WIEŚCI WRS LIPIEC – SIERPIEŃ 2022

Szanowne Panie i Panowie,

Drodzy Seniorzy i Niezawodni Przyjaciele

Przyszło lato a wraz z nim słońce, wiele letnich atrakcji w Warszawie. W lipcu i sierpniu zachęcamy Was do projektu „ŚWIAT MŁODYCH DUCHEM”,  który możemy realizować przez całe wakacje a na Wasze relacje czekamy do końca września, na spotkania i wydarzenia nad Wisłą, wszystkie zapisane w kalendarzu na stronie Centrum Aktywności Międzypokoleniowej https://cam.waw.pl/

Sierpień to czas pamięci o Powstaniu Warszawskim i jego bohaterach. Dowiedzcie się, może któryś z Nich mieszka w Waszej okolicy, spotkajcie się, porozmawiajcie.

Zapraszamy  na lipcowe spotkania w „Ogrodach Muzycznych”, wrześniowe Warszawskie Dni Seniora, Warszawską Olimpiadę Seniorów (szykujcie formę!!!), Forum Seniorów Warszawskich 30 września. Dbajcie o zdrowie, uważajcie na upały, pijcie dużo wody, abyśmy po wakacjach spotkali się w pełni sił.

Małgorzata Żuber-Zielicz


„ŚWIAT MŁODYCH DUCHEM”,

Warszawskim Seniorom proponujemy ten projekt na nadchodzące lato, jako inspirację do powstawania klubów  odkrywców i poszukiwaczy  oraz  stawiania sobie zadań na każdy tydzień…

Wszystkie wasze zrealizowane zadania opublikujemy w naszej publikacji „Warszawa Szkiełkiem i Okiem  mieszkańców”, która mamy nadzieję ukaże się pod koniec roku  a jeśli uda się pozyskać środki finansowe,  dla najaktywniejszych zespołów przygotujemy niespodzianki.

Zespoły mogą być międzypokoleniowe –  kilku i kilkunastoosobowe.

Miłej  wakacyjnej zabawy- miłego odkrywania i poszukiwań. Szukajcie następnych zadań na naszej stronie internetowej w zakładce ” Świat Młodych Duchem” lub w mailu, gdy do nas napiszecie.

Klub Odkrywców i Poszukiwaczy pod patronatem przewodniczącej Małgorzaty Żuber-Zielicz, każde zadanie można realizować prze całe lato… czyli aż do 21 września.

Zadanie 1 „ .Ciepłe miejsca”

PROPONOWANY czas realizacji 1-15 lipca

– Ściągnij z naszej strony internetowej kartę zadania  

– Namów kilku znajomych do wspólnych spacerów i poznawania dzielnicy

– Odszukaj na terenie dzielnicy miejsca, gdzie seniorzy chętnie spędzają czas
  (spacerują, ćwiczą, piją kawę, grają w szachy), opowiedz im o radzie seniorów

– Przeprowadź z nimi króciutką ankietę – mini wywiad lub zrób zdjęcia lub nakręć filmiki

Zadanie 2  „Szukamy dziury w całym”

– Wybierzcie się na spacer i poszukajcie w przestrzeni miejsc, które chcielibyście
   zmienić, poprawić lub udoskonalić.

– Zaznaczcie je na mapie, opiszcie krótko miejsce i proponowaną zmianę
   oraz dlaczego chcielibyście, aby to zostało zrealizowane (np. przydałyby się
   dodatkowe  drzewa….; trzeba naprawić naszą siłownię i uzupełnić o….)

– Przekażcie wasze obserwacje Burmistrzowi a nam przyślijcie do wiadomości.  

Zadanie 3 „Zostań ankieterem”

 Proponujemy wyruszyć w teren i porozmawiać z mieszkańcami spotkanymi na trasie waszej wędrówki. Przygotujcie sobie podkładkę, ankietę z pytaniami lub komórkę (jest w niej dyktafon do nagrania) 

„Dzień dobry jestem przedstawicielem Rady Seniorów w Dzielnicy… . Tu, kilka zdań o pracy rady. Czy mogę zachęcić Panią/Pan do krótkiej rozmowy o naszych senioralnych sprawach?” Co Pani/Pana zdaniem jest ważne dla dobrostanu seniorów?


FESTIWAL OGRODY MUZYCZNE IM. RYSZARDA KUBIAKA


W dniach 1 – 31 lipca Festiwal proponuje 8 koncertów i 19 projekcji.
Uwaga! Zmiana miejsca!
W bieżącym roku Festiwal zostaje przeniesiony do Pawilonu Koncertowego Simfonii Varsowii na ul. Grochowskiej 272.


INFORMUJEMY

Prezydent Rafał Trzaskowski przygotował kolejny  raport o stanie miasta za rok 2021. Dokument wart jest uważnej lektury!

Oto on:  https://um.warszawa.pl/-/raport-o-stanie-miasta-2021

Wiele osób w Polsce napotyka na bariery w dostępie do miejsc użyteczności publicznej, a nawet ma trudność z wydostaniem się z własnych mieszkań. Dzięki Funduszowi Dostępności Polki i Polacy mają szansę na zyskanie większej swobody w przemieszczaniu się i powrót do społeczeństwa.

Bank Gospodarstwa Krajowego na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zarządza środkami powierzonymi w ramach Funduszu Dostępności i wraz ze współpracującymi instytucjami finansowymi udziela wsparcia na niwelację barier architektonicznych.

Z preferencyjnych pożyczek z niskim oprocentowaniem – 0,15% w skali roku mogą skorzystać spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, a nawet osoby fizyczne – właściciele wielorodzinnych budynków mieszkalnych.”

więcej na :https://www.money.pl/fundusze/fundusz-dostepnosci-szansa-na-pokonanie-barier-architektonicznych-6779754065013472a.html


Uprawnienia   kombatanckie dla osób cywilnych Powstania Warszawskiego, którzy zostali deportowani do obozu przejściowego w Pruszkowie.

To są osoby, które były wówczas dziećmi. Trzeba uświadomić seniorów, którzy żyją i pomóc im wypełnić ankietę, a następnie dostarczyć uprawnienia do ZUS, tam złożyć odpowiednie dokumenty i druki, by wyliczono im dodatek kombatancki.

Informacja ta jest ważna dla seniorów, którzy przeszli przez piekło Powstania Warszawskiego a następnie zostali wysiedleni z Warszawy do obozu przejściowego w Pruszkowie -Dulag 121, bądź innego obozu/podobozu, czy też wywiezieni do pracy w Rzeszy. Tym ludziom, po raz pierwszy, należą się dodatki kombatanckie, gdyż żołnierze już dawno swoje otrzymali. My, jako instytucja działająca na rzecz seniorów powinniśmy rozpropagować tę wiadomość, gdyż władza wprowadziła stosowną ustawę, ale zupełnie przemilczała tę wiadomość i nie powiadomiła zainteresowanych w mediach głównego nurtu. Pracujemy dla seniorów. Wszędzie są OPS, Rady Seniorów, PKPS, DKDS, Domy Seniorów, kluby Seniorów, Uniwersytety Trzeciego Wieku i nikt nic nie wie o sprawie albo wie bardzo mało

 9.10.2021 r. została wprowadzona Ustawa o przyznaniu tych świadczeń kombatanckich.   


Aktywny Warszawiak to program Biura Sportu i Rekreacji zapoczątkowany w 2015 roku

Zajęcia organizowane w ramach programu są skierowane do wszystkich grup wiekowych i społecznych. Realizatorami są organizacje pozarządowe wyłonione w otwartym konkursie ofert. Program ma na celu podniesienie sprawności fizycznej mieszkańców Warszawy. Zakłada przeprowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych skierowanych do wszystkich grup wiekowych i społecznych.

Cele programu to:

•       podniesienie sprawności fizycznej;

•       wdrażanie nawyku zdrowego stylu życia;

•       podniesienie jakości życia;

•       zapobieganie chorobom cywilizacyjnym;

•       przeciwdziałanie monotonii dnia codziennego;

•       kształtowanie nawyku aktywności ruchowej, rozszerzenie możliwości kontaktu z innymi ludźmi;

•       podniesienie świadomości na temat możliwości aktywnego spędzania czasu w przestrzeni miejskiej, w szczególności nad Wisłą;

•       wdrażanie profilaktyki w zakresie wad postawy oraz otyłości.

Zajęcia prowadzone są w 14 dzielnicach Warszawy.

Formy aktywności fizycznej realizowane w ramach programu:

biegowo-rolkowe (treningi funkcjonalny ogólno rozwojowy), boks dla kobiet, dance-fitness, family judo, fitness, gimnastyka akrobatyczna, gimnastyka dla seniora, judo z elementami samoobrony, Karate Doshinkan, koszykówka, mobilne warsztaty rowerowe, nartorolki – technika klasyczna, nordic walking, otwarte warsztaty rowerowe, pilates, piłka nożna, samoobrona, siatkówka, slow jogging, stretching, sup, tai – chi, taniec, tenis stołowy, zajęcia ogólnorozwojowe dla młodzieży, zajęcia z doskonalenia pływania, zumba.

Wszelkie informacje i harmonogram zajęć dostępne są pod linkiem:

https://sport.um.warszawa.pl/aktywny-warszawiak .


WIEŚCI Z DZIELNIC

Śródmieście

Rada Seniorów Dzielnicy Śródmieście rozpoczęła II kadencję.

30 maja b.r. zakończyła się pierwsza, czteroletnia kadencja  Rady Seniorów. Zarząd Dzielnicy Śródmieście, według zasad określonych w nowym Statucie RS, powołał dwanaście osób do nowej Rady.  W dniu 1 czerwca b.r. roku odbyło się pierwsze posiedzenie RS drugiej kadencji. Przewodniczącą Rady  Seniorów została wybrana Barbara Kopczyńska.

„ Popołudnie z muzyką” to projekt realizowany przez Fundację WSPAK, Konwersatorium Muzyczne i Radę Seniorów Dzielnicy Śródmieście. Zaplanowano pięć wydarzeń muzycznych – koncertów kameralnych, transmitowanych z saloniku Konwersatorium Muzycznego do pięciu klubowych miejsc na terenie dzielnicy, z których korzystają seniorzy. Projekt jest finansowany przez Urząd Dzielnicy Śródmieście.

Białołęka

Działo się w Wodniku Szuwarku na Białołęce.

W święto Kupały seniorzy pełni radości oczarowali wszystkich kapeluszami, strojami, występami i humorem.

Pani prezes Związku Emerytów ELI PIASECKIEJ dziękujemy za zaproszenie BRS do wspólnej zabawy.

Żoliborz

Żoliborskie uroczystości związane z Powstaniem Warszawskim:

29 lipca, godz. 14:00 – 20:00 VII Społeczna Akcja sprzątania grobów i kwater Żołnierzy Zgrupowania Armii Krajowej “Żywiciel” – Cmentarz Wawrzyszewski

30 lipca, godz. 10:00 – 20:00 VII Społeczna Akcja sprzątania grobów i kwater Żołnierzy Zgrupowania Armii Krajowej “Żywiciel” – Cmentarz Powązki Wojskowe

31 lipca, godz. 11:00 Uroczystość przy kamieniu “Żołnierzom Żywiciela” w Parku im. Żołnierzy Żywiciela, z asystą wojskową i oprawą muzyczną, złożenie wieńców i kwiatów ; ok. godz.12:15 złożenie wieńców i kwiatów pod tablicą upamiętniającą poległych żołnierzy IV Batalionu OW PPS im. Jarosława Dąbrowskiego (To jest integralne wydarzenie, po uroczystościach pod pomnikiem “Żołnierzom Żywiciela” wszyscy przechodzą pod tablicę na ul. Próchnika róg ul. Suzina)

1 sierpnia, godz. 13:50 Uroczystości w miejscu pierwszych strzałów: zbieg ulic Z. Krasińskiego i P. Suzina, symboliczne złożenie kwiatów.

21 sierpnia, godz. 13:00 Uroczystość przy pomniku upamiętniającym atak na Dworzec Gdański: róg ul. A. Mickiewicza i ul. Gen. J. Zajączka, złożenie kwiatów.


PRZYPOMINAMY CO WYDARZYŁO SIĘ W CZERWCU

2 czerwca odbyło się  spotkanie Prezydium WRS i członków  Kapituły Konkursu Miejsce Przyjazne Seniorom z Panią Marleną Muszyńską Dyrektorką Biura Projektów i Pomocy Społecznej. To już kolejne spotkanie robocze, które niezwykle ułatwia współpracę Warszawskiej Rady Seniorów, wymianę informacji i buduje niezwykle cenne zaufanie  przy realizacji wspólnych zadań.

 6 czerwca w dzielnicy Warszawa Bemowo odbyła się uroczystość otwarcia nowego Ośrodka Wsparcia dla Seniorów, działającego w strukturze OPS Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Osoby starsze, wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, znajdą tu pomoc psychologiczną, socjalną, medyczną, zabiegi higieniczne i rehabilitacyjne oraz wyżywienie. Ośrodek prowadzi zajęcia i warsztaty terapeutyczne, ruchowo – sportowe, edukacyjne, aktywizujące i integracyjne. Organizuje wycieczki i wyjścia na imprezy kulturalne.

W uroczystości udział wzięli Pani Małgorzata Kidawa – Błońska – Marszałkini Sejmu RP, władze dzielnicy Bemowa z Panią Burmistrzynią Urszulą Kierzkowską, radni dzielnicy Bemowo, Dyrektorzy ZOZ i OPS, przedstawiciele bemowskiej  Policji a także liczna grupa Seniorów z Bemowa.

Warszawską Radę Seniorów reprezentował Pan Jan Sobota – Zastępca Przewodniczącej  WRS. Gości przywitała Pani Dyrektorka Izabela Zwierz, która przedstawiła krótką historię powstania placówki.

Głos zabierali : Pani Marszałkini Małgorzata Kidawa – Błońska, przedstawiciele Zarządu Dzielnicy.

W imieniu seniorów z Bemowa głos zabrała Pani Elżbieta Wirth – Dzięciołowska, która w towarzystwie Seniorek i Seniorów w pięknych słowach podziękowała Pani Dyrektor Izabeli Zwierz oraz władzom dzielnicy za stworzenie tego bardzo przyjaznego dla seniorów miejsca. 

7 czerwca  Małgorzata Żuber-Zielicz, Joanna Celińska – przedstawicielki  Prezydium WRS  uczestniczyły w uroczystej sesji Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe, w związku z zakończeniem II kadencji. Dziękujemy za dotychczasową współpracę członkom Rady, a szczególnie Zofii Backiel oraz Panu Burmistrzowi  Dzielnicy Tomaszowi Kucharskiem, Pani Zastępczyni Burmistrza Izabeli Szostak-Smith  za nieocenione wsparcie seniorów w ich obywatelsko-samorządowym działaniu.

7 czerwca Pani Małgorzata Żuber-Zielicz Przewodnicząca WRS uczestniczyła w posiedzeniu Mazowieckiego Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów. Współpracujemy wymieniając doświadczenia i dobre praktyki.

10 czerwca Przewodnicząca WRS spotkała się z Panią Grażyną Lange Przewodniczącą Wrocławskiej Rady Seniorów, w celu omówienia możliwych płaszczyzn współpracy i wymiany dobrych praktyk oraz przygotowania wizyty studyjnej we Wrocławiu.

10 czerwca przedstawiciele WRS uczestniczyli w  Teatrze Polskim w  DEBATACIE OXFORDZKIEJ prowadzonej przez  Grzegorza Nawrockiego

Kto był ten ma ogromną satysfakcję, kogo nie było tylko dlatego, że nie chciało mu się wyjść z domu, niech żałuje!   

 10 – 11 czerwca odbyły się Jubileuszowe Dni Ursynowa, podczas których Rada Seniorów i Młodzieżowa Rada Dzielnicy Ursynów miały wspólne stoisko informacyjne, które było bardzo licznie odwiedzane. Odwiedzający pytali m.in. o działalność obu Rad oraz o projekty senioralne, przekazano wiele materiałów informacyjnych, w tym także o działalności WRS, dużym zainteresowaniem cieszył się miesięcznik Pokolenia. Punkt informacyjny odwiedzili Pan Rafał Trzaskowski- Prezydent m.st. Warszawy, Paweł Rabiej oraz władze Dzielnicy Ursynów.

13 czerwca przedstawiciele Rad Seniorów z całej Warszawy uczestniczyli w  konferencji poświęconej  przygotowaniom do ukonstytuowania się IV kadencji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów oraz na uroczystym otwarciu Centrum Dialogu i Integracji Społecznej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów  w siedzibie Wawerskiego Centrum Kultury przy ul. Żegańskiej 1A w Warszawie.  W programie: prezentacja historii OPS, informacja i prezentacja Centrum Dialogu i Integracji Społecznej OPS. Gratulacje dla pomysłodawczyni Pani Krystyny Lewkowicz

14 czerwca uczestniczyliśmy w konsultacjach dotyczących Polityki żywnościowej, która jest podstawą do przyszłych działań w obszarze żywienia w placówkach oświatowych, zapewniania dostępu do dobrej jakości żywności oraz ograniczania jej marnowania. Podkreśla znaczenie świadomości żywnościowej jako jednego z warunków utrzymania zdrowia. Dbanie o dobre żywienie w placówkach dla seniorów, szpitalach a także umożliwienie seniorom korzystania z dobrej taniej bazy obiadowej to zadania przyszłości.

18 czerwca Rada Seniorów i Młodzieżowa Rada Dzielnicy Ursynów oraz zaproszeni goście Jakub Berent Wiceburmistrz Dzielnicy, Dorota Todorska przedstawicielka Hotelu Arche, Marzena Zientara MAL Kajakowa, Joanna Celińska sekretarz WRS,  spotkali się na pikniku integracyjnym nad jeziorem Zgorzała. Był poczęstunek z grilla, wspólne śpiewanie, zabawy i konkursy.

22 czerwca odbyło  się posiedzenie  WRS w gościnnym Domu Braci Jabłkowskich.

Warszawska Rada Seniorów rozmawiała o przygotowaniach do Warszawskich Dni Seniora, w tym Warszawskiej Olimpiada Seniorów, Forum Seniorów Warszawskich, które odbędzie się 30 września i  kolejnym Seminarium WRS. Włączcie się w przygotowania – napiszcie do nas maila –  może chcecie  pomóc w organizacji tych wydarzeń lub dostawać bieżące informacje w postaci naszego newsletter – zapraszamy.

29 czerwca   w Miejscu Aktywności Lokalnej przy ul. Grójeckiej róg Dickensa Rada Seniorów Dzielnicy Ochota  i Pani Burmistrzyni Dorota Stegienka zorganizowali spotkanie,  podczas którego Pani Joanna Stafińska  przedstawiła informacje dotyczące ubiegania się o przyznanie uprawnień kombatanckich z tytułu pobytu w obozie przejściowym Dulag 121 w Pruszkowie (po Powstaniu Warszawskim).

29 czerwca odbyło się kolejne spotkanie w ramach „PUNKTU WIEDZY” w gościnnym Centrum Aktywności Międzypokoleniowej.

Udostepnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

473 Liczba wyświetleń wpisu