„Bezpieczeństwo Seniorów” na Bielanach

We wtorek i środę 24-25 października 2017 r. w budynku ratusza przy ul. S. Żeromskiego 29 odbyły się warsztaty nt. „Bezpieczeństwo seniorów”. Wydarzenie zostało przygotowane przez Delegaturę Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego we współpracy z Radą Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

W 2016 roku Rada Seniorów przeprowadziła wśród mieszkańców dzielnicy ankiety. Wśród wielu zagadnień znalazły się pytania o poczucie bezpieczeństwa najstarszych mieszkańców Bielan. Wyniki sondażu wskazały jak istotne dla seniorów są sprawy osobistego bezpieczeństwa. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom najstarszych mieszkańców delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego we współpracy z Radą Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w styczniu br. zorganizowała debatę o bezpieczeństwie, a 30 maja br. przygotowała specjalne warsztaty w celu zapoznania jak największej liczby seniorów z informacjami o zagrożeniach oraz sposobach ich zapobiegania. w tym samoobrony. Wiosna i latem br. Rada Seniorów ponowiła dystrybucję ankiety. Jej wyniki ponownie wskazują, że zagadnienia bezpieczeństwa są dla bielańskich seniorów bardzo ważne. 

Październik to miesiąc kiedy samorząd organizuje dla swoich najstarszych mieszkańców szereg zajęć kultularno – społecznych pod hasłem „Bielańskie Dni Seniora”. Zatem Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego współpracując z Radą Seniorów Dzielnicy na jesień br. zaplanowała zajęcia dla seniorów. Warsztaty pod hasłem „Bezpieczeństwo seniorów” odbyły się w dniach 24 – 25 października w sali widowiskowej bielańskiego ratusza. Wzięli w nich udział m.in. I Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V – Wojciech Turek, Zastępca Naczelnik Wydziału Prewencji KRP – Marek Kolasiński, Zastępca Naczelnika V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej – Marcin Pawlak, instruktorzy samoobrony ze Straży Miejskiej m. st. Warszawy – Piotr Leszczyński i Justyna Faltynowska, Wiceburmistrzowie Dzielnicy – Grzegorz Pietruczuk i Włodzimierz Piątkowski, a przede wszystkim ponad 80 seniorów.

Na wstępie każdego dnia warsztatów wiceburmistrzowie podziękowali policji, straży miejskiej, radzie seniorów i delegaturze BBiZK za przygotowanie tego spotkania i aktywne działania na rzecz bezpieczeństwa, a seniorom za obecność. Przedstawiciele Zarządu Dzielnicy zapewnili, że stała poprawa warunków życia mieszkańców Bielan i Warszawy jest najważniejszym zadaniem samorządu, dlatego władze dzielnicy z przyjemnością wspierają wszelkie inicjatywny na rzecz lokalnej społeczności. Przebieg warsztatów przez oba dni miał taki sam schemat. Podczas pierwszej części spotkania, która miała charakter debaty, prowadzonej wspólnie przez Krystynę Żebrowską – Przewodniczącą Rady Seniorów oraz Izabellę Wasilewską – Kierownika Zespołu Delegatury BBiZK omówiono najważniejsze zagrożenia, na które są narażeni seniorzy.

Przedstawiciele policji i straży miejskiej poinformowali seniorów o najczęściej występujących na terenie Bielan przestępstwach, nie zabrakło informacji o ciągle modyfikowanych metodach działania oszustów wyłudzających pieniądze i kosztowności od najstarszych mieszkańców. Natomiast zbliżające się Święto Zmarłych było pretekstem aby przypomnieć, że tereny cmentarzy to miejsca, gdzie pojawiają się kieszonkowcy. Dla Policji spotkanie to było okazją do przedstawienia założeń Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji „Moja Komenda”, które mają ułatwić mieszkańcom kontakt ze służbami. Natomiast bezpośrednie spotkania z dzielnicowymi policji oraz inspektorami ds. rejonu straży miejskiej odbywały się przez cały czas tego wydarzenia w przedsionku sali widowiskowej, gdzie funkcjonariusze przyjmowali indywidualne zgłoszenia od seniorów. 

Druga część spotkania miała charakter warsztatowy: instruktorzy ze straży miejskiej przedstawili założenia skutecznej samoobrony. Zaprezentowane podczas warsztatów informacje miały przybliżyć, jak zachować się w obliczu napaści i zaraz po niej a więc: krzycz długo i głośno, uciekaj, jeśli prosisz o pomoc zwracaj się do konkretnej osoby, wykorzystaj do obrony przedmioty codziennego użytku, atakuj miejsca wrażliwe i punkty witalne, a jeśli zorientujesz się, że nie masz szans obrony oddaj napastnikowi jego łup. Seniorzy zapoznali się także z podstawami normami prawnymi dotyczącymi obrony koniecznej oraz przykładami tego w jaki sposób można ją przekroczyć. Przede wszystkim jednak instruktorzy zaprezentowali na scenie podstawowe chwyty i sposoby samoobrony. Ponieważ znaleźli się odważni – instruktorzy zaprosili seniorów na scenę i przeprowadzili z nimi ćwiczenia chwytów.

Dla wzmocnienia przekazu każdy z uczestników otrzymał także instruktażową mini- broszurę warszawskiej Straży Miejskiej. Tak przeprowadzone warsztaty zrobiły na obecnych duże wrażenie. Podsumowując dwudniowe zajęcia pani Krystyna Żebrowska – przewodnicząca Rady Seniorów Dzielnicy Bielany, dziękując wszystkim za udane wydarzenia, wysoko oceniła działania służb mundurowych i warszawskiego samorządu na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa najstarszym mieszkańcom Bielan oraz zgłosiła potrzebę kontynuacji doskonałej współpracy Rady Seniorów z delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Udostepnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

592 Liczba wyświetleń wpisu