Wieści WRS – marzec 2024

Mimo krótkiej kadencji Warszawska Rada Seniorów kontynuuje swoje  zadania statutowe. W najbliższym miesiącach wiele spotkań i dyskusji. Nasza praca do końca kwietnia koncentruje się nad przygotowywaniem i opracowywaniem stanowisk, w ważnych sprawach dla Warszawy i jej Mieszkańców.

W kwietniu wybory do Rady Warszawy, Rad dzielnicowych i wybory Prezydenta Warszawy. 

Na listach wielu mądrych seniorów – naszych kolegów z doświadczeniem – poszukaj ich na listach – może warto im zaufać w tych wyborach!

Każdy kandydat na radnego może do nas napisać maila i otrzymać nasz plan pracy w, którym jest wiele cennych działań do wspólnej realizacji po wyborach – polecamy!

 Każdy  z nas ma głos więc idźmy głosować, decydujmy o naszym mieście.

Warszawska Rada Seniorów zbiera wszystkie ulotki, wizytówki, wyborcze gazetki. Będziemy analizować obietnice przedwyborcze a potem śledzić jak radni je realizują.
Chcesz nam pomóc? Zbieraj te materiały – bo pewnie znajdziesz je w skrzynce pocztowej, dostaniesz na ulicy. Zachowaj, zrób zdjęcie i przyślij sms  lub  przynieś nam po wyborach do PKiN, we wtorek (9, 16 lub  23 kwietnia),  do pokoju 707 na dyżur WRS. 

https://www.medexpress.pl/ochrona-zdrowia/opieka-koordynowana-w-poz-jest-jak-europejski-zielony-lad/

Do zobaczenia!

Za  nami:

28 lutego odbyło się czwarte  posiedzenie  Warszawskiej Rady Seniorów w Pałacu Kultury i Nauki. Gościliśmy nową Panią Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Martę Jakubiak, jej zastępczynię Panią Katarzynę Jeżewską oraz Panią Małgorzatę Lewandowską.
Pozwoliło to nam na dobrą rozmowę o dalszej współpracy. Spotkaliśmy się także z  przedstawicielkami Stowarzyszenia mali bracia Ubogich Panią Elżbietą Prządką i Panią Katarzyną Baczewską oraz z  zastępczynią  Dyrektora Aktywnej Warszawy Panią Katarzyną Łęgiewicz. Spotkania te pozwoliły nam otrzymać kolejną porcję wiedzy, do wykorzystania w naszej pracy i rad dzielnicowych.

posiedzenie rady 2024

Podjęliśmy uchwały wuzupełnienia składu Kapituły Konkursu “Miejsce Przyjazne Seniorom”, informacji sprawozdawczej Warszawskiej Rady Seniorów za 2023, planu pracy WRS na 2024 rok oraz przyjęcia stanowisk w sprawach:

  • ulg w opłatach za odbiór odpadów,
  • “więźniów IV piętra” (instalowanie wind w budynkach mieszkalnych),
  •  regulacji stanu prawnego gruntów.

29 lutego rozpoczęła pracę  Kapituła Konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom”.  

5 marca   odbył się warsztaty  WRS i DRS  na temat bezpieczeństwa w sieci, nowych technologii oraz obsługi strony internetowej Warszawskiej Rady Seniorów  

5 marca spotkał się zespół d/s  opracowania standartów pracy dla rad seniorów (kolejne spotkania 14 i 20 marca) marca odbyło się posiedzenie Rady Seniorów Województwa Mazowieckiego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przy ul. Jagiellońskiej  oraz spotkanie z radami dzielnicowymi Warszawy. Wręczono także symboliczne czeki na działalność Rad Seniorów w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów “Mazowsze dla Seniorów 2024” (na zdjęciu Pani Marszałek Elżbieta Lanc z przedstawiciealmi Bemowa – Bożeną Skudlarską -przewodniczącą)

czeki na działalność Rad Seniorów 2024

6 marca odbyło się spotkanie online w ramach Banku Srebrnej Gospodarki- Punk Wiedzy, na temat usług społecznych dedykowanym seniorom.

8-9 marca odbyło się wiele koncertów   z okazji Dnia Kobiet – przesyłamy spóźnione serdeczności!

12 marca odbyło się spotkanie zespołu, który zbiera materiały do wydawnictwa z okazji 10 lecia rad seniorów. Uroczysta zapowiedź dotycząca obchodów Roku 2024 jako  roku Rad Seniorów Warszawskich została ogłoszona we wrześniu 2023 r. 

13  marca odbyło się Wawerskie Sympozjum Senioralne, zorganizowane przez Radę Seniorów Dzielnicy Wawer. Na spotkanie zapraszono wszystkie instytucje i organizacje pracujące w  Dzielnicy na rzecz seniorów. Celem spotkania było bezpośrednie poznanie się szefów i liderów organizacji i instytucji, zdobycie wiedzy o obszarach działań i w konsekwencji, określenie zakresu potrzeb seniorów wymagających większej uwagi oraz rozpoznanie zaplecza organizacyjnego dla realizacji polityki senioralnej w Dzielnicy.  A wszystko to z inicjatywy niesamowitej przewodniczacej Teresy Bojanowicz. Brawo Teresko !

15 marca odbyła  się uroczysta  inauguracja “Roku 50 lecia UTW “. W programie panel dyskusyjny o przyszłosci uniwersytetów trzeciego wieku oraz koncert Alicji Majewskiej.

19  marca spotkanie rad seniorów z Łodzi, Warszawy i Poznania – rozmowa o przyszłości ruchu senioralnego i zadaniach rad seniorów w budowaniu godnej  i bezpiecznej przyszłości .

20 marca  spotkanie warsztatowe na temat standardów pracy rad seniorów – spotkanie przedstawicieli WRS i Rad Dzielnicowych z udziałem zaproszonych burmistrzów.

22 marcaIX Mazowiecki Sejmik Senioralny Województwa Mazowieckiego w Mińsku Mazowieckim.

28 marca posiedzenie Warszawskiej Rady Seniorów w Dzielnicy Bemowo. Rozmowa o Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów.

Przez cały marzec – trwały prace na zmianą Regulaminu Pracy   Warszawskiej Rady Seniorów.

A przed nami:

Święta Wielkanocne, Przygotowanie Gali Konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom”

Warsztaty dla członków rad seniorów i liderów środowisk senioralnych – kandydatów do rad seniorów.

Warsztaty umiejętności dziennikarskich i filmowych.

Przygotowanie stanowiska WRS w sprawach:

  • standardów pracy warszawskich rad seniorów i przekazanie go Prezydentowi m.st. Warszawy,
  • w sprawie usług społecznych, w tym telefonu życzliwości,
  • w sprawie konieczności badań i diagnozy w Warszawie  „Aby dobrze decydować trzeba znać nasze potrzeby”,
  • stanowisko w sprawie badań i analiz
  • w sprawie bezpiecznych chodników.

Udostepnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

134 Liczba wyświetleń wpisu