Nie chcemy i na pewno nie będziemy Radą „kanapową”.

W maju br. minie siedem lat od podjęcia przez Radę Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy Uchwały w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. W uzasadnieniu Uchwały stwierdzono m.in., że „Rada będąc organem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym wspierać będzie aktywność osób starszych, służącą integracji i wspieraniu środowiska tych osób”. 

W skład Rady miało wchodzić nie więcej niż 15 osób, w tym do 13 przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy, jeden przedstawiciel wskazany przez Radę Dzielnicy i jeden przedstawiciel wskazany przez Zarząd Dzielnicy. Członkiem Rady mogła zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, która ukończyła 60 lat. Pierwszym przewodniczącym Rady wybrany został Ireneusz Wrześniewski, który przewodniczył Radzie również w drugiej kadencji – do 25 września 2021 roku.

 We wrześniu i w listopadzie 2021 r. odbyły się wybory kandydatów na przedstawicieli mieszkańców do Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na kadencję 2021 – 2024. Wyniki wyborów znalazły odbicie w uchwale Zarządu Dzielnicy Rembertów z dnia 8 grudnia 2021 roku powołującej członków Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. W skład Rady weszły następujące osoby: Bobiński Stefan, Burtniak Barbara – przedstawiciel Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, Drewnowa Mirona, Jabłońska Elżbieta – przedstawiciel Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, Jeziorska Jadwiga, Kaczmarczyk Witold, Ochenduszka Czesław, Osiński Janusz, Piechal Elżbieta, Pszczółka Dorota, Szydłowska Elżbieta, Urban Barbara, Wrześniewska Teresa, Wrześniewski Ireneusz i Zawadzka Danuta. W marcu 2022 roku Zarząd Dzielnicy dokonał zmiany swojego przedstawiciela w Radzie Seniorów odwołując z tej funkcji panią Elżbietę Jabłońską powołując w jej miejsce panią Irenę Pogodę.

Posiedzenie inaugurujące nową kadencję Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbyło się 8 kwietnia br. W posiedzeniu uczestniczyli: burmistrz Maciej Iwanicki oraz przewodniczący Rady Dzielnicy Arkadiusz Piotrowski. Dokonano na nim wyboru władz Rady i przedstawiciela do Warszawskiej Rady Seniorów. Przewodniczącym Rady wybrany został Czesław Ochenduszka. Wiceprzewodniczącą wybrano Danutę Zawadzką a przedstawicielem Rady do Warszawskiej Rady Seniorów wybrany został Ireneusz Wrześniewski. Wszystkie głosowania dotyczące wyboru władz Rady Seniorów przeprowadzono w trybie tajnym.

Nie chcemy i na pewno nie będziemy Radą „kanapową” – mówi Czesław Ochenduszka – chcemy działać aktywnie. Jesteśmy świadomi swojej roli i miejsca w rembertowskiej społeczności. Chcemy, aby to dotarło do naszej dzielnicowej władzy – tej stanowiącej i wykonawczej. Wszyscy musimy widzieć nie tylko sens istnienia takiego tworu jakim jest Rada Seniorów w strukturze samorządu, ale także a może przede wszystkim ludzi, którzy aktywnie ten sens zagospodarują. 

Udostepnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

463 Liczba wyświetleń wpisu