Wieści WRS: październik-listopad

Szanowne Panie i Panowie,

Drodzy Seniorzy   i  Niezawodni Przyjaciele

Warszawskiej Rady Seniorów

Wyjątkowo tym razem przekazujemy Wam nasz newsletter po dwóch miesiącach, czyli  numer październikowo-listopadowy. Zbyt wiele się działo w ostatnim okresie, aby odpowiedzialnie przygotować nasze informacje.

Tym razem więc trochę dłuższe, ale mamy nadzieję, że pokażą ogrom aktywności seniorów i  kierunki naszych działań.

To co najważniejsze to wielkim echem w środowisku warszawskim (nie tylko seniorów) ale też w Polsce  odbiło się nasze I Forum Środowisk Senioralnych. Przygotowujemy,  wspólnie z Biurem Informatyki Warszawy film z tego wydarzenia. Na naszej stronie internetowej możecie znaleźć  relację z forum oraz film rysunkowy naszej zaprzyjaźnionej wolontariuszki Izy Kosior z Lipska na Mazowszu, która nas bacznie obserwowała i obdarowała takim prezentem. .Polecamy to niekonwencjonalne podsumowanie- bo warto.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Warszawskiej Olimpiady Seniorów i organizatorom. Szczególnie nisko kłaniamy się tym Zarządom Dzielnic, które były z nami na Olimpiadzie i mamy nadzieję dobrze się bawiły razem ze swoimi seniorami. Szczególne podziękowania dla Pań i Panów Burmistrzów z Bemowa, Białołęki, Bielan, Pragi Południe, Ochoty, Śródmieścia.

Dziękujemy wszystkim, którzy bawili się na Paradzie i Jarmarku Kreatywności,  a Panu Prezydentowi za „symboliczny klucz do Warszawy”, co jest dla nas wyrazem zaufania do naszej odpowiedzialności i wielkiego potencjału, w budowaniu i współdecydowaniu o sprawach Warszawy.

Czekamy co miesiąc na „wieści  z dzielnic”, z przyjemnością pokażemy Waszą” dobrą robotę”.

Miłej lektury

W imieniu  Prezydium WRS

W tym numerze znajdziecie:

 • „707 zgłoś się „
 • Wieści z Miasta
 • Wieści z Dzielnic  
 • o – październikowe
 • W tym numerze szczególnie polecane  strony www.


Logo I Forum Środowisk Senioralnych

Deklaracja I FORUM ŚRODOWISK SENIORALNYCH

Deklaracja w sprawie współpracy na rzecz warszawskich seniorów

i wspólnego dbania o realizację polityki senioralnej

Deklarujemy gotowość kontynuowania wysiłków na rzecz dobrostanu i komfortu życia osób starszych, których coraz większa liczba dumnie zamieszkuje naszą Stolicę.

Deklarujemy chęć współpracy z innymi instytucjami i środowiskami senioralnymi m.st. Warszawy w celu podniesienia efektywności tych działań i zapewnienia godnego życia warszawskim seniorom.

Deklarujemy gotowość corocznych spotkań w ramach kolejnych edycji Forum Środowisk Senioralnych organizowanych w dniu 30 września w ramach Warszawskiego Dnia Seniorów.

     Uczestnicy I FŚS ( czytelny podpis) :

DEKLARACJA ONLINE:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyRW6pKhg2sPRDrI7kzZY01A7RyaE3qfsiTjBxVFUdCj3s9g/viewform?usp=sf_link


„707 ZGŁOŚ SIĘ”

Tak nazwaliśmy nasze senioralne pomieszczenie. Tu pracują zespoły, prezydium WRS, tu Warszawska Rada Seniorów= Warszawski Rzecznik Seniorów zaprasza na dyżury .Tu spotykamy się na konsultacje, tu jest miejsce nasze i Wasze- Pałac Kultury i Nauki piętro VII( deklarujemy spotkanie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym).


PRZED NAMI

 • Podsumowanie i opracowanie materiałów po I Forum Środowisk Senioralnych.
 • Już wkrótce Warszawa rozpocznie konsultacje Polityki Senioralnej.
 • Przygotowanie programu  dorocznego Seminarium Warszawskich Rad Seniorów, które odbędzie się 25 listopada b.r. W tym dniu odbędzie się także uroczysta sesja WRS(posiedzenie zespołu 4.11.2022)
 • 7 listopada obradować będzie w Sejmie Ogólnopolski Parlament Seniorów
 • 9 listopada posiedzenie Warszawskiej Rady Seniorów
 • w październiku i listopad  trwają w Warszawie Dni Seniora w dzielnicach.


WIEŚCI Z DZIELNIC

Bemowo 

Autobusy linii 112, 171 i 190 od 19 września wróciły na Bemowo, członkowie  Rady Seniorów, który przybyli na Nadzwyczajna Radę Dzielnicy, walczyli o poprawę komunikacji na Bemowie. Razem możemy więcej.

Ursus

Przewodniczący Ursuskiej Rady Seniorów Krzysztof Szczerba zaprosił nas  na otwarcie XXXI Dni Seniora w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w dniu 4 października 2022 b.r.  w Ośrodku Kultury „Arsus” .

Włochy

W ramach WŁOCHOWSKIEGO MIESIĄCA SENIORA odbywały się wydarzenia kulturalne, spotkania prozdrowotne, społeczne i edukacyjne w wielu instytucjach i organizacjach.

Włochowski Miesiąc Seniora rozpoczął  się 21 września w Światowym Dniu Osób z Chorobą Alzheimera i trwał do 20 października – Europejskiego Dnia Seniora.


NASZE ARCHIWUM

 • 7-8 września 2022 b.r. seminarium szkoleniowe dla liderów organizacji senioralnych Fundacja Ogólnopolskie Porozumienie UTW wraz  z Obywatelskim Parlamentem Seniorów w Konstancinie Jeziornej.  W programie: Odbudowa aktywności  organizacji senioralnych i ich członków  po  pandemii. Źródła finansowania  działalności  senioralnych w organizacjach  – prezentacja dobrych praktyk. Sieciowanie  organizacji na przykładzie OPS.W seminarium, z ramienia WRS, udział wzięły Małgorzata Żuber-Zielicz, Krystyna Śmigielska i Teresa Bojanowicz.
 • 10 września 2022 b.r. Robocze spotkanie nad Wisłą Warszawskiej Rady Seniorów było inne niż zwykle, najpierw godzinna przejażdżka barką po Wiśle, nie przeszkodziła nam pogoda. Dziękujemy sympatycznemu kapitanowi. Wzięliśmy udział w niezaplanowanej akcji ratunkowej, inna łódź utknęła na kamieniu, wszystko skończyło się dobrze. Po tych emocjach obradowaliśmy w gościnnych progach Bosmanatu – Przystań Czerniakowska. Dyrektor Jan Piotrowski zapoznał nas z zajęciami jakie w tym miejscu są i mogą być prowadzone dla seniorów.  To był wspaniały dzień\
 • 17 września 2022 b.r. w Stołecznym Ośrodku Sportu i Rekreacji SOLEC Olimpiadę otworzyła Prezydentka Warszawy Renata Kaznowska z przedstawicielami WRS Małgorzatą Żuber-Zielicz, Joanną Celińską iWojciechem Kożuchowskim oraz Januszem Samelem Dyrektorem Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy. Seniorzy przybyli bardzo licznie i rywalizowali w czterech konkurencjach: szachach, brydżu, tenisie stołowym i tenisie ziemnym.
 • 17 września 2022 b.r. Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski oraz Prezes Fundacji Poległym i Pomordowanym na Wschodzie gen. dyw. Leon Komornicki zaprosili warszawiaków na Skwer Matki Sybiraczki, na obchody upamiętniające 83 rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. Obchody zainaugurowała Wiceprezydentka Aldona Machnowska – Góra, wzięli w nich udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, kombatanci i członkowie Związku Sybiraków. W przemówieniach przypomniano tragiczne losy Polaków wywiezionych do łagrów, bądź zesłanych na Syberię, oraz oficerów Wojska Polskiego zamordowanych i.in. w Katyniu. Po apelu poległych odśpiewano Hymn Sybiraków. Na obchodach obecny był również autor projektu pomnika. Warszawską Radę Seniorów reprezentowali Krystyna Śmigielska, Wojciech Kożuchowski oraz Jan Sobota.
 • 24 września 2022 b.r. na Stadionie HUTNIK odbyła się druga część IV WARSZAWSKIEJ OLIMPIADY SENIORÓW.

Seniorzy za wszystkich dzielnic Warszawy rywalizowali w konkurencjach: pływanie, strzelectwo, łucznictwo, pchnięcie kulą, skok w dal z miejsca, ergometry wioślarskie. Zawody poprzedziła defilada uczestników oraz zapalenie znicza olimpijskiego przez Aldonę Machnowska-Górę Wiceprezydentkę m.st. Warszawy, Małgorzatę Żuber-Zielicz Przewodniczącą WRS i olimpijkę Iwonę Marcinkiewicz.

 •  26 września 2022 b.r. odbyło się w Sejmie wyjątkowe spotkanie członków i ekspertów Warszawskiej Rady Seniorów z Wicemarszałek Sejmu Małgorzatą Kidawa-Błońską.

Mówiliśmy o konieczności zmian sytuacji formalno-prawnej rad seniorów, by ich działania były bardziej efektywne i przekładały się na decyzje podejmowane przez samorządy.

Zasygnowaliśmy także takie tematy jak:

– emerytom podejmującym pracę zarobkową proponuje się gorsze warunki płacowe niż pozostałym grupom społecznym, co wynika z obowiązujących uregulowań prawnych;

– temat tzw. „więźniów 4. piętra” w najstarszych blokach tych do czwartego piętra;

– konieczność stworzenia systemowych rozwiązań, które pozwolą na rozwój geriatrii jako specjalizacji;

– problem bezdomności wobec dostrzeganego ubożenia, zamiast ponosić koszty tworzenia nowych obiektów dla bezdomnych, należy wyprzedzająco prowadzić politykę prewencji przed takimi sytuacjami;

– potrzebę rozwoju infrastruktury pro obronnej (m.in. schrony) a także prowadzenia zajęć przysposobienia obronnego i udzielania pomocy przedmedycznej, w związku z sytuacją na wschodzie.

Pani Marszałek wyraziła zadowolenie ze spotkania i podziękowała za zgłoszone zagadnienia.

Zaprosiła do wspólnego zdjęcia i przekazała nas Panu Przemysławowi Fill, z którym mieliśmy przyjemność zwiedzić Sejm.

Serdecznie dziękujemy Pani Marszałek za spotkanie.

 • 27 września 2022 b.r. odbyły się uroczystości rocznicowe przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego, w imieniu WRS kwiaty złożyli Jan Sobota i Wojciech Kożuchowski. 
 • 1 października b.r. pod hasłem„Pora na Pogodnego Seniora” odbyła się Parada Seniorów, poprzedzona symbolicznym przekazaniem seniorom kluczy do Miasta, przez Prezydenta Rafała Trzaskowskiego na ręce Małgorzaty Żuber-Zielicz Przewodniczącej WRS. A potem barwny Jarmark Kreatywności na Placu Za Żelazną Bramą, zakończony wspaniałą zabawą.
 • 2 października 2022 b.r. „Srebrne Bemowo”.  Po dwuletniej przerwie, spowodowanej pandemią, odbyło się, w ramach Warszawskich Dni Seniora, wydarzenie kulturalno – sportowe adresowane do najstarszych mieszkańców dzielnicy.

Impreza pod hasłem „Srebrne Bemowo” odbyła się w godz. 12:00 – 20:00, na terenie obiektów sportowych OSiR Bemowo. Celem wydarzenia była aktywizacja środowiska seniorów, zachęcenie do wspólnych działań i integracja wokół oferty i możliwości, jakie najstarszym mieszkańcom oferuje Bemowo.

 • 3 października b.r. Dom Powstańców Warszawskich obchodził 4 rocznicę utworzenia. To miejsce szczególne, w którym powstańcy spędzają wspólnie czas i mają zapewnioną opiekę. Na uroczystościach WRS reprezentowali Krystyna Śmigielska i Jan Sobota.
 • 8 października b.r.  w godz. 11 – 14  na Stadionie „Orzeł” przy ul. Podskarbińskiej 14 odbył się Piknik rekreacyjny SENIORADA, członkowie WRS brali w nim aktywny udział.
 • 10-12 października b.r. odbyły się II Warsztaty WRS poświęcone podsumowaniu  pracy WRS w 2022 roku i planowaniu pracy na rok 2023 oraz dyskusji nad „Polityką Senioralną”.
 • 13 października b.r. odbył się w Płocku VII Sejmik Senioralny Województwa Mazowieckiego pod tytułem „Młodość przychodzi z wiekiem- jeszcze w zielone gramy”. Sejmik dokonał analizy jakości życia osób po 60 roku życia oraz omówiono problemy osób starszych chorujących na depresję i dyskutowano o budowie usług wokół seniora.
 • 13 października b.r. w Urzędzie Dzielnicy Bielany odbyła się Gala konkursu Miejsca Przyjazne Bielańskim Seniorom, pod honorowym Patronatem Burmistrza Bielan Grzegorza Pietruczuka. Gratulujemy inicjatywy Bemowskiej Radzie Seniorów, laureatom składamy serdeczne gratulacje.  
 • 14 października b.r. przedstawiciele WRS wzięli udział w uroczystości nadania alei parkowej imienia Jerzego Regulskiego w Parku Tadeusza Mazowieckiego.
 • do 16 października b.r. członkowie WRS uczestniczyli w konsultacjach społecznych  programuPoprawa jakości ważnych przestrzeni publicznych”.
 • Od 18 października b.r. Warszawska Rada Seniorów pełni dyżury w godzinach 10:00-12:00 w pokoju 707 – Pałac Kultury i Nauki VII piętro (ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenia sms 509830267, aby rozsądnie zaplanować spotkania z zainteresowanymi  i uniknąć kolizji czasowych).
 • 20 października b.r. uczestniczyliśmy w konferencji “Powiedz o TYM komuś”, organizowanej przez Fundację ART.W świetle danych statystycznych grupa osób w wieku 60+, jej bezpieczeństwo oraz dobrostan staje się coraz ważniejsza dla kondycji społeczeństwa. Osoby starsze coraz częściej narażone są na zaniedbania, przemoc psychiczną, ekonomiczną a nawet fizyczną. Ważne jest zatem dla Seniorów aby poznać i “oswoić” zagrożenia, wiedzieć gdzie szukać pomocy oraz samodzielnie zadbać o swoje bezpieczeństwo. Patronat Honorowy nad konferencją objął Pan Marcin Wiącek – Rzecznik Praw Obywatelskich.
  21 października b.r. uczestniczyliśmy w Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023  i inauguracji obchodów jubileuszu 30-leciu Uczelni Korczaka. Niezwykle ciekawy wykład pt.” Transformacja cyfrowa na miarę Janusza Korczaka” wygłosił prof. .dr hab. Stanisław Dziekoński.
  28 października b.r. Wojciech Kożuchowski wiceprzewodniczący WRS wziął udział, w odbywającej się w Dzielnicy Włochy, uroczystości nadania obiektowi miejskiemu nazwy RONDO WACŁAWA MAKOWSKIEGO.

Udostepnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

385 Liczba wyświetleń wpisu