11. Wieści WRS: Listopad 2021

Informacje z Warszawskiej Rady Seniorów

1 listopada zapaliliśmy „Znicze Pamięci” – na grobach: Marka Bryłowskiego , Stasia Trzmiela, Marii Lehman, Zbyszka Ogonowskiego, Longinusa Kawki .
3 i 24 listopada odbyły się posiedzenia WRS. Powołaliśmy w skład prezydium Jana Sobotę z Ursynowa. Powołaliśmy Kapitułę konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom” w składzie: Małgorzata Borys-Dziedzic, Marlena Muszyńska, Jolanta Sobczak, Krystyna Śmigielska, Jan Sobota, , Elżbieta Wirth-Dzięciołowska; Ireneusz Wrześniewski
23 listopada posadziliśmy Dąb Seniora w Ogrodzie Saskim (relacja obok)
24 listopada Pani Marlena Muszyńska Dyrektor Biura BPIPS spotkała się z zespołem WRS ds. polityki senioralnej (on-line).
29 listopada wzięliśmy udział w Konwencie Mazowieckich Rad Seniorów (relacja poniżej)
17 listopada wystartował nasz PUNK WIEDZY. Są to spotkania dla chętnych wzbogacające naszą wiedzę. Zapraszamy. Na pierwszym spotkaniu rozmawialiśmy o debatach oksfordzkich.
Listopad-Grudzień Przygotowania do seminarium pracują zespoły WRS;
– ds. seminarium (przygotowuje program seminarium i spotkanie wrześniowe wszystkich organizacji senioralnych lub pracujących z seniorami)
– ds. polityki senioralnej (przygotowuje rekomendacje do polityki senioralnej i współpracuje bezpośrednio z BPiPS).
Jeżeli chcecie wesprzeć nas swoją wiedzą i doświadczeniem piszcie na adres rada.wrs@waw.pl .


Zapowiedzi

 1. 6 grudnia o godzinie 12.30 spotkamy się na Pradze Południe na Skwerze Seniora – ubieramy choinkę a potem odwiedzamy miejsca lokalnej aktywności Seniorów na Pradze.
 2. 8 grudnia będziemy uczestniczyli w konferencji „ Bezpieczny i Aktywny Senior” organizowanej przez Wojewodę Mazowieckiego.
 3. W połowie grudnia spotkanie świąteczne WRS (on-line) wspólnie z radami dzielnicowymi.
 4. Rozpoczęliśmy prace nad PLANEM PRACY WRS na 2022 rok
  i sprawozdaniem za 2021.
 5. Od 13 grudnia rozpoczynamy wywiady z seniorami, organizacjami pozarządowymi (ngo), przedstawicielami rad dzielnicowych o polityce senioralnej. Osoby zainteresowane nagraniami prosimy o kontakt mailowy z przewodniczącą: rada.wrs@waw.pl – odpiszemy lub oddzwonimy.
 6. Do końca grudnia na naszej stronie www.wrs.waw.pl trwa konkurs „ Zgłoś uwagi do strony WRS – pomóż nam tworzyć ją coraz lepszą”. Zapraszamy do udziału w konkursie ( informacja poniżej).

Polecamy Cotygodniowo

Naszą stronę i profil Facebook
https://wrs.waw.pl/
https://www.facebook.com/Warszawska-Rada-Senior%C3%B3w-1420912517949506/
Informator z CAM,
https://cam.waw.pl/wydarzenia-w-warszawie
portal Aktywni 55+,
https://www.facebook.com/aktywni55plus
wydarzenia w Kawiarni PORA NA SENIORA
https://poranaseniora.org.pl/aktualnosci/
Warszawa dla Wszystkich (zobacz seniorzy).
http://warszawadlawszystkich.pl/?dla=seniorow


Wiadomości z organizacji pozarządowych i dzielnic

Szanowni Państwo,
ziściło się jedno z wielkich zamierzeń strategicznych OPS, nad którym długo i starannie pracowaliśmy w ostatniej kadencji.
Obywatelski Parlament Seniorów pozyskał osobowość prawną poprzez wpisanie go do rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000 933 030.
Tym samym OPS stał się nie tylko pełnoprawnym uczestnikiem życia społecznego ale też rynku.
To finezyjnie przeprowadzone przekształcenie organizacji nieformalnej w osobę prawną zapewnia bezkolizyjne dalsze działanie OPS jako oddolnej inicjatywy społecznej w oparciu o dotychczasowy Regulamin jak i działanie Stowarzyszenia OPS realizującego cele statutowe wpisane do KRS.
Tożsamość personalna organów obydwu podmiotów pozwala uniknąć jakichkolwiek konfliktów interesów, sprzecznych decyzji jak i różnic poglądów osób kluczowych.
Skorzystajmy z nowej szansy i wyposażmy nowe Stowarzyszenie w kapitały pozwalające na rozwinięcie działalności OPS adekwatnie do jego rangi i potrzeb polskich seniorów.
Z życzeniami owocnej działalności i pozdrowieniami dla seniorów warszawskich
Krystyna Lewkowicz

Zawody SENIORIADA

Senioriada odbyła się 11 listopada 2021 roku.
Zawody przeprowadzone były w obiektach sportowych Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie ( Tenis stołowy kobiet i mężczyzn, Nordic walking na orientację, Biegi na orientację).
Mam nadzieje – do zobaczenia za rok!!!


ZAPRASZAMY DO AKADEMII SENIORA SOVO


Czym jest Akademia Seniora SoVo?
Akademia jest częścią projektu „SoVo – dostępne radio internetowe” finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Akademia to cykl bezpłatnych zajęć skierowanych do osób dojrzałych wiekiem (55+), które chcą podnieść swoje kompetencje cyfrowe. Zajęcia odbywają się w formule online w wybrane wtorki i środy o godz. 9:00 i trwają 4 godziny lekcyjne (szkolenie + konsultacje)
Tematy zajęć
Filmy online, Bezpieczeństwo, Smartfon: Aplikacje, Pakiet Google, Komunikatory, Zdjęcia, E-płatności, Urząd online, E-booki i audiobooki, E-bankowość.
Najbliższe zajęcia: 7,8,14,15, 21,22 grudnia.
Rejestracja
Aby wziąć udział w zajęciach wypełnij formularz rejestracyjny. Po zarejestrowaniu się otrzymasz mailem potwierdzenie o rejestracji. Podawane przez Ciebie dane służą celom sprawozdawczym zgodnie w wymogami projektów finansowanych ze środków unijnych i nie są przetwarzane w innym celu niż realizacja projektu.
Udział w Akademii
Podczas rejestracji wybierz interesujące Cię tematy wraz z dogodną datą uczestnictwa w nich. Możesz wybrać jedno lub więcej zajęć. Dzień przed terminem szkolenia na skrzynkę e-mail otrzymasz link, który będzie uprawniać do wejścia na zajęcia. Platforma online nie wymaga żadnych instalacji i konfiguracji. Jest polskojęzyczna i łatwa w obsłudze.
Trener i wsparcie
Zajęcia prowadzone są przez doświadczonego trenera, którego będzie widać i słychać przez cały czas Twojej obecności na platformie. Nasz trener na bieżąco odpowiada na wszystkie pytania zgłaszane przez każdego z uczestników.
Więcej informacji i rejestracja: https://radiosovo.pl/akademia-seniora/


MAZOWIECKI KONWENT RAD SENIORÓW

29 listopada 2021 r. w gościnnych pomieszczeniach Urzędu Miasta Legionowo odbył się, z zachowaniem reżimu sanitarnego, III KONWENT MAZOWIECKICH RAD SENIORÓW.
Celem spotkania przedstawicieli Rad Seniorów z Mazowsza, w tym także Warszawskiej Rady Seniorów i dzielnicowych rad seniorów, była debata nad aktualnymi problemami osób starszych, możliwościami podniesienia jakości ich życia oraz formach wsparcia.
Roman Biskupski Przewodniczący Mazowieckie Porozumienia Rad Seniorów oraz Roman Smogorzewski Prezydent Legionowa przywitali uczestników spotkania oraz zaproszonych gości.
W debacie głos zabrali: Jan Grabiec Poseł na Sejm RP, Elżbieta Ostrowska Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, Marek Bochowicz Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów, Piotr Kandyba Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej Sejmiku Mazowieckiego, Tadeusz Łempkowski Przewodniczący Mazowieckiej Rady Seniorów, Teresa Bojanowicz Przewodnicząca Warszawsko-Mazowieckiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, Małgorzata Żuber-Zielicz Przewodnicząca Warszawskiej Rady Seniorów, Anna Brzezińska Dyrektorka OPS w Legionowie i radna Sejmiku Mazowieckiego, Krzysztof Łebkowski Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów w Zielonce.
Uwagę w prowadzonej debacie poświęcono głownie:
• • Możliwościom wpływu rad seniorów na podejmowane decyzji na szczeblu centralnym oraz przez jednostki samorządowe. Rady seniorów, w skład których z założenia wchodzą przedstawiciele wszystkich środowisk skupiających seniorów, działających z  seniorami lub na ich rzecz z natury rzeczy są rzecznikami interesów osób starszych, mają umocowania ustawowe i ich glos w sprawach osób starszych powinien być brany pod uwagę. W praktyce często bywa tak, że nie oczekuje się głosu tego środowiska, nie zaprasza do konsultacji. Jako przykład podano Sejmową Komisję Polityki Senioralnej gdzie nie są zapraszani przedstawiciele rad seniorów.
• • Zwrócono uwagę na pozorne korzyści z tzw. „Polskiego Ładu” w zakresie dotyczącym rent i emerytur czyli przełożenia na sytuację finansową osób starszych. Ustawa przewiduje zniesienie podatku do wysokości 2500 zł świadczenia, co oznacza, że dotyka ok. 60% ogólnej społeczności osób starszych. Jednocześnie wprowadza się 9% składkę zdrowotną bez możliwości odliczenia jej od podatku. W związku z tym korzyść ze zniesienia podatku jest zmniejszona lub zniwelowana przez wysoką składkę zdrowotną.
• • Konieczności systemowego wsparcia seniorów w nabywaniu kompetencji cyfrowych przy jednoczesnym zapewnieniu sprzętu oraz taniego abonamentu internetowego.
• • Sytuacji po pandemii, która tylko zaostrzyła już istniejące problemy. Problem wielochorobowości i brak należytej opieki zdrowotnej i dostępności do usług oraz konieczność wsparcia kondycji psychofizycznej osób starszych po pandemii.
• • Ważnej roli organizacji pozarządowych, które w ramach środków pieniężnych uruchamianych w Warszawie i na Mazowszu pozwalają na realizację różnego rodzaju programów i grantów, wykorzystanie ich na wsparcia kompetencji seniorów i organizacji działających na rzecz osób starszych.

Uczestniczący w debacie byli zgodni, że konieczne jest podtrzymywanie istniejących i nawiązywanie nowych więzi między działającymi organizacjami senioralnymi, kontynuowanie wymiany 9

doświadczeń i dzielenie się dobrymi praktykami. Konieczne jest żebyśmy współpracowali ze sobą i mówili jednym głosem. Spotkanie uświetniły występy zespołów: „SOPRANO” z Legionowskiego UTW przy SPP NADZIEJA w Legionowie oraz „FANTAZJA” z Szydłowca, pod kierunkiem Pani Anny Tchórzewskiej finalistki The Voice Senior.
Elżbieta Wiśniewska Ekspertka WRS

{“type”:”block”,”srcClientIds”:[“c0c8aaba-cbe9-4acd-9f65-a1a3fc2762a6″],”srcRootClientId”:””}


Inicjatywy Warszawskiej Rady Seniorów

POSADZILIŚMY DĄB SENIORA
„W dniu 23 listopada b.r. w Ogrodzie Saskim odbyła się uroczystość posadzenia Dębu Seniora. Drzewo to symbolizuje dobrą stabilną kondycję, mądrość i długowieczność pokolenia seniorów Miasta St. Warszawa. Dąb jest drzewem odpornym na przeciwności losu.
W założeniu ma być to również miejsce spotkań, w którym seniorzy odnajdą spokój i psychiczną równowagę. Wszystkie symboliczne znaczenia dębu posiadają pozytywny wydźwięk, a jego niezwykłą nazwę można wypowiedzieć zaledwie jednym tchem. Posadzenie dębu gatunku wielkoowocowego ma jeszcze jeden, miejmy nadzieję, proroczy wymiar. Miasto Warszawa przygotowuje obecnie Politykę Senioralną. Wierzymy, że powstały dokument będzie na miarę stabilności, mądrości i długowieczności dębu a przyniesie wielkie owoce rozwiązań z korzyścią dla dobrostanu seniorów w naszym Mieście. Chcielibyśmy, aby podobne inicjatywy podjęły rady seniorów we wszystkich dzielnicach Warszawy. Powstałaby wtedy, wprawdzie rozrzucona, ale Dąbrowa Seniora, a jednocześnie byłby to udział naszego środowiska w tworzeniu zielonych stref w naszym Mieście. W uroczystości udział wzięli Pani Magdalena Wojciechowska, zastępca Burmistrza Dzielnicy Śródmieście, Pani Karolina Kwiecień –Łukaszewska, inspektor w dziale Komunikacji Społecznej w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawa, Pani Małgorzata Żuber-Zielicz Przewodnicząca Warszawskiej Rady Seniorów, przedstawiciele WRS oraz pracownicy ZZW. Inicjatywę Seniorów wspierał od samego początku Pan Prezydent Michał Olszewski i Pani Prezydentka Aldona Machnowska-Góra
Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawa i Warszawską Radę Seniorów. Czekamy na decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie tabliczki, która zostanie umieszczona obok naszego dębu
Wojciech Kożuchowski
Wiceprzewodniczący WRS

KONKURSY WRS , KONKURSY WRS , KONKURSY WRS
Zapraszamy do udziału w mini konkursie Warszawskiej Rady Seniorów
„ Zostań współautorem naszej strony internetowej wrs.waw.pl ”
Zasady:
1. Napisz do nas do 30 grudnia co powinniśmy dodać/ zmienić /poprawić aby była bardziej czytelna i lepiej służyła seniorom
• Podaj na kontakt mailowy i telefoniczny
• Prześlij swoje uwagi mailem na stronę rada@wrs.warszawa.pl
• Włącz się w promocję naszej strony
2. Dla 10 najciekawszych listów nagrody ( filiżanka, plecak i kalendarz na 2022rok)

Napisz do nas maila jak chcesz otrzymywać od nas informację.

GRUDZIEŃ MIESIĄCEM SPACERÓW I ODKRYWCÓW-POZNAJ SWOJĄ OKOLICĘ KONKURS DLA SENIORÓW W DZIELNICACH

Szanowni Seniorzy,

Szanowne Rady Dzielnicowe,

Warszawska Rada Seniorów proponuje mini konkurs – zabawę dla Rad Dzielnicowych ale też dla grupy seniorów i seniorek.

 1. Umówcie się w grupie kilku osób na spacer. Spacery, jak twierdzą specjaliści od rehabilitacji, to super pomysł dla wzmocnienia naszego zdrowia. Może to być spacer w grupie członków rady ale też znajomych, sąsiadów, osób, które warto „wyciągnąć z domu”- może międzypokoleniowy a może po prostu rodzinny a może samotny…
 2. Odkrywajcie okolicę poszukując miejsc spotkań seniorów ( kluby seniora, miejsca aktywności, przyjazne kawiarenki, biblioteki), pomysłowość zależy od Was . Zróbcie telefonem zdjęcie , zapiszcie adres i co wyróżnia to miejsce – co mają w ofercie ciekawego a potem zbudujemy dzielnicową mapę miejsc „Mapa z Pasją”.
 3. Zapewne znacie takie miejsca w dzielnicach na osiedlach – to tym bardziej warto je odwiedzić a po drodze być może odkryć coś nowego.
 4. Wasze pomysły na pewno nas zaskoczą.
 5. A przy okazji może dostrzeżecie „problemy do rozwiązania” i rozpoznane sprawy przekażecie burmistrzowi.

Nagrody w mini konkursie to kalendarze WRS na 2022 rok i plecako-torby, apteczki podręczne.

Galeria

Udostepnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

442 Liczba wyświetleń wpisu