WARSZAWSKA OLIMPIADA SENIORÓW

Serdecznie zapraszamy. Mozna wybrać konkurencję dla siebie. Warto się sprawdzić.

Organizator: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka”.

Współpraca: Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, Warszawska Rada Seniorów, Parlamentarny Zespół ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Miejsce: Ośrodek „Polonia” ul. Konwiktorska 6

Termin: 29 września 2018 r. godz.11.00 – 15.00

Uczestnicy – warszawscy seniorzy (60+)

Udział w imprezie, wszystkich konkurencjach i atrakcjach jest bezpłatny.

10.00 – Przed wejściem do budynku „Polonii” rozpoczyna pracę Biuro Zawodów: rejestracja

uczestników, wydawanie pakietów startowych wszystkim uczestnikom, wydawanie

numerów startowych osobom zamierzającym startować w dyscyplinach objętych

rywalizacją sportową.

Przychodzących uczestników przed wejściem wita muzyką „Kapela Praska”

Każdy uczestnik przy wejściu na imprezę otrzyma pakiet startowy: plecak, koszulka, kubek,

czapka, woda, talon na kiełbasę z grilla., która podczas imprezy wydawana będzie od

godz:12.00.

WYDAWANIE PAKIETÓW STARTOWYCH W GODZ. 10.00 – 12.30

SCENA

Prowadzący imprezę: Zygmunt Chajzer – dziennikarzprezenter radiowy i telewizyjny.

11.00 – Defilada uczestników (dzielnice wg alfabetu),

na początku uczestnicy niosą flagę olimpijską,

otwarcie Warszawskiej Olimpiady Seniorów

hymnu olimpijskiego

zapalenie znicza olimpijskiego

powitanie uczestników i przedstawienie programu imprezy

11.30 – Scena dla Seniora

11.50 – „Kapela Praska”

12.10 – Zabawy taneczne z wodzirejem.

12.30 – Scena dla Seniora c.d

12.50 – „Kapela Praska”.

13.10 – Zabawy taneczne z wodzirejem c.d.

13.30 – Scena dla Seniora c.d.

14.15 – Dekoracja zwycięzców – wręczenie nagród i medali.

15.00 – Występ gwiazdy Warszawskiej Olimpiady Seniora – Wojciech Gąssowski

Scena dla Seniora – zabawy i konkursy z wodzirejem – wspólne tańce, pokazy i występy z zakresu sportu, rekreacji ruchowej, kultury i rozrywki prezentowane przez poszczególne Kluby Seniorów, Uniwersytety Trzeciego Wieku, Ośrodki Sportu i Rekreacji itp.

Zgłoszenia do pokazów i występów prosimy przekazać na karcie zgłoszenia (w załączeniu) w wersji elektronicznej do 15 września 2018 r.na adres e- mail: tkkfchomiczowka@o2.pl

Dokładny scenariusz zostanie opracowany po otrzymaniu zgłoszeń do pokazów i występów. 

Stadion (płyta boiska i teren wokół boiska)

10.30 – rozpoczęcie zapisów do poszczególnych konkurencji sportowych objętych

rywalizacją, odbywających się na stadionie.

11.15 – ogólna rozgrzewka dla wszystkich startujących 

Konkurencje sportowe objęte rywalizacją – przy każdym stanowisku wywieszony na

planszy regulamin zawodów.

Godz.11.15 – 14.00

● Strzelectwo (broń pneumatyczna)

● Ergometry wioślarskie

● Bieg na dystansie 40 m (kobiety) i 60 m (mężczyźni).

● Pchnięcie kulą, 2 kg kobiety, 4 kg mężczyźni

● Skok w dal z miejsca,

● Łucznictwo,

Konkurencje sportowe – klasyfikacja indywidualna kobiet i mężczyzn z podziałem na kategorie wiekowe:

1. 60 – 70 lat,

2. 71 – 80 lat,

3. Powyżej 80 lat.

Nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii – medale i nagrody rzeczowe.

W wymienionych wyżej konkurencjach oraz w pływaniu, tenisie stołowym, brydżu i szachach wyniki 3 pierwszych miejsc zaliczone będą do prowadzonej klasyfikacji drużynowej dzielnic.

Dzielnice, które zajmą 3 pierwsze miejsca otrzymają puchary wręczone przewodniczącym dzielnicowych rad seniora.

Aby rozegrać konkurencję w danej kategorii wiekowej kobiet lub mężczyzn  i przeprowadzić klasyfikację, powinny uczestniczyć minimum 4 osoby. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby zawodników, zawodnik starszy może uczestniczyć w zawodach rozgrywanych w młodszej kategorii wiekowej.

Godz.11.15 – 14.30 

Konkurencje rekreacyjne dla każdego: bez zapisów, bez rywalizacji.

● Łowienie „rybek”

● Rzuty kółkiem ringo na kolczatkę

● Strzelanie z wielkiej procy

● Wrzucanie frisbee do sieci

● Popychajka

● Turniej rycerski

● Mini krokiet

● Przeprowadzenie kulki przez labirynt pionowy

● Przeprowadzenie piłeczki przez labirynt poziomy

● Slalom z piłeczką po ruchomym blacie

● Slalom w alkogoglach

● Kręgle plenerowe – skitels.

● Karling

Zajęcia z instruktorem – każdy może uczestniczyć: bez zapisów

● Nordic Walking– Krzysztof Człapski – Mistrz Polski Nordic Walking

● Gimnastyczne z piłkami

● Gymstick

● Yoga

● Gra w ringo

Fotobudka – automat do robienia zdjęć, który umożliwia ich wydruk oraz odbiór w chwilę po wykonaniu. Każdy będzie mógł wykonać pamiątkową fotografię, na której znajdować się będzie ramka z nazwą imprezy i logotypami organizatorów. 

Strefa dla wnuczków”, w której pod opieką animatorów odbędą się atrakcje dla dzieci: malowanie buziek, zajęcia plastyczne – konkurs „Sport w moich oczach”, warsztaty kreatywne – miasteczko z klockami „Bob budowniczy”

PŁYWALNIA

Zawody sportowe godz. 11.30 – 14.00

11.30 – rozgrzewka i rozpływanie

12.00 – 25 m stylem klasycznym mężczyzn

12.30 – 25 m stylem klasycznym kobiet

13.00 – 25 m stylem dowolnym mężczyzn

13.30 – 25 m stylem dowolnym kobiet

Klasyfikacja indywidualna kobiet i mężczyzn z podziałem na kategorie wiekowe:

1. 60 – 70 lat, 2. 71 – 80 lat, 3. powyżej 80 lat.

Nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii – medale i nagrody.

14.00 – Aqua aerobik

godz.11.30 – 14.30

● Turniej tenisa stołowego. – hala sportowa

Klasyfikacja indywidualna kobiet i mężczyzn

Nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii – medale i nagrody rzeczowe.

Turnieje w kategorii open – LXII Liceum Mistrzostwa Sportowego ul. Konwiktorska 5/7

● Turniej szachowy – rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund wg przepisów

Polskiego Kodeksu, tempo gry 15 minut dla każdego zawodnika.

● Turniej brydża sportowego par

Miasteczko Zdrowego Seniora” 

godz.11.00 – 15.00

Po prawej stronie od wejścia na teren obiektu „Polonia” planujemy ustawić punkty:

– pomiaru ciśnienia tętniczego, poziomu cukru we krwi, cholesterolu, pojemności płuc,

gęstości kości, tlenku węgla w płucach palacza,

– indywidualnej ocena zagrożenia chorobami układu krążenia,

– konsultacji dietetyka dot. prawidłowego odżywiana.

– badania tkanki tłuszczowej i mięśniowej,

– porady i konsultacje, diabetologa,

– pokazyinauka udzielania pierwszej pomocy,

Po lewej stronie od wejścia na teren obiektu „Polonia” planujemy ustawić punkty gastronomiczne, gdzie w godz: 12.00 – 15.00 za okazaniem talonu będzie wydawana kiełbasa z grilla

Po prawej stronie w godz: 10.00 – 16.00 ustawione zostaną dwa lub trzy food trucki.

oraz beczkowóz MPWiK „Warszawska Kranówka”

● Organizator zapewnia opiekę medyczną (karetka z lekarzem).

● Uczestnicy imprezy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

● Prosimy uczestników imprezy o wystąpienie w strojach sportowych.

Informacje: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka”

www.tkkfchomiczowka.pl, e-mail: tkkfchomiczowka@o2.pl

tel. 22 834 76 98 w godz: 14.00-18.00.

Ze względów organizacyjnych prosimy o podanie w terminie do dnia 15 września 2018 r.
na adres e-mail: tkkfchomiczowka@o2.plwstępnej liczby osób z każdej Dzielnicy/Placówki zainteresowanych udziałem w imprezie. Przyjmujemy zgłoszenia zarówno wcześniejsze, przed imprezą, jak również podczas imprezy w trakcie jej trwania.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu imprezy

Udostepnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

561 Liczba wyświetleń wpisu