Centrum Informacji Seniora na Bemowie.

Jak wskazują badania, choć poziom wykluczenia cyfrowego w Polsce z roku na rok maleje, to nadal  stanowi poważny problem. Grupą społeczną w największym stopniu dotkniętą wykluczeniem cyfrowym są seniorzy, aż 3,63 mln osób w wieku 55 – 74 lat nie korzysta z Internetu i nie potrafi pozyskiwać informacji z sieci. Zjawisko to niesie ze sobą dotkliwe konsekwencje, bowiem nie sposób zrozumieć dzisiejszej rzeczywistości bez Internetu czy mediów społecznościowych. Wiele osób starszych nie potrafi posługiwać się komputerem, czy smartfonem a nawet wysyłać czy odbierać SMS-ów. Tymczasem taka umiejętność znacząco poprawia komfort życia, ułatwia dostęp do informacji i pomaga w aktywnym komunikowaniu się. Wykluczenie cyfrowe to także brak możliwości rozwijania kompetencji potrzebnych do funkcjonowania we współczesnym świecie, utrudniony dostęp do usług publicznych, służby zdrowia, urzędów, pomocy społecznej i osłabienie kontaktów społecznych. Co prawda, polscy seniorzy korzystają z Internetu coraz chętniej, jednak nadal zbyt wielu z nich w celu załatwienia spraw urzędowych udaje się osobiście do placówki, a ich jedynym oknem na świat jest telefon.

W październiku 2022 roku członkowie Bemowskiej Rady Seniorów przeprowadzili wśród najstarszych mieszkańców Dzielnicy ankietę preferencji, która miała min. odpowiedzieć na pytanie jakie przeszkody uniemożliwiają seniorom korzystanie z aktywności, oferty kulturalnej czy edukacyjnej. Ankietowani jako główną przyczynę wskazali jednoznacznie trudność w dostępie do informacji, która podana w takiej formie, w ich ocenie preferuje osoby biegle posługujące się Internetem. Chcąc zapobiec wykluczeniu seniorów z udziału w życiu społecznym Bemowa i zwiększyć ich aktywność Bemowska Rada Seniorów wystąpiła do Zarządu Dzielnicy z wnioskiem o utworzenie w Urzędzie miejsca, w którym seniorzy uzyskają kompleksową informację dotyczącą aktualnej oferty kulturalnej, edukacyjnej i oświatowej dedykowanej osobom starszym. W ten sposób, w maju bieżącego roku, w Urzędzie Dzielnicy Bemowo przy ul. Powstańców  Śląskich 70, powstało Centrum Informacji Seniora. Punkt prowadzony przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej zlokalizowany jest na parterze budynku, co ułatwia dostęp osobom z niepełnosprawnościami, mającym kłopoty z poruszaniem się.

Centrum Informacji Seniora, służy pomocą osobom starszym w znalezieniu  wydarzeń lub zajęć dostosowanych do ich zainteresowań i potrzeb, a także wspiera seniorów w uzyskaniu informacji odnośnie pomocy prawnej i psychologicznej w miejscu zamieszkania i poza nim. Telefonując pod numer 22 443 75 60 lub pisząc maila na adres; bemowo.wsz@um.warszawa.pl można nie tylko zdobyć informacje, ale także zgłosić swój pomysł związany z miejską polityką senioralną, lub przekazać ważną potrzebę dotyczącą osoby starszej czy grupy seniorów.

Centrum zaprasza do odwiedzin w godzinach: 

Poniedziałki – 8.00 -13.00,
Wtorki – 8.00 -13.00,
Środy – 11.00 -16.00,
Czwartki – 8.00 -10.00,
Piątki –  11.00 -16.00.

Centrum, już wkrótce, będzie dystrybuowało  Informator Bemowskiego Seniora, który  stanowi przewodnik dla osób starszych w sprawach opieki, pomocy, możliwości aktywnego spędzania czasu, porad prawnych oraz sposobów zaangażowania się w dialog obywatelski. Aktualnie można otrzymać na miejscu magazyn „Twoje Bemowo”, gazetę „Pokolenia” i prasę lokalną, a także ulotki informacyjne i plakaty. Centrum Informacji Seniora, będzie na bieżąco monitorowało oczekiwania odwiedzających go seniorów, a także analizowało ich wnioski oraz sugestie, stale rozszerzając i przystosowując zakres działania do potrzeb osób starszych.

Udostepnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

180 Liczba wyświetleń wpisu