WIEŚCI WRS: MARZEC 2022

Słowo od Redakcji

 Od  tygodnia nasze oczy i myśli kierujemy ku Ukrainie. Nie będziemy nazywać uczuć i emocji jakie nam towarzyszą, ale wiemy, że  trudno stać obojętnie obok tragedii dzieci i kobieta także osób starszych, które szukają schronienia w naszym kraju. Jak MY możemy pomóc ? Jak MY możemy włączyć się w działania naszego samorządu, Urzędu Dzielnicy? Na pewno po prostu zapytać i zaoferować naszą pomoc – to zadanie na dziś dla Rad Dzielnicowych – współpraca z samorządem stolicy.

W obliczu tak ogromnej i nieludzkiej tragedii, jaka dotyka obecnie Naród Ukraiński, Warszawska Rada Seniorów surowo potępia krwawą agresję Rosji na sąsiedzką Ukrainę. Niektórzy nasi członkowie, dotknięci tym bezpośrednio, pamiętają okropieństwa wojny i cierpienie, która z sobą niesie. 

Wierzyliśmy, że po takich doświadczeniach, powtórzenie się podobnej tragedii w Europie, będzie niemożliwe. Niestety okazało się, że pycha i interesy decydentów rządzących naszym światem, chcących zaspokoić swoje zwyrodniałe ambicje, nie liczą się ze zwykłym człowiekiem i dalekie są od myśli humanitarnej.  Warszawska Rada Seniorów w pełni popiera niezależność Ukrainy i jest myślami ze wszystkimi biorącymi udział w obronie wolności tego kraju przed zakusami okupanta.

W piątek 4 marca zapraszamy na  spotkanie online „Porozmawiajmy o Ukrainie”. Zapraszamy ( prześlij maila na adres rada@wrs.waw.pl  , a w piątek rano otrzymasz link do spotkania)

Prezydium Warszawskiej Rady Seniorów


Podajemy link gdzie przyjeżdżający do Warszawy mogą otrzymać pomoc: https://warszawa19115.pl/-/pomoc-dla-obywateli-ukrainy oraz gdzie można zaangażować się w udzielanie pomocy: https://um.warszawa.pl/-/pomoz-ukraincom-zostan-wolontariuszem ; https://um.warszawa.pl/

 W tym numerze znajdziecie:

 1. Co planujemy w marcu.
 2. Wpisz już dzisiaj do kalendarza kolejne ważne wydarzenia !
 3. Inicjatywy w Dzielnicach i Rad Dzielnicowych
 4. Skorzystaj z zaproszeń  na spotkania, webinaria i dyskusje
 5. Z prac Rady Miasta Warszawy
 6. Archiwum i zdjęcia z życia seniorów : Co wydarzyło się w lutym

Co planujemy w marcu

 • „Bezpieczeństwo zdrowotne seniorów”. Zajęcia odbywać się będą – z zachowaniem wszystkich reguł bezpieczeństwa – przez 7 kolejnych poniedziałków od 28 lutego do 11 kwietnia w Wolskim Centrum Kultury przy ul. Działdowskiej 6.   Zajęcia są bezpłatne i przeznaczone dla seniorów z całej Warszawy. Można uczestniczyć w wybranych warsztatach.  Zgłoszenia uczestnictwa trzeba przekazywać adres
 • 2 marca spotkanie przewodniczącej WRS z Panią Joanną Gospodarczyk Dyrektorką Biura Edukacji o zakresie współpracy z Warszawską Radą Seniorów 
 • 4 marca udział przewodniczącej i sekretarza WRS w posiedzeniu Białołęckiej Rady Seniorów
 • 4 marca spotkanie online o godzinie 17.00 „Porozmawiajmy o Ukrainie, naszej pomocy na rzecz dzieci i seniorów, którzy przyjechali do Polski ”. W spotkaniu udział weźmie poseł Michał Szczerba. Proszę o przesyłanie zgłoszeń na adres rada@wrs.waw.pl ( podajemy imię, nazwisko, mail, dzielnicę, zgodę na wykorzystanie adresu do celów spotkania) – w mailu zwrotnym prześlemy link do spotkania .
 • 7 marca (poniedziałek) godz.  11.30-14.00 udział przedstawicieli WRS w  warsztatach dotyczących polityki senioralnej:

Wartości, zasady i cele polityki senioralnej Warszawy – uczestnicy: WRS + organizacje III sektora;

 • 7 marca wysyłamy  materiały do POKOLEŃ
 • Do 10 marca opublikujemy  nowości na  stronie WRS w zakładce „ „ Biblioteczka WRS „-zapraszamy.
 • 16 marca odbędzie się kolegium redakcyjne miesięcznika POKOLENIA, a my czekamy na Wasze głosy na temat spraw ważnych dla seniorów ( rada@wrs waw.pl)
 • 21  marca (poniedziałek) godz. 11.30-14.00 przedstawiciele WRS biorą udział w warsztacie dotyczącym polityki senioralnej:

”Jakie powiązania polityki senioralnej z innymi politykami miejskimi i z wynikającymi z nich programami?” 

 • Przekazanie do Rady Miasta projektu uchwały do 25 marca w sprawie Dnia Seniora Warszawskiego.
 •  Posiedzenie WRS 23 marca w trybie stacjonarnym(WCIES) STARA 4  z udziałem zaproszonych gości.
 • 28 marca (poniedziałek) godz. 11.30-14.00 warsztat dotyczący  polityki senioralnej:

„Jaka zawartość i struktura polityki senioralnej? 

 • Przewodnicząca WRS Małgorzata Żuber-Zielicz została powołana  do Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Komisja pracuje od 2011 r. Do zadań Komisji należy m. in. przygotowywanie uwag i rekomendacji dotyczących obowiązujących lub projektowanych zmian aktów prawnych, propozycji zmian systemowych, tez do wystąpień RPO, promowanie dobrych praktyk. Najbliższe spotkanie Komisji odbędzie się 17 marca  i będzie poświęcone analizie  dostępności opieki geriatrycznej dla osób starszych w czasie pandemii.
 • Przekazanie do Rady Miasta projektu uchwały 25 marca w sprawie Dnia Seniora Warszawskiego

WPISZ JUŻ DZISIAJ DO KALENDARZA KOLEJNE WAŻNE WYDARZENIA !

22 Kwietnia Seminarium Warszawskiej Rady Seniorów

29 Kwietnia gala konkursu MIEJSCA PRZYJAZNE SENIOROM


INICJATYWY W DZIELNICACH I RADACH DZIELNICOWYCH

OSiR Ochota zaprasza na zajęcia sportowo rekreacyjne realizowane przez Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy


POLECAMY SPOTKANIA ONLINE

CZWARTEK 3 MARCA 10.00-12.00

Fundacja Mapa Pasji zaprasza  na webinar o aplikacjach dla seniorów.  O SPOTKANIU: W ramach międzynarodowego projektu All4inclusion chcemy przedstawić Państwu przydatne aplikacje, które mogą być wykorzystywane przez seniorów. Spotkanie odbędzie się w języku angielskim, ale będziemy się starać je częściowo tłumaczyć. Jest to szansa na spotkanie seniorów z Niemiec, Cypru, Grecji, Portugalii, Wielkiej Brytanii. Aby się zgłosić, należy wypełnić formularz:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScujsIy2gtjkcmeHcR1Wt-ezHEn-zYcfQOmf5ENtUaBBF9v6g/viewform

PIĄTEK  11 MARCA  O GODZINIE 9.00 -11.00. 

Otwarta Akademii Aktywnego Seniora

Fundacja Mapa Pasji zaprasza na pierwszy tematyczny webinar pt. Kwestie prawne ważne dla seniorów, którego temat wybrali seniorzy w czasie integracyjno-organizacyjnego spotkania w ramach

Na tym spotkaniu spotkamy się z prawnikiem, który poruszy następujące zagadnienia:

• metody oszustw seniorów
• senior jako konsument
• kwestie spadkowe

Aby zapisać się na webinar, należy wypełnić formularz do 10.03.2022:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVBnmxJWiE-LD5g0LpaJtvGEMs-5-YR9J1VfguKP_wXWD1Jg/viewform

Fundacja Edukacji Nowoczesnej zaprasza do wzięcia udziału w projekcie: „Dbam o swoje zdrowie psychiczne! Wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób najbliższych w czasie epidemii SARS-Co-V-2”.

Projekt realizowany w okresie do 01.02.2022 r. do 31.12.2022 r. (szczegóły na stronie: Kontakt w sprawie projektu: j.roszkowska@fen.net.pl😉  


Z PRAC RADY WARSZAWY

LXI sesję Rady m.st. Warszawy, która odbędzie się 3 marca br. o godz. 17.00 w zdalnym trybie obradowania. Sesja zwołana jest na wniosek grupy radnych. W porządku obrad sesji: Informacja Prezydenta miasta stołecznego  Warszawy na temat dotychczasowych i planowanych działań Miasta w związku z przyjmowaniem uchodźców-ofiar agresji na Ukrainę oraz organizowania pomocy dla osób zamieszkałych na zaatakowanych  terenach


POLECAMY STRONY INTERNETOWE

STRONĘ WARSZAWSKIEJ RADY SENIORÓW

https://wrs.waw.pl

oraz

http://zrozumiecstarosc.p

https://ncez.pzh.gov.pl

https://fizjoterapiaporusza.pl/aktywny-senior


CO WYDARZYŁO SIĘ W LUTYM -ARCHIWUM. ZDJĘCIA

3.lutego 2022 przewodnicząca WRS Małgorzata Żuber-Zielicz i wiceprzewodniczący WRS Wojciech Kożuchowski uczestniczyli w posiedzeniu zespołu  powołanego z inicjatywy Piotra  Kandyby przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej Sejmiku Mazowieckiego. Posiedzenie  dotyczyło przygotowania rekomendacji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wsparcia finansowego gminnych Rad Seniorów na Mazowszu. Dziękujemy wszystkim dzielnicowym radom za przesłane uwagi i aktywną merytoryczną współpracę.

Na kanale youtube dostępne są nagrania dotyczące polityki senioralnej „Głos mieszkańców Warszawy w sprawach seniorów”  Filmy zostały przygotowane w okresie listopad-grudzień 2021 roku.  Zaplanowano,  i utrwalano materiały, które są przygotowaniem  do dyskusji  na V seminarium WRS. Opracowano i utrwalono krótkie  wystąpienia przedstawicieli Dzielnicowych Rad Seniorów, organizacji pozarządowych specjalizujących się w pracy na rzecz osób starszych, wybranych instytucji kultury, klubów seniora w zakresie potrzeb, postulatów i stanowisk dotyczących strategii senioralnej dla m.st. Warszawy oraz wystąpienia eksperckie   zawierające stanowiska w kluczowych aspektach metropolitalnej polityki senioralnej dla m.st. Warszawy .

7.lutego prezydium WRS spotkało się z Panią Marleną Muszyńska Dyrektorką  BPiPS aby omówić projekt planu pracy i omówić obszary   wsparcia i współpracy.

9.lutego przedstawiciele WRS uczestniczyli w  warsztatach eksperckich  dotyczących opracowywanej polityce senioralnej. Szukaliśmy wspólnie  odpowiedzi na pytania postawione przez Panią profesor Barbarę Szatur Jaworską – ekspertkę pracującego nad polityką senioralna  :  Co przemawia za wprowadzeniem polityki?; Jak polityka senioralna może się przyczynić do kształtowania pozostałych polityk i miejskich programów?; Jak zdefiniować politykę senioralną i kto ją realizuje?

Kolejne spotkania warsztatowe przed nami. Piszcie do nas. Już w następnym numerze opublikujemy głosy czytelników Pokoleń w sprawie polityki senioralnej. Pierwsze listy już dotarły do nas drogą mailową. Każdy głos jest dla nas ważny. Czekamy na Wasze wieści z dzielnic i listy do nas ( zobacz informacja w Pokoleniach nr 1/2022  i na naszej stronie  wrs.waw.pl

Zespół prawny Warszawskiej Rady Seniorów przygotowuje rekomendacje do zmian  w  statucie WRS i innych naszych dokumentach.

Na zaproszenie Pani Aleksandry Śniegockiej-Goździk, Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Rady m.st. Warszawy uczestniczyliśmy w posiedzenie Komisji w dniu  15 lutego 2022 r. o godz. 17:30 online. 

17 lutego kolejne spotkanie w ramach  „Punkt WIEDZY” tym razem w dzielnicy Praga Południe (relacja w następnym numerze) Zarząd Dzielnicy Praga-Południe oraz Rada Seniorów Dzielnicy Praga-Południe  zorganizowali  spotkanie eksperckie pt. „Aktywność zawodowa Seniorów – szanse i wyzwania Spotkanie było okazją do zapoznania się z możliwościami szkoleń i wsparcia seniora w pozyskaniu pracy, oraz z korzyściami i zagrożeniami wynikającymi ze zmian przepisów podatkowych. W spotkaniu wystąpili eksperci: Pan Grzegorz Wolff, zastępca dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy oraz Pani Bożena Manarczyk, Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Praga-Południe, doradca podatkowy. Spotkanie poprowadziła Zastępczyni burmistrza, Pani Izabela Szostak-Smith a także przedstawicielka Zarządu Dzielnicy w Dzielnicowej Radzie Seniorów.

Prezydium WRS spotkało się z Panem Łukaszem Salwarowskim prezesem Stowarzyszenia MANKO aby omówić zakres współpracy i wymiany dobrych praktyk.

23 lutego   odbyło się drugie w 2022 roku  posiedzenie plenarne WRS. Przyjęliśmy plan pracy na 2022 rok W środę 23 lutego br. odbyło się Posiedzenie Warszawskiej Rady Seniorów, uczestniczyli w nim Członkowie i Eksperci WRS oraz zaproszeni: Agnieszka Borowska – członek Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Rady m.st Warszawy, Marlena Muszyńska – Zastępca Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Joanna Dolińska-Dobek Dyrektor Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” i Małgorzata Borys-Dziedzic – Kierownik Zespołu Realizacji Polityki Senioralnej w BPiPS.

Na posiedzeniu przyjęto, po dyskusji, dwa ważne dokumenty, Sprawozdania z pracy WRS za rok 2021 oraz Planu pracy na rok 2022.

Z zaproszonymi gośćmi wymieniono się uwagami dotyczącymi obszarów bieżącej współpracy z WRS.

Rozmawiano m.in. o sposobie zbierania i dystrybucji informacji kierowanych do seniorów, współpracy międzypokoleniowej, bieżących pracach nad polityką senioralną, pracy Kapituły Konkursu „Miejsce przyjazne seniorom” oraz usprawnieniu dystrybucji miesięcznika „POKOLENIA” aby docierał do jak największej liczby odbiorców.

Kontynuujemy  starania o stałą siedzibę WRS w budynku PKiN. Chcielibyśmy uruchomić internetowe radio seniorów warszawskich co Wy na to?

Nasi seniorzy aktywnie uczestniczyli w Orkiestrze Świątecznej Pomocy – relacja zdjęciowa poniżej .Gratulacje i podziękowania dla wszystkich wolontariuszy! Za rok znów będziemy Grać razem!


FOTOSERWIS

Udostepnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

456 Liczba wyświetleń wpisu