Koniec I Kadencji Dzielnicowej Rady Seniorów

 11 stycznia odbyło sie się,ostatnie w tej kadencji, posiedzenie Dzielnicowej Rady Seniorów. W sumie, podczas 3 lat urzędowania, odbyło się 37 posidzeń. Czas na krótkie podsumowanie.Podstawa prawną działania Rad Seniorów jest ustawa o samorządzie gminnym, która określa, że Rada jest wyrazicielem potrzeb i interesów seniorów, zamieszkujących na terenie danej dzielnicy.Rada Seniorów jest cialem opiniodawczo-doradczym, a także inicjatywnym. To wszystko mądrze brzmi, ale w praktyce nie zawsze było różowo. Uczyliśmy się i my i Urząd. Nie zawsze się wszystko udawało. Po trzech latach wladze dzielnicy oswoily się z istnieniem tego dziwnego tworu, jakim jest Rada Seniorów. Twór dziwny, bo bez umocowania prawnego i bez pieniędzy.Rady Seniorów nie dysponują żadnymi funduszami, czlonkowie rady, działaja społecznie.W Warszawie już 17 dzielnic ma swoje Rady Seniorów. Nie mają  Rady tylko Włochy. Wszystkie Rady dzielnicowe mają swojego przedstawiciela w Warszawskiej Radzie Seniorów, która jest cialem nadrzędnym nad radami dzielnicowymi.Nasza Rada dzielnicy Wesoła, liczyła 9 osób. Przewodniczyła Radzie Bożena Borys, wybrana przez tajne glosowanie.Prezydium tworzyła grupa trzech Pań, Barbara Bogdańska, Anna Kucharczyk i przedstawicielem do WRS , była Helena Każmierczak. Członkami DRS byli Anna Barańska, Izabella Ruli i Panowie Mieczysław Ołdziej, Eugeniusz Gorczyca i Roman Kalupa.Co się udało? Zaistnieliśmy w dzielnicy. Sporo ludzi zwraca się do Rady z prośbą, o różne interwencje. Rozpoczęliśmy nasze działanie od stworzenia ankiety, która dotarła do Państwa, czyli wesołowskich Seniorów, w ilości 1000 egzemplarzy.Otrzymaliśmy 250 wypełnionych ankiet, które dały nam obraz potrzeb i zainteresowań Seniorów. Seniorzy uskarżali się na brak rehabilitacji, na brak miejsca, gdzie mogą się spotkać. Wiem, że nie tylko dzięki nam, ale przyczyniliśmy się, do uruchomienia rehabilitacji w placówce Corpomedu. Podobnie, mamy swój malutki udział w utworzeniu Centrum Aktywności”Na Spokojnej”.Interweniujemy w sprawie ławek w Osiedlu Wojska Polskiego.Opiniowaliśmy dwa kolejne Budżety Partycypacyjne, skladając w nich i swoje projekty. dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu Pani Anny Kucharczyk powstala grupa wolontariuszy, która działa i ma swoje spore osiągnięcia. Pani Anna Kucharczyk za to działanie, została nagrodzona dyplomem na I Gali Wolontariatu i dyplomem  koordynatora wolontariatu przez Ochotnikow Warszawskich. Stworzyliśmy Pocztę Seniora,dzięki której otrzymujemy listy od Państwa,  a w organizerach umieszczonych obok skrzynek Poczta Seniora, staramy się umieszczać czasopisma i ulotki, przeznaczone dla seniorów. To działa, chociaż mieliśmy nadzieję,że będzie więcej korespondencji od Państwa. Uczestniczyliśmy w konkursie na Miejsca Przyjazne Seniorom.Taki tytuł otrzymał Ośrodek Pomocy Społecznej i Biblioteka a przy ul.W.Raczkiewicza. W tym roku stara się o ten tytuł Poczta Polska przy Raczkiewicza i Ośrodek Kultury przy ul.Starzyńskiego. Stworzyliśmy konkurs dla Gimnazjalistów “Wygraj bilet do Teatru dla Babci i Dziadka”.Były dwie edycje tego konkursu. Z okazji 100lecia Niepodleglości pozyskaliśmy fundusze na zorganizowanie trzech imprez projekcji filmu “Miś”,warsztatów kotylionów i wystawy “Z Szuflady Babci i Dziadka”. W imprezach uczestniczyli i młodzi i starsi. Zorganizowaliśmy konferencję “Poznajmy się”, ktora pozwolila zorientować się, jakie organizacje proseniorskie dzialaja na terenie dzielnicy.Panie Izabella Ruli i Bożena Borys aktywnie informują Państwa o tym , co dzieje sie wsrod seniorów w Wesołej i w Warszawie,zamieszczając artykuły w Wiadomościach Sąsiedzkich. Uczestniczyliśmy w akcji charytatywnej na rzecz malej Zuzi, stworzyliśmy male paczki dla osób potrzebujących. Z Inicjatywy Lokalnej pozyskalismy fundusze na zajęcia robótek ręcznych, ktore odbywały się na terenie Centrum Aktywności. Udzielamy się w wolontariacie sportowym.Kończy się kadencja i zaczyna się nowa. Osoby chętne, ktorym podoba się taki rodzaj pracy spolecznej, będą mile widziane. Informacje jak się zglosić znajdą Państwo na stronie Urzędu, a druki do wypelnienia w Urzędzie w okienku informacja. Termin już minął, ale był mocno niefortunny, bo świąteczny.Liczymy na wydłużenie i na odzew z Państwa strony. Trzeba mieć ukończone 60 lat, zebrać podpisy osób 60+ i mieć dużo dobrej woli i zapału. Czekamy na aktywnych i kreatywnych Seniorów, którzy będą chcieli zrobić coś dla innych.  W Nowym 2019 Roku Dzielnicowa Rada Seniorów życzy wszystkim Mieszkańcom naszej pięknej Dzielnicy, by w Wesołej żyło się coraz lepiej!   

Udostepnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

703 Liczba wyświetleń wpisu