Posiedzenia Warszawskiej Rady Seniorów

Najbliższe posiedzenie: 31.08.2022


Posiedzenie z dnia 22.06.2022 w Domu Braci Jabłkowskich

Porządek Posiedzenia

  1. 15:00-15:05 Przyjęcie porządku obrad. Powitanie zaproszonych gości i zaproszenie do zabrania głosu.
  2. 15:05-15:20 Prezentacja miejsca – Pan Jan Jabłkowski.
  3. 15:20-15:40 Wręczenie podziękowań
    oraz nominacji.
  4. 15:40-16:00 Zmiany w regulaminie konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom” – przedstawia Dyrektor Marlena Muszyńska BPiPS (załączniki wysłane)
  5. 16:15-16:30 Stanowisko w/s siłowni miejskich . Brak uwag.
  6. 16.30-16.45 Centrum Komunikacji Społecznej informacja o Budżecie Obywatelskim – przedstawia p. Monika Gołębiowska .Informacja i pytania.
  7. 16:45-17:00 Uzupełnienie składu Prezydium. Uchwała
  8. 17:00-17:30 Zadania do realizacji. Sprawy różne i wniesione w tym:

a. Informacja Świat Młodych Duchem ( patrz strona internetowa WRS)
b. Informacja o Olimpiadzie Sportowej (informacja z Biura Sportu i Rekreacji).
c. Ogrody Muzyczne- patronat medialny WRS- zapraszamy do udziału i promocji wydarzenia (Tu są wszystkie dane https://www.ogrodymuzyczne.pl/bilety/ Sprzedaż przez aż trzy bileterie, w tym empiki).
d. Informacja o projekcie edukacyjnym WRS-CAM SENIOR-MENTOR- informacja.
e. Indywidualne karty zadań na wakacje (otwarta tabela zadań ).
f. Prośba o statuty i o informacje o składzie /wyborach/zmianach w radzie dzielnicowej- przesyłają przedstawiciele dzielnic mailem-analiza na posiedzeniu.
g. Prośba o analizę zasobów dzielnicowych w związku forum i seminarium (koordynuje prezydium).

Aktualności Warszawskiej Rady Seniorów