I Forum Środowisk Senioralnych

30 września 2022 roku w godz. 10.00 – 13.00 w Pałacu Kultury i Nauki zostanie zorganizowane Pierwsze Forum Środowisk Senioralnych. Pomysłodawcą Forum jest Małgorzata Żuber-Zielicz – Przewodnicząca Warszawskiej Rada Seniorów. Celem Forum jest porozumienie i integracja środowiska seniorów wokół wspólnych spraw. Spotkanie odbędzie się w formie hybrydowej (część uczestników zostanie zaproszona do PKiN, a część będzie miała możliwość zdalnego udziału w spotkaniu). Tematem Forum będzie: jak skutecznie zorganizować naszą wspólnotę i współpracować? 

Forum Środowisk Senioralnych (FŚS) to płaszczyzna dialogu i debaty o wspólnych sprawach seniorów i środowisk senioralnych m.st. Warszawy zorientowana na zaspokajanie potrzeb: 

 • prezentacji potencjałów w oparciu o poszanowanie różnic w sposobach działania,
 • integracji seniorów, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk,
 • określania wyzwań. 

Oczekiwanymi efektami Forum będą:

 • wzmocnienie środowisk lokalnych,
 • określenie propozycji wspólnych działań wspierających inicjatywy lokalne lub realizujące wspólne potrzeby na poziomie m.st. Warszawy.

Materiały i stanowiska z Forum zostaną zebrane, opracowane i przekazane Zespołowi Realizacji Polityki Senioralnej Urzędu m.st. Warszawy do wykorzystania w przygotowywaniu przyszłych działań dla warszawskich seniorów.

PLANOWANY PRZEBIEG FORUM:

 1. Otwarcie Forum – Dyrektor BPiPS i CKS (5 minut) 
 2. Wstępne wystąpienie wprowadzające – Przewodnicząca WRS. Celem wprowadzenia jest nakreślenie ram dyskusji i sposobu jej prowadzenia i zawarcie porozumienia do dyskusji i współpracy (5 minut)
 3. Wystąpienia uczestników – pierwsza część (12 wystąpień zaproszonych uczestników po 5 minut każde, w oparciu o zgłoszenia) – „Porozmawiajmy o naszych sprawach – różne zadania, ale wspólna sprawa”. Wystąpienia będą podzielone na grupy tematyczne. Po każdej grupie wystąpień zostaną udzielone odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników i nastąpi krótkie podsumowanie. 
 4. Przerwa na kawę 
 5. Wystąpienia uczestników – pierwsza część (12 wystąpień zaproszonych uczestników po 5 minut każde, w oparciu o zgłoszenia) 
 6. Wystąpienie podsumowujące eksperta: prof. nadzw. dr hab. Adama Grzegorczyka (15 minut)
 7. Kawa, herbata. Rozmowy kuluarowe. Zakończenie

Uwaga! Przyjmujemy zgłoszenia na Forum ale lista osób do zabrania głosu jest już zamknięta…

#Mazowszepomaga   #programywspacia   #solidarnośćmazowiecka

Udostepnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

728 Liczba wyświetleń wpisu