WIEŚCI WRS: CZERWIEC 2022

Szanowne Panie i Panowie,
Drodzy Seniorzy i Niezawodni Przyjaciele

Przed nami okres wakacji i spokojniejszy czas. Więcej czasu poświęcimy na letni wypoczynek, a część z nas na spotkania i opiekę nad wnuczkami i wnukami.
Ale jest to też okres, który sprzyja spotkaniom i refleksji.
Być może wielu z nas było wiernymi czytelnikami „ŚWIATA MŁODYCH”, który proponował ciekawe i rozwijające zadania na wakacyjne tygodnie gromadom podwórkowych dzieci i świetnie umiał zainspirować do przeżywania przygody i odkrywania świata.
Wiedzeni tą myślą, proponujemy na nadchodzące lato Warszawskim Seniorom „ŚWIAT MŁODYCH DUCHEM”, inspirację do powstawania klubów odkrywców i poszukiwaczy oraz stawiania sobie zadań na każdy tydzień…
Klub Odkrywców i Poszukiwaczy pod patronatem przewodniczącej Małgorzaty Żuber-Zielicz

Zadanie 1 „ .Ciepłe miejsca”
Czas realizacji 1-15 czerwca
– Ściągnij z naszej strony internetowej kartę zadania (jest też w załączniku)
– Namów kilku znajomych do wspólnych spacerów i poznawania dzielnicy
– Rób zdjęcia lub nakręć filmiki
– Odszukaj na terenie dzielnicy miejsca, gdzie seniorzy chętnie spędzają czas
(spacerują, ćwiczą, piją kawę, grają w szachy)
– Przeprowadź z nimi króciutką ankietę – mini wywiad (patrz karta zadania)
Zadanie 2. Szukamy „ dziury w całym”
– Wybierzcie się na spacer i poszukajcie w przestrzeni rzeczy, które chcielibyście
zmienić, poprawić lub udoskonalić.
– Zaznaczcie je na mapie i lub opiszcie krótko miejsce i proponowaną zmianę
oraz dlaczego chcielibyście, aby to zostało zrealizowane (np. przydałyby się
dodatkowe drzewa….; trzeba naprawić naszą siłownię i uzupełnić o….)
– Przekażcie wasze obserwacje Burmistrzowi a nam przyślijcie do wiadomości.

Podsumowanie: realizacja pierwszych dwóch zadań do 30 czerwca b.r.
Wszystkie wasze zadania opublikujemy w naszej publikacji „Warszawa Szkiełkiem i Okiem mieszkańców”, która mamy nadzieję ukaże się pod koniec września a jeśli uda się pozyskać środki finansowe, to przygotujemy niespodzianki dla najaktywniejszych zespołów.
Zespoły mogą być międzypokoleniowe – kilku i kilkunastoosobowe.
Miłej wakacyjnej zabawy- miłego odkrywania i poszukiwań. Szukajcie następnych zadań na naszej stronie internetowej w zakładce ” Świat Młodych Duchem” lub w mailu, gdy do nas napiszesz (mail, sms, list -skrzynka na listy w CAM).

w imieniu Prezydium WRS

Małgorzata Żuber Zielicz


CO PLANUJEMY W CZERWCU

1 czerwca składamy życzenia  wszystkim dzieciom

2 czerwca odbędzie się spotkanie konsultacyjne Prezydium WRS w Radzie Miasta z Panem Dyrektorem Krzysztofem Rożkiem.Przesłaliśmy do konsultacji dokumenty: Uchwałę w sprawie Dnia Seniora Warszawskiego i zmiany w statucie WRS. Spotykamy  się, aby dopracować wszelkie zapisy w/w dokumentów.

7 czerwca Przewodnicząca Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Pani Zofia Backiel, zaprosiła Prezydium WRS  na uroczystą, ostatnią, w tej kadencji, Sesję Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe. Potwierdzamy, będziemy.

13. czerwca (godz. 11.00) spotykamy sięPrezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów na konferencji poświęconej  przygotowaniom do ukonstytuowania się IV kadencji OPS oraz na uroczystym otwarciu Centrum Dialogu i Integracji Społecznej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów  w siedzibie Wawerskiego Centrum Kultury przy ul. Żegańskiej 1A w Warszawie. Zaproszenie skierował do swoich delegatów Ogólnopolski Parlament Seniorów.
W programie: prezentacja historii OPS, logistyka organizacji IV kadencji  OPS, informacja i prezentacja Centrum Dialogu i Integracji Społecznej OPS, Stowarzyszenie   OPS – szanse i zagrożenia. Przedstawiciele Prezydium WRS potwierdzili udział w konferencji.

22 czerwca odbędzie się posiedzenie  WRS, godzina 15.00 (Miejsce: niespodzianka)

W programie: prezentacja miejsca posiedzenia, informacja o planach i zadaniach na okres wakacji.

W przygotowaniu Warszawska Olimpiada Seniorów, szykujmy formę i reprezentacje dzielnic.

30 września b.r. odbędzie się  Forum Seniorów Warszawskich i Seminarium WRS – włączcie się w przygotowania- napiszcie do nas maila, że możecie i chcecie pomóc – z góry dziękujemy.

Przesunęliśmy termin VI Seminarium Warszawskich Rad Seniorów  na koniec września. Będziemy kontynuować przygotowania na spotkaniach zespołu ds. seminarium online lub w realu.


Różności w przeszłości

Nasz dąb seniora rośnie w Ogrodzie Saskim. Czekamy na tabliczkę, aby go oznaczyć i ułatwić Wam „odwiedzanie” go.


ZMIANY W DZIELNICOWYCH RADACH SENIORÓW

BIAŁOŁĘKA
Białołęcka Rada Seniorów trzeciej kadencji wybrana, na Przewodniczącą została wybrana Daniela Fidura. Gratulujemy wszystkim Radnym wyboru.

PRAGA POŁUDNIE
Aktualny Statut Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południem z dnia 18 stycznia 2022 r. Obecna kadencja kończy się 8 czerwca, z tego powodu Dzielnica Praga-Południe jest w procedurze wyborów na członków Rady Seniorów kolejnej kadencji.

OCHOTA
Zakończyła się druga kadencja Rady Seniorów Dzielnicy Ochota. Nowa Rada wkrótce rozpocznie pracę.

BEMOWO
27 maja odbyło się ostatnie posiedzenie drugiej kadencji Rady Seniorów Dzielnicy Bemowo.

REMBERTÓW
Wybrana na trzecią kadencję Rada Seniorów Dzielnicy Rembertów ukonstytuowała się, na Przewodniczącego został wybrany Czesław Ochenduszka, do WRS delegowano Ireneusza Wrześniewskiego.

ŚRÓDMIEŚCIE
Już po wyborach. Czekamy na informacje.

WOLA
W trakcie wyborów

WESOŁA
W czerwcu b.r. kończy się druga kadencja. Został ogłoszony nabór do nowej Rady, zgłoszenia przyjmowane były do 16 maja b.r.

Czekamy na dalsze wieści wyborcze z dzielnic Warszawy.

 


Z MAZOWSZA i WARSZAWY

Najmłodsi mieszkańcy Mazowsza, a także pedagodzy będą mogli skorzystać z konsultacji oraz badań przesiewowych. Samorząd województwa przygotował kompleksowy program profilaktyki zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży. To pierwszy tego typu projekt w kraju. w sumie skorzysta z niego ponad 1,8 tys. dzieci i młodzieży oraz blisko 1,9 tys. pedagogów. Na jego realizację władze regionu przeznaczą 8 mln zł. Nabór ruszy już we wrześniu. Samorząd Mazowsza jako jeden z pierwszych w kraju opracował program profilaktyki zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży. z badań przesiewowych, konsultacji ze specjalistami oraz bezpłatnej terapii będą mogły skorzystać osoby w wieku 12-21 lat. Program uzyskał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), a realizowany będzie w latach 2022-2024.
.


Z PRAC SEJMU

Dla dobra naszych dzieci! Inicjatywa ustawodawcza Parlamentarnego Zespołu ds. wspomagania rozwoju dzieci w wieku do 3 lat,  mająca na celu poprawę warunków pracy opiekunów dzieci w tym wieku, cieszy się coraz większym poparciem. w ramach kolejnego wyjazdowego posiedzenia Parlamentarny Zespół obradował  w Białymstoku, z udziałem wielu ekspertów z zakresu opieki żłobkowej z całej Polski. Został podpisany list intencyjny do projektu ustawy.   Przygotowany projekt ustawy zakłada m.in. przyznanie opiekunom świadczącym łączną, faktyczną pracę w nieprzerwanym okresie 5 lat, dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 5 dni raz na 2 lata pracy, uprawnienia do ulgi 33% przy przejazdach środkami publicznego transportu oraz objęcie osób wykonujących ten zawód ochroną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych. Projekt ustawy zakłada również przyznanie Ministrowi właściwemu do Spraw Rodziny uprawnienia do nadawania tytułu „Zasłużonego Opiekuna Małego Dziecka” oraz nagrody za długoletnią pracę „Medal za Długoletnią Pracę”.  Gratulacje dla Pani poseł Aleksandry Gajewskiej za inicjatywę!


DZIEJE SIĘ W WARSZAWIE 

Po dwóch latach powraca Bieg Ursynowa

 Po dwuletniej przerwie powraca Bieg Ursynowa pod hasłem „Yes, i KEN”.

Rywalizacja na pięciokilometrowej trasie – wiodącej główną arterią dzielnicy, czyli aleją Komisji Edukacji Narodowej, odbędzie się w niedzielę, 11 września. Będzie to już czternasta edycja tej sztandarowej ursynowskiej imprezy sportowej.

Ruszyły zapisy na „Lato w Mieście” 2022

 10 maja rozpoczęły się zapisy do tegorocznej akcji „Lato w Mieście”. Przez całe wakacje warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy będą miały zapewnioną opiekę oraz ofertę zajęć sportowych, artystycznych, edukacyjnych i rekreacyjnych.

Zapraszamy na zajęcia w ramach Programu Aktywny Warszawiak 2022

 „Aktywny Warszawiak” to projekt Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy zapoczątkowany w 2015 roku. Zajęcia rekreacyjno-sportowe organizowane w ramach programu są skierowane do wszystkich grup wiekowych i społecznych.
Realizatorami jest 13 organizacji wyłonionych w konkursie ofert realizowanym przez Biuro Sportu i Rekreacji. Program ma na celu podniesienie sprawności fizycznej mieszkańców Warszawy.

 Lato z muzyką Chopina
Po dwuletniej przerwie w plener wracają Koncerty Chopinowskie. z recitalami przy pomniku Chopina w Łazienkach Królewskich wystąpią znakomici polscy i zagraniczni pianiści.

Siłownia Pamięci

Polecamy projekt, realizowany w Fundacji Stocznia z myślą o osobach starszych – w trosce o zdrowie, samodzielność, bezpieczeństwo oraz aktywność społeczną. Fundacja pracuje nad tym, aby troska o zdrowie, w tym funkcje poznawcze w wieku senioralnym stały się w Polsce standardem, aby narzędzia i materiały do treningu umysłu były łatwo dostępne i wysokiej jakości.
Opracowuje materiały i narzędzia do treningu umysłu i wszystkie udostępnia bezpłatnie na stronie www.silowniapamieci.pl  z Siłowni Pamięci korzystają seniorzy, którzy profilaktycznie dbają o swoją pamięć, rodziny opiekujące się osobami starszymi (w tym cierpiącymi na choroby otępienne), pracownicy różnego rodzaju placówek (np. kluby seniora, centra aktywności, domy dziennej i stałej opieki) oraz organizacje społeczne wspierające seniorów. Więcej informacji oraz zeszyty w formie plików pdf do pobrania i wydrukowania, udostępnione są na stronie www.silowniapamieci.pl/ukrainskie. Zachęcamy do korzystania z oferty fundacji – wszystko udostępnione jest bezpłatnie.


Co wydarzyło się w maju

10. maja przedstawiciele Warszawskiej Rady Seniorów Joanna Celińska, Małgorzata Żuber-Zielicz, Wojciech Kożuchowski, Jan Sobota, Zdzisław Czerwiński,  Jerzy Mądry i przedstawiciel Śródmiejskiej Rady Seniorów Tomasz Zach spotkali się w Porcie Czerniakowskim z seniorami z Poznania,  aby porozmawiać o  wspólnej, szerszej inicjatywie Seniorzy na Wiśle.  w spotkaniu uczestniczył Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Wisły  Pan Jan Piotrowski, który przybliżył problematykę ochrony rzeki na warszawskim odcinku oraz perspektywy realizacji dalszych projektów adaptacji tej strefy,  jako ulubionego miejsca spędzania czasu przez mieszkańców stolicy, w myśl motta „pracuj na lądzie odpoczywaj na wodzie”. Poznańscy seniorzy płynęli z Krakowa do Gdańska dużą łodzią płaskodenną z napędem motorowym, dającą bezpieczne schronienie dla 6 osób, nawet w czasie złej pogody. Seniorzy przypłynęli do Warszawy w 10. dniu swojej trzytygodniowej wyprawy. Głównym celem rejsu jest propagowanie tej formy aktywności oraz przekonywanie seniorów, że w jesieni życia można mieć ciekawe pasje, świetną kondycję i odkrywać nowe zakątki Polski i świata.
Przykład Poznaniaków jest zaraźliwy, co może oznaczać, że podobny wyczyn będą się starali zrealizować warszawscy seniorzy.

12. maja w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej rozpoczął  w  działalność ”Klub Pokoleń”. w planach  jest budowanie wokół wydawnictwa Pokolenia społeczności czytelników, a także innych osób działających na rzecz seniorów  w Warszawie. Spotkania  i rozmowy z zaproszonymi ekspertami na tematy poruszane w artykułach odbywać się będą co kwartał. Przed każdym spotkaniem Klubu Pokoleń na dyżurze czeka – na „godzinne pogaduchy” seniorów z WRS i dzielnic – przewodnicząca Małgorzata Zuber-Zielicz.

13. maja w siedzibie Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA odbyło się pierwsze spotkanie inaugurujące wspólne przedsięwzięcie emerytów i rencistów mundurowych oraz cywilnych pod nazwą „ŚWIADOMY SENIOR – BEZPIECZNY SENIOR” pod patronatem Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA. Tematami spotkania, które prowadził inspektor w stanie spoczynku dr Krzysztof Jakubski, były zagrożenia ze strony cyberprzestrzeni i ochrona danych osobowych.
W spotkaniu uczestniczyli z WRS i DRS : Zofia Backiel, Teresa Bojanowicz, Grażyna Cabaj-Olejnik, Joanna Celińska, Teresa Jurczyńska-Owczarek, Iwona Kałaska, Józefa Kostecka, Krzysztof Lewandowski, Jerzy Mądry, Zofia Pyrtek-Nowakowska, Wanda Orzeszek, Leszek Siejka, Jan Sobota, Jerzy Szymborski, Kazimierz Urbański, płk Janusz Zieliński.

Z zainteresowaniem czekamy na kolejne spotkania.

13. maja KLUBOTEKA DOJRZAŁEGO CZŁOWIEKAobchodziła Jubileusz 10 – lecia działalności.  Gala odbyła się w Ursynowskim Centrum Kultury “Alternatywy”, Była wspaniała uroczystość była ukoronowaniem 10-letniej działalności miejsca wymyślonego przez dwie cudowne kobiety Magdę Dąbrowską i Irenę Karpowicz. Obie Panie wymyśliły i konsekwentnie realizowały cel aby, jak same piszą, “wnieść odrobinę radości w codzienne życie ludzi po 50-tce”. Codzienna działalność Kluboteki to warsztaty, prelekcje, wykłady, spotkania przy grach towarzyskich, wycieczki, przedstawienia. Część artystyczna spotkania jubileuszowego to istny show na wspaniałym poziomie, grano na fortepianie, akordeonach, gitarze i pile! Były także wiersze, piosenki, taniec, pokaz mody krawatowej, a “jezioro łabędzie” to mistrzostwo świata w pokazaniu dystansu do siebie i poczucie humoru!!! i   Byliśmy, podziwialiśmy, jedliśmy tort. Serdecznie gratulujemy i życzymy pomyślności na kolejne lata działalności.

16. maja odbyło się ostatnie, w drugiej kadencji, posiedzenie Rady Seniorów Dzielnicy Ochota, na którym ciepło i serdecznie cały Zarząd Dzielnicy Ochota podziękował za współpracę przewodniczącemu Markowi Chodaczyńskiemu i członkom Rady Seniorów, w imieniu WRS podziękowania i wyrazy uznanie przekazały Małgorzata Żuber -Zielicz i Joanna Celińska. 

18. maja odbyła się konferencja RPO i Hospicjum Proroka Eliasza „Współcześni wykluczeni na terenach wiejskich.” Hospicjum i prowadzący je dr Paweł Grabowski szukają nowatorskiego modelu wspierania ludzi nieuleczalnie chorych i ich rodzin, którzy mieszkają na terenach wiejskich.  Była to okazja  do refleksji, co trzeba zrobić, aby sprostać wyzwaniom dnia dzisiejszego oraz bliższej i dalszej przyszłości

20. maja odbyło się spotkanie u Rzecznika Praw Obywatelskich  – posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych.

Konferencja dotyczyła Edukacji gerontologicznej w Polsce i Języka wobec osób starszych. Prezentacja projektu  „Twoje słowa, moja godność”. Informacje na temat projektu: www.dziadurzenie.org oraz na FB Dziadurzenie.

27. maja Udział w posiedzeniu Rady Seniorów  Bemowo- uroczyste zakończenie drugiej kadencji.

W przepięknie przygotowanej i miłej uroczystości wzięli udział członkowie Zarządu Dzielnicy oraz przedstawiciele wszystkich  instytucji współpracujących z Radą Seniorów Bemowa, a w imieniu WRS podziękowania i wyrazy uznania na ręce Iwony Kałaskiej złożyła Joanna Celińska -sekretarz WRS.

30. maja minął termin  złożenia wniosków do  Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów.

31. maja obradowało prezydium Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów na wniosek przewodniczącego Romana Biskupskiego. w programie omówiono: aktualną sytuację w ruchu senioralnym na Mazowszu, aktualne zadania stojące przed Radami Seniorów, które powinno  realizować  Porozumienie.

Czekamy na informacje „od Was do Wszystkich”, które chcecie dodać do wieści w czerwcu, lipcu, wrześniu, w tym zdjęcia do kolejnego numeru Pokoleń. Mamy nadzieje, że przekazujecie dalej nasz newsletter. z góry dziękujemy.

Udostepnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

470 Liczba wyświetleń wpisu