Projekty dla seniorów 2018 r

Organizacje pozarządowe współpracujące z Urzędem Dzielnicy Ursynów przedstawiają Seniorom zamieszkującym na terenie Dzielnicy Ursynów następującą ofertę zajęć w 2018 r.

 • Klub Seniora
 • „Mozaika Pasji”
 •  “URSYNÓW 60+”
 • „Aktywny Senior”
 •  „Aktywny senior – wsparcie samodzielności i aktywności ursynowskich seniorów”
 • „Aktywny Senior na Ursynowie 2018”
 •  „Kreatywny senior Ursynów 2018”
 • „Zadbaj o siebie – życie zaczyna się po 60”
 • Integracja i aktywizacja środowiska kombatanckiego w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
 • „Smartfon dla seniorów”
 • „Edukacja dla seniorów Ursynowa”
 • “Malowanie na jedwabiu”
 • “Ursynowski Senior: bezpieczny – aktywny – zdrowy”
 • „Albumy rodzinne: fotografia łączy pokolenia”

Klub Seniora
Klub Seniora w Dzielnicy Ursynów jest prowadzony przez Forum Aktywności Społecznej. Zajęcia organizowane w ramach Klubu są adresowane do  mieszkańców Ursynowa powyżej 60-tego roku życia. W ramach zajęć prowadzonych w Klubie ursynowscy Seniorzy mają możliwość uczestniczenia w zajęciach z językach angielskiego, tematycznych wykładach i prezentacjach, a także wycieczkach oraz spacerach z przewodnikiem. Ponadto Klub organizuje uroczystości okolicznościowe, wspólne wyjścia do muzeów, teatrów, opery, kina, zajęcia artystyczne, wieczorki taneczne oraz wiele innych atrakcji (m.in. spotkania Klubu Podróżnika). Siedziba Klubu mieści się przy ul. Kilara 11. Szczegółowych informacji na temat zajęć udziela Pani Halina Kosicka (tel. 501 232 013).
„Mozaika Pasji”
 „Mozaika Pasji” to projekt realizowany przez Klubotekę Dojrzałego Człowieka. Zajęcia adresowane są do  mieszkańców Ursynowa powyżej 60-tego roku życia. W ramach projektu odbywają się m.in. warsztaty psychologiczne, zajęcia Klubu Fotograficznego, spotkania przy grach planszowych, zajęcia z języka angielskiego, włoskiego oraz rosyjskiego, spotkania Klubu Podróżnika, warsztaty artystyczno-integracyjne, warsztaty pierwszej pomocy, a także plenerowe imprezy integracyjne. Zajęcia odbywają się w siedzibie Kluboteki przy ul. Lanciego 13 lok. 9. Zapisy na zajęcia odbywają się na bieżąco w zależności od dostępności miejsc. Szczegółowych informacji na temat zajęć udzielają: Pani Magdalena Dąbrowska (tel. 887 131 212) oraz Pani Irena Karpowicz (tel. 887 131 414). Zapraszamy również do kontaktu za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@kluboteka.info.  
“URSYNÓW 60+”
“URSYNÓW 60+” to projekt realizowany przez Fundację ART. Zajęcia adresowane są do  mieszkańców Ursynowa powyżej 60-tego roku życia. W ramach projektu odbywają się spotkania wykładowe, warsztaty tematyczne, a także różne formy aktywności fizycznej (taniec, joga oraz ćwiczenia rehabilitacyjne). Zajęcia mają miejsce w siedzibie Warszawskiej Szkoły Reklamy przy ul. Szolc-Rogozińskiego 3. Szczegółowych informacji na temat zajęć udziela Pani Maria Reif (tel. 607 139 310, e-mail: fundacjaart.reif@gmail.com).
„Aktywny Senior” 
„Aktywny Senior” to projekt realizowany przez Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Ursynów. Zajęcia adresowane są do  mieszkańców Ursynowa powyżej 60-tego roku życia. W ramach projektu realizowane są spotkania okolicznościowe (np. Dzień Seniora) oraz świąteczne, wspólne wyjścia do kin, teatrów oraz na koncerty, wycieczki krajoznawcze, tematyczne prelekcje, warsztaty i szkolenia, a także zajęcia plastyczne oraz ruchowe. Zapisy na zajęcia realizowane są w trakcie spotkań integracyjnych oraz informacyjnych, które odbywają się w każdy czwartek w godz. 15-17 w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3. Szczegółowych informacji na temat zajęć udziela Pani Lidia Balcarzak (tel. 600 323 567, e-mail: lidia-balcarzak@wp.pl).
 „Aktywny senior – wsparcie samodzielności i aktywności ursynowskich seniorów”
„Aktywny senior – wsparcie samodzielności i aktywności ursynowskich seniorów” to projekt realizowany przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zajęcia adresowane są do  mieszkańców Ursynowa powyżej 60-tego roku życia. W ramach projektu odbywają się spotkania integracyjno-okolicznościowe (Dzień Seniora, spotkania Wielkanocne i Wigilijne), wykłady tematyczne (dotyczące zdrowego odżywiania, treningu pamięci i koncentracji), wspólne wyjścia do kin, teatrów i muzeów, spacery z przewodnikiem oraz wycieczki krajoznawcze. Na terenie Dzielnicy zlokalizowanych jest sześć kół terenowych Związku (Koło PZERiL nr 3, ul. Kilara 11; Koło PZERiL nr 16, ul. Lachmana 5; Koło PZERiL nr 20, ul. Pięciolinii 10; Koło PZERiL nr 22, ul. Amundsena 4; Koło PZERiL nr 25, ul. Nugat 4; Koło PZERiL nr 26, ul. Na Uboczu 3). Koła te prowadzą cykliczne, ogólnodostępne spotkania. Zapisów na poszczególne wydarzenia można dokonywać bezpośrednio na spotkaniach organizowanych w kołach oraz telefonicznie lub mailowo. Szczegółowych informacji na temat zajęć udziela Pani Katarzyna Oleszkiewicz (tel. 601 292 290). 
„Aktywny Senior na Ursynowie 2018”
„Aktywny Senior na Ursynowie 2018” to projekt realizowany przez Fundację Edukacji Społecznej. Zajęcia adresowane są do  mieszkańców Ursynowa powyżej 60-tego roku życia. W ramach projektu prowadzone są wykłady z zakresu promocji zdrowia, wykłady humanistyczne, zajęcia ruchowe oraz warsztaty podnoszące umiejętności psychospołeczne. Zajęcia odbywają się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 4, w Centrum Terapii Naturalnych „Uzdrowisko” przy ul. Na Uboczu 22 oraz w Klubie Bodyshape przy al. KEN 11. Zapisów na zajęcia można dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30-15 
pod numerem telefonu 22 646 48 86 lub za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@fes.edu.pl. Koordynatorem projektu jest Pani Agnieszka Górecka 
(tel. 693 034 030; e-mail: g.gorecka@fes.edu.pl). 
 „Kreatywny senior Ursynów 2018”
„Kreatywny senior Ursynów 2018” to projekt realizowany przez Fundację Nika. Zajęcia adresowane są do  mieszkańców Ursynowa powyżej 60-tego roku życia. W ramach projektu prowadzone są m.in. warsztaty storytelling  oraz spotkania z podróżnikami. Planowane jest ponadto otwarte spotkanie dotyczące oferty Dzielnicy Ursynów dla seniorów pt. “Senior na Ursynowie – jak możemy Ci pomóc”.  Zajęcia odbywają się w Domu Kultury Stokłosy przy ul. Lachmana 5, w siedzibie Klubu „Przy Lasku” przy ul.  Lasek Brzozowy 2  oraz w innych lokalizacjach. Szczegółowych informacji na temat zajęć udziela Pani Barbara Sakowska (tel. 606 831 447). 
„Zadbaj o siebie – życie zaczyna się po 60”
„Zadbaj o siebie – życie zaczyna się po 60” to projekt realizowany przez Fundację Metamorfozy. Zajęcia adresowane są do  mieszkańców Ursynowa powyżej 60-tego roku życia. W ramach projektu organizowane są prelekcje i warsztaty dotyczące profilaktyki zdrowia oraz warsztaty aktorsko-muzyczne. Zajęcia prowadzone są Domu Sąsiedzkim w MAL przy ul. Kłobuckiej 14. Zapisy na zajęcia przyjmowane są telefonicznie w godz. 13-17. Zapisy przyjmuje oraz szczegółowych informacji udziela Pani Grażyna Kucharska (tel. 608 096 237, e-mail: fundacja.metamorfozy@gmail.com).
Integracja i aktywizacja środowiska kombatanckiego w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Koło Dzielnicowe Warszawa-Ursynów zaprasza weteranów i kombatantów zamieszkałych na terenie Dzielnicy Ursynów na spotkania okolicznościowe o charakterze patriotycznym, które odbywają się w siedzibie Koła przy ul. Amundsena 4 oraz w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3. Szczegółowe informację uzyskać można na spotkaniach integracyjnych, które odbywają się w każdy wtorek w godz. 12-14 w siedzibie Koła, a także u Pana Janusza Maksymowicza (tel. 604 902 320, 22 641 55 18). 
„Smartfon dla seniorów”
„Smartfon dla seniorów” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie E-Centrum Seniora. Zajęcia adresowane są do  mieszkańców Ursynowa powyżej 60-tego roku życia. W ramach projektu uczestnicy zajęć uczą się samodzielnej obsługi Smartfonów. Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach z dostępem do Internetu. Każdy uczestnik ma zapewniony dostęp do urządzenia. Zajęcia odbywają się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 oraz w Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów przy ul. Kajakowej 12b. Zajęcia rozpoczęły się w kwietniu i potrwają do końca br. Szczegółowych informacji na temat zajęć udziela Pan Michał Mielniczuk (tel. 793 799 252, e-mail: ecentrumseniora@gmail.com).
„Edukacja dla seniorów Ursynowa”
„Edukacja dla seniorów Ursynowa” to projekt realizowany przez Fundację Innowacja i Wiedza. Zajęcia adresowane są do  mieszkańców Ursynowa powyżej 60-tego roku życia. W ramach projektu przeprowadzone będą warsztaty z zakresu edukacji finansowej, a także konsultacje indywidualne z zakresu praw konsumenta oraz prawne. Z warsztatów oraz konsultacji będzie można skorzystać od kwietnia do końca br. Odbędą się one w siedzibie Fundacji przy al. KEN 18 lok. 5b. Szczegółowych informacji na temat zajęć udziela Pani Magdalena Hojnor (tel. 22 225 25 48, e-mail: magda.hojnor@fiiw.pl). 
“Malowanie na jedwabiu”
“Malowanie na jedwabiu” to to projekt realizowany przez Fundację Kultury, Sztuki i Nauki Polskiej ,,Alternatywy”. Zajęcia adresowane są do  mieszkańców Ursynowa powyżej 60-tego roku życia. W ramach projektu realizowane będą warsztaty animacyjno-integracyjne, składające się z części teoretycznej oraz praktycznych ćwiczeń malarskich. Warsztaty odbywają się we wtorki i czwartki w godz. 18-21 w Pracowni Rzeźby przy ul. Amundsena 4. Szczegółowych informacji na temat zajęć udziela Pan Bartłomiej Gładuń (tel. 720 890 099, e-mail: bart.beart@gmail.com).
Ursynowski Senior: bezpieczny – aktywny – zdrowy”
„Ursynowski Senior: bezpieczny – aktywny – zdrowy” to projekt realizowany 
przez Fundację INDIGEO. Zajęcia adresowane są do  mieszkańców Ursynowa powyżej 
60-tego roku życia. W ramach projektu prowadzone są zajęcia ruchowe oraz wykłady 
z zakresu edukacji i aktywizacji ruchowej, profilaktyki zdrowia, rozwoju pasji i zainteresowań oraz aktywnej i pomyślnej starości, a także prawidłowego odżywiania. Zajęcia odbywają się od kwietnia do czerwca br. w Domu Kultury Stokłosy przy ul. Lachmana 5. Zapisów na zajęcia można dokonywać na bieżąco w zależności od dostępności miejsc w trakcie trwania projektu. Szczegółowych informacji na temat zajęć udziela Pani Lidia Mycan (tel. 691 379 896, e-mail: lidia.mycan@indigeo.pl). 
„Albumy rodzinne: fotografia łączy pokolenia”
„Albumy rodzinne: fotografia łączy pokolenia” to projekt realizowany 
przez Stowarzyszenie Spółdzielnia Dokumentalna. Zajęcia adresowane są do  mieszkańców Ursynowa powyżej 60-tego roku życia. W ramach projektu przewidziano cykl ośmiu warsztatów, które rozpoczęły się w marcu br. Zajęcia prowadzone są Domu Sąsiedzkim w MAL przy ul. Kłobuckiej 14. Szczegółowych informacji na temat zajęć udzielają: Pani Ewa Gampel (tel. 504 398 639) oraz Pani Edyta Ganc (tel. 506 466 488). Zapraszamy również do kontaktu za pośrednictwem adresu e-mail: spoldzielniadokumentalna@gmail.com. 

Udostepnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

704 Liczba wyświetleń wpisu