Głosowanie na członków II kadencji Wolskiej Rady Seniorów

Zapraszamy do głosowania.

Można głosować do 26.06.2018.

Pozostało już mało czasu.

Ogłoszenie Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy o głosowaniu na kandydatów będących przedstawicielami mieszkańców
do Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.stWarszawy


Na podstawie Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Burmistrz Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza głosowanie na kandydatów będących przedstawicielami mieszkańców do Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
1. Głosowanie odbywać się będzie w terminie od 15 czerwca do 26 czerwca 2018 r.

2. Do głosowania uprawnione są osoby w wieku powyżej 60 lat zamieszkałe na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.


3. Procedura głosowania na kandydatów odbywa się poprzez oddanie głosu na karcie wyborczej, przy czym oddaje się głos tylko na jednego kandydata.


4. Zaznaczenie kilku kandydatów na karcie wyborczej, nieczytelne wypełnienie karty wyborczej lub złożenielub złożenie kilku kart wyborczych przez jedną osobę, wyklucza jej głos w procedurze głosowania.


5. Kartę wyborczą można pobrać w następujących miejscach w godzinach ich pracy:
1) w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Al. „Solidarności” 90,
2) w filiach Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, w Wolskim Centrum Kultury przy ul. Działdowskiej 6 oraz ul. Obozowej 85 oraz w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów przy ul. Zawiszy 5.


6. Kartę wyborczą składa się w następujących miejscach w godzinach ich pracy:
1) w skrzynce wystawionej w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Al. „Solidarności” 90,
2) w skrzynkach wystawionych w: filiach Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul. Bielskiego 3, ul. Chłodnej 11, ul. Młynarskiej 35a, i ul. Redutowej 48, Wolskim Centrum Kultury przy ul. Działdowskiej 6 oraz ul. Obozowej 85, w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów przy ul. Zawiszy 5, w Przedszkolu nr 426 przy ul. Boguszewskiej 4,
3) na poczcie – wysyłając drogą pocztową na adres Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Al. „Solidarności” 90 z dopiskiem „Rada Seniorów Dzielnicy Wola – głosowanie”.

7. Karta wyborcza, która wpłynie po terminie nie będzie uwzględniona w trakcie zliczania głosów, z tym, że w przypadku karty wyborczej przesłanej pocztą liczy się data stempla pocztowego.


8. Po weryfikacji kart wyborczych przez upoważnionych pracowników Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy sporządza się listę kandydatów według uzyskanej liczby głosów. Dwunastu kandydatów z największą liczbą uzyskanych głosów zostaje przedstawicielami mieszkańców w Radzie Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. W przypadku równej liczby głosów decyduje losowanie zorganizowane przez Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy po uprzednim zaproszeniu na nie kandydatów o równej liczbie głosów.


9. Pozostali kandydaci znajdują się na liście rezerwowej sporządzonej według liczby uzyskanych głosów.


10. Listy, o których mowa w punkcie 8 i 9, przekazuje się lokalnym organizacjom pozarządowym oraz umieszcza się na stronie internetowej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz tablicach ogłoszeń Urzędu i jednostek Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, a także w wybranej prasie lokalnej.


Burmistrz Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Krzysztof Strzałkowski
Warszawa, dn. 13 czerwca 2018 r.

Udostepnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

407 Liczba wyświetleń wpisu