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej oraz  ona temat funkcjonowania Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Podczas paneli dyskusyjnych zastanawiano się m.in. nad najefektywniejszym sposobem wspierania  osób starszych w zaspokajaniu ich potrzeb kulturalnych i edukacyjnych. Jednym z poruszanych tematów była też kwestia zdrowia, podtrzymywania samodzielności seniorów oraz opieki nad nimi. Rozmawiano również o tym, jak powinna przebiegać współpraca rad seniorów z innymi podmiotami realizującymi politykę senioralną w Warszawie.

W seminarium uczestniczyli członkowie Warszawskiej Rady Seniorów i Dzielnicowych Rad Seniorów. Gośćmi konferencji byli: Włodzimierz Paszyński – zastępca prezydenta m.st. Warszawy, Michał Szczerba – poseł na Sejm RP, Tomasz Pactwa – dyrektor Biura Projektów i Pomocy Społecznej, Robert Kadej – kierownik Zespołu Realizacji Polityki Senioralnej BPiPS, Anna Michalak-Pawłowska – pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy  ds. Edukacji Kulturalnej, Grzegorz Kubalski – zastępca dyrektora Biura Związku Powiatów  Polskich,  Krystyna Lewkowicz –  przewodnicząca Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów. Spotkanie otworzył Marek Ryszard Bryłowski – przewodniczący Warszawskiej Rady Seniorów.

Udostepnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

504 Liczba wyświetleń wpisu