Spotkanie BRS z klubami senioralnymi

W dniu 25 marca 2019 r. w lokalu Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie Bemowskiej Rady Seniorów z przedstawicielami funkcjonujących na terenie dzielnicy Bemowo klubów senioralnych oraz różnych organizacji i instytucji zajmującymi się sprawami osób starszych. 

     Spotkanie miało charakter poznawczo-integracyjny. Rada Seniorów przedstawiła informację o zakresie swoich kompetencji oraz przedsięwzięciach podejmowanych z myślą o seniorach, zarówno dotychczasowych, jak i zaplanowanych na najbliższą przyszłość. 

Spotkanie to miało również na celu aktywizację poszczególnych organizacji, uwzględniającą ich specyficzne potrzeby, oczekiwania i możliwości, a wreszcie wspólne wypracowanie zasad i instrumentów, które umożliwią seniorom bardziej aktywne angażowanie się w życie społeczności lokalnej. Kolejnym i chyba jednym z ważniejszych celów spotkania było nawiązanie realnej współpracy z tymi wszystkimi organizacjami. 

     Przedstawiciele środowisk senioralnych z kolei opowiedzieli o tym co dzieje się w ich klubach, zaprezentowali ofertę jaką mają dla seniorów, opowiedzieli o swoich sukcesach, ale i o problemach, z którymi się borykają.

     W spotkaniu m.in. wzięli udział zastępcy burmistrza Bemowa – Mariusz Wajszczak oraz Jakub Gręziak. Obaj włodarze pozytywnie ocenili działalność Rady Seniorów oraz obiecali wspierać ją we wszystkich realizowanych projektach wykorzystujących potencjał i inicjatywę osób starszych oraz działających dla dobra seniorów.

Udostepnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

443 Liczba wyświetleń wpisu