Poprawki do Programu Współpracy m.st. Warszawy z Organizacjami Pozarządowymi 2021

Warszawska Rada Seniorów zgłosiła dwie poprawki do Programu Współpracy m.st. Warszawy z Organizacjami Pozarządowymi 2021. WRS zaproponowała zmiany w zapisach w dwóch punktach w § 9, dzięki którym nasza Rada zostałaby wprowadzona do systemu konsultacji konkursów miejskich oraz oceny wniosków konkursowych:1. Przed ogłoszeniem konkursu ofert biura i wydziały dla dzielnic przedstawiają projekt ogłoszenia konkursowego wraz z załącznikami do konsultacji właściwym merytorycznie KDS-om oraz właściwym ciałom społecznym, jak np. rady seniorów. W przypadku braku BKDS-u lub DKDS-u, biura i wydziały dla dzielnic przedstawiają projekt ogłoszenia konkursowego wraz z załącznikami właściwemu merytorycznie BKDS-owi działającemu przy innym biurze. W przypadku braku właściwego merytorycznie BKDS-u, właściwy BKDS wskazywany jest przez WRDPP. 5. W skład każdej komisji na zasadzie równego uczestnictwa wchodzi co najmniej dwóch przedstawicieli Prezydenta oraz co najmniej dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych przez właściwe KDS-y oraz/lub inne właściwe danemu obszarowi ciała społeczne, jak Warszawska Rada Seniorów. Szczegóły konsultacji Programu Współpracy m.st. Warszawy z Organizacjami Pozarządowymi 2021 w linku: https://ngo.um.warszawa.pl/aktualnosci/prace-nad-rocznym-programem-wsp-pracy-na-2021-rok-z-organizacjami-pozarz-dowymi-konsulta

Udostepnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

451 Liczba wyświetleń wpisu