WRS w Batorym!

29 sierpnia, w gościnnych progach Liceum im. Stefana Batorego, dobyło się wyjątkowe posiedzenie Warszawskiej Rady Seniorów, z udziałem ekspertów WRS i przedstawicieli dzielnicowych rad seniorów. Wyjątkowe nie tylko z uwagi na miejsce obrad, gdzie przywitała zebranych Barbara Kordas Dyrektor Liceum im. Stefana Batorego ale i ważność podejmowanych tematów. Przewodnicząca WRS Małgorzata Żuber-Zielicz przedstawiła zebranym i procedowano nad:- projektem uchwały, do przedłożenia Radzie Miasta Stołecznego Warszawy, w sprawie wnioskowanego przez WRS ustanowienia dnia 30 wrześnie Dniem Seniorów Warszawskich;- stanem przygotowań do I Forom Środowisk Senioralnych, na które uzyskaliśmy dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego, które odbędzie się 30 września br.;- powołano Kapitułę Konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom” Edycja 2022. Uczestniczący w posiedzeniu goście przedstawili informacje o stanie przygotowań i prosili zebranych o angażowanie się w popularyzację w dzielnicach, zbliżających się wydarzeń:- Marlena Muszyńska, Zastępczyni Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych oraz Małgorzata Borys-Dziedzic, Kierowniczka Zespołu Realizacji Polityki Senioralnej Warszawskich Dni Seniora, trwających w dniach 24.09- 9.10;- Janusz Samel Dyrektor Biura Sportu, Warszawskiej Olimpiady Seniorów, rywalizacje sportowe rozgrywane będą w dwóch terminach 17 i 24 września. W czasie obrad dokonano prezentacji prezydiów dzielnicowych rad seniorów, były podziękowania za wolontariat podczas 31 Biegu Powstania Warszawskiego, a rozmowy kuluarowe były okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.Miejsce obradowania było też okazja do poznania wspaniałej historii szkoły oraz niezwykłych zbiorów niewielkiego muzeum, które przedstawili zebranym i oprowadzali po szkole oraz terenie wokół – Barbara Kordas, Dyrektor Liceum i jej troje absolwentów.

Udostepnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

568 Liczba wyświetleń wpisu