Niezwykły Kamień

Warszawa ma wiele pamiątek. Całe miasto to jeden wielki pomnik, odbudowanej z gruzów stolicy.Mieszkam w dzielnicy, która dopiero w 2002 roku, stała się częścią Warszawy.Ta dzielnica, to Wesoła. Kiedyś była wsią, potem miastem, a teraz jest 18 dzielnicą stolicy. Tu, w osiedlu Zielona jest skarb, o którym wiedzą nieliczni. To tzw. Kamień Piłsudskiego.Granitowy głaz narzutowy, położony w sosnowym lesie.Wesoła leży  wśród  sosnowych i dębowych lasów, które rosną na piaszczystych wydmach i stanowią o uroku tej dzielnicy. 100 lat temu, były to tylko wydmy i pola. Na nich 29 kwietnia 1917 roku, odbyły się jawne i jedyne wobec niemieckiego okupanta, ćwiczenia polowe Polskiej Organizacji Wojskowej. W ćwiczeniach tych uczestniczył jeden z dwóch batalionów warszawskiego okręgu tej organizacji. W manewrach brał udział  brygadier Józef Piłsudski, który był wówczas szefem Departamentu Wojskowego Tymczasowej Rady Stanu. Ćwiczenia prowadził dowódca batalionu Stefan Pomarański. Wizytowali je członkowie komendy naczelnej POW. Ćwiczenia były jawne, więc były też wizytowane przez trzech niemieckich oficerów, z majorem Keppelem na czele.Głaz został ustawiony w miejscu ćwiczeń, w dwudziestą rocznicę  manewrów POW, czyli w 1937 roku. Stanął na grzbiecie długiej grzędy wydmowej, zwanej Górami Milowymi, w dawnej wsi Zielona, która jest obecnie osiedlem dzielnicy Wesoła. Jak stanął, tak stoi. Przetrwał wojnę i czasy PRL-u, kiedy to wszystkie pamiątki z okresu dwudziestolecia były skrzętnie usuwane. Podobno był kiedyś bardziej okazały, bo stał na wydmie, między dwoma słupami z husarskimi skrzydłami. Dzisiaj słupy te już nie istnieją, ale głaz stoi jak stał, ustawiony na betonowym postumencie. Jest na nim napis : ” NA POLACH WAWRA I ZIELONEJ W DNIU 29.IV.1917 roku JÓZEF PIŁSUDSKI, UCZĄC POLAKÓW BIĆ SIĘ ZA WOLNOŚĆ, ĆWICZYŁ OCHOTNICZE WOJSKO ZEBRANE POTAJEMNIE W POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ’Dzisiaj kamień pomnik, położony jest w lesie. Nie widać go z oddali. Prowadzą do niego drewniane schody. W tym roku staraniem mieszkańców i Urzędu Dzielnicy Wesoła, z funduszy uzyskanych z tzw.Inicjatywy Lokalnej, wzdłuż schodów powstala ścieżka edukacyjna, składająca się z 8 tablic. Są na niej umieszczone zdjęcia i informacje o skomplikowanej drodze naszego Państwa, do odzyskania niepodległości. Pomnikiem opiekuje się modzież z pobliskiej szkoły, która nosi imię Polskiej Organizacji Wojskowej.11 listopada,przy pomniku odbywają się uroczyste obchody Świeta Niepodleglości, połączone z przemarszem ulicą Brata Alberta, z koscioła pod wezwaniem Św.Brata Alberta. Kiedyś ulica Brata Alberta nazywała się Lenina i taki chichot historii mamy w wesołowskim lesie. Lenin został zamieniony na Świętego Brata Alberta, a kamień Piłsudskiego nie poddał się wojennej i PRL-owskiej woli zniszczenia. Ulicą Lenina można bylo dotrzeć do tego wyjątkowego pomnika, także w czasach, zwanych stalinowskimi. 

Udostepnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

961 Liczba wyświetleń wpisu