Posiedzenia Warszawskiej Rady Seniorów

ZAPOWIEDZI:

Posiedzenie WRS -19.października spotkanie zespołu d/s poltyki senioralnej     Posiedzenie WRS – 4 listopada 2022 zespoł d/s seminarium sala 707             Seminarium WRS 25 listopada 2022 roku 

Posiedzenie WRS 29.08.2022 Liceum im. Stefana Batorego

Część I 10:00-11:00  (obecność konieczna dla  członków WRS, zaproszeni przedstawiciele BPiPS)
Część II  11:00-12:00 Spotkanie z Dyrekcją Szkoły, informacja o szkole i zwiedzanie szkoły w grupach (tablica muzeum, budynek szkoły, ogrody i otoczenie).  
Część III 12-14.30 DLA PRZEDSTAWICIELI RAD DZIELNICOWYCH KONIECZNE          

Porządek posiedzenia:

1.Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń i trybu obrad.

2.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Kapituły Konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom

3.Zaopiniowanie uchwał przesłanych w załączniku (poprawki /uwagi/komentarze  zgłaszamy mailowo do przewodniczącej do 28 sierpnia.Brak uwag.

4. Kalendarium z zadaniami  do końca grudnia

5.Uaktualnienie składu zespołów zadaniowych – prośba.

6.Sprawy różne i wniesione


Posiedzenie z dnia 22.06.2022 w Domu Braci Jabłkowskich

Porządek Posiedzenia

  1. 15:00-15:05 Przyjęcie porządku obrad. Powitanie zaproszonych gości i zaproszenie do zabrania głosu.
  2. 15:05-15:20 Prezentacja miejsca – Pan Jan Jabłkowski.
  3. 15:20-15:40 Wręczenie podziękowań
    oraz nominacji.
  4. 15:40-16:00 Zmiany w regulaminie konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom” – przedstawia Dyrektor Marlena Muszyńska BPiPS (załączniki wysłane)
  5. 16:15-16:30 Stanowisko w/s siłowni miejskich . Brak uwag.
  6. 16.30-16.45 Centrum Komunikacji Społecznej informacja o Budżecie Obywatelskim – przedstawia p. Monika Gołębiowska .Informacja i pytania.
  7. 16:45-17:00 Uzupełnienie składu Prezydium. Uchwała
  8. 17:00-17:30 Zadania do realizacji. Sprawy różne i wniesione w tym:

a. Informacja Świat Młodych Duchem ( patrz strona internetowa WRS)
b. Informacja o Olimpiadzie Sportowej (informacja z Biura Sportu i Rekreacji).
c. Ogrody Muzyczne- patronat medialny WRS- zapraszamy do udziału i promocji wydarzenia (Tu są wszystkie dane https://www.ogrodymuzyczne.pl/bilety/ Sprzedaż przez aż trzy bileterie, w tym empiki).
d. Informacja o projekcie edukacyjnym WRS-CAM SENIOR-MENTOR- informacja.
e. Indywidualne karty zadań na wakacje (otwarta tabela zadań ).
f. Prośba o statuty i o informacje o składzie /wyborach/zmianach w radzie dzielnicowej- przesyłają przedstawiciele dzielnic mailem-analiza na posiedzeniu.
g. Prośba o analizę zasobów dzielnicowych w związku forum i seminarium (koordynuje prezydium).

Aktualności Warszawskiej Rady Seniorów