„Wspólnie dla Seniorów ” konferencja

Funkcje rad seniorów oraz współpraca z jednostkami samorządu terytorialna – to była pierwsza część konferencji. 

Rada Seniorów Dzielnicy Śródmieście w dniu 29 października br. zorganizowała konferencję, której celem było przybliżenie uczestnikom roli rad seniorów i nawiązanie współpracy. Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli Rad Osiedli w dzielnicy, organizacji pozarządowych, Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz przedstawicieli Urzędu Dzielnicy Śródmieście.
Prezentacja Pani Marii Klaman z Fundacji Szkoła Liderów -Funkcje rad seniorów oraz współpraca z jednostkami samorządu terytorialna – to była pierwsza część konferencji. W drugiej części uczestnicy dyskutowali na temat możliwości współpracy, na rzecz jakości życia starszych mieszkańców dzielnicy.
Zgodzono się co do rekomendacji na najbliższy okres;
– członkowie rady przygotują się do pełnienia dyżurów, jak najbliżej mieszkańców tj. w Radach Osiedli. Chęć takiej współpracy zadeklarowali przewodniczący Rady Osiedli Muranów i Koszyki
– rada zaprosiła przedstawicieli Wydziału Kultury i Promocji oraz Wydziału Sportu i Spraw Społecznych, a także Centrum Pomocy Społecznej do zespołów zadaniowych w charakterze ekspertów.
– rada zorganizuje specjalne spotkanie – z udziałem wszystkich zainteresowanych – poświęcone usprawnieniu informowania osób starszych mieszkających w dzielnicy o oferowanych dla tej grupy usługach, ofertach, wydarzeniach itp.
Rada serdecznie dziękuje Pani Marii Klaman za społeczne zaangażowanie w spotkanie oraz kierownictwu Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Łazienkowskiej 7 za gościnność.
Halina Lipke
Przewodnicząca RSDŚ

Udostepnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

473 Liczba wyświetleń wpisu