5. Seminarium Rad Seniorów

logo Seminarium WRS

STRONA ARCHIWALNA!

V Seminarium Warszawskich Rad Seniorów odbyło się 25 listopada 2022. w godz. 9.45-13.30 w Pałacu Kultury i Nauki przy Placu Defilad 1. To już piąte seminarium, wpisane na stałe w plan pracy Warszawskiej Rady Seniorów praktycznie od początku jej powstania.

Główne cele seminarium to :

  1. Integracja środowiska rad seniorów wokół zgłaszanych postulatów poprawy dobrostanu seniorów,
  2. Włączenie przedstawicieli seniorów w proces konsultacji polityki senioralnej
  3. Wzmocnienie roli konsultacyjnej i inicjatywnej rad seniorów w Warszawie

Program:
9:15-9:45 Powitanie gości i uczestników, zdjęcia okolicznościowe na ściance WRS.
9:45-9:50 Otwarcie seminarium i powitanie zaproszonych gości.
9.50-10.10 Wystąpienie otwierające Prezydenta Rafała Trzaskowskiego,
wystąpienie Pani Przewodniczącej Ewy Malinowskiej-Grupińskiej, wręczenie podziękowań byłym członkom WRS Pani Lidii Kani i Panu Ryszardowi Kalhoffowi, wystąpienie Pani Marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej

10:10-10:30 Wykład otwierający – prof. Mirosław Grewiński

10:30-10:40 Wprowadzenie do pracy zespołowej. Przedstawienie osób prowadzących warsztaty, zaproszenie do wyznaczonych miejsc.

10:40-11:35 Praca w zespołach warsztatowych.
11:35-11:55 Prezentacja prac zespołów warsztatowych przez ekspertów prowadzących grupy.

11.55-12.15 Kawa czy herbata
12:15-13:00 Panel Burmistrzów Dzielnic m.st. Warszawy. Udział bierze 5-6 zaproszonych burmistrzów/zastępców.

13:00-13:20 Wystąpienie zaproszonych gości.
13:20-13:30 Podsumowania i podziękowania.

Wybór warsztatów:


Sięgając do projektu polityki senioralnej zespól ds. seminarium wspólnie z zespołem ds. polityki senioralnej zaproponował zwrócenie uwagi na następujące obszary nazwane w dokumencie głównymi kierunkami polityki senioralnej Warszawy. Tym czterem wybranym obszarom będzie poświęcona praca w czterech zespołach:

I. Wzmacnianie więzi społecznych (identyfikator zielony)

W projekcie dokumentu Polityki senioralnej jest to kierunek 3: „Polityka senioralna miasta powinna służyć wzmacnianiu nieformalnych więzi społecznych tworzących sieć wsparcia seniorów i stwarzać możliwości zastępowania tych więzi wsparciem formalnym, gdy zachodzi taka potrzeba”.

II. Niezależność i aktywność (identyfikator żółty)

W projekcie dokumentu Polityki senioralnej jest to kierunek 2: „Wszelkie działania, których adresatami (wyłącznymi lub jednymi z wielu) są osoby starsze powinny uwzględniać potrzebę jak najdłuższego utrzymania w starszym wieku niezależności i aktywności. Aktywność rozumiemy bardzo szeroko – od codziennego funkcjonowania w domu czy w kręgu rodzinnym do działalności na rzecz ogółu społeczeństwa. Działające w mieście instytucje i świadczone usługi powinny służyć jak najdłuższemu zachowaniu sprawności i samodzielności w starszym wieku

III. Zwiększanie aktywności zawodowej (identyfikator czerwony)

W projekcie dokumentu Polityki senioralnej jest to kierunek 5: „Praca zawodowa jest dla osób w starszym wieku formą aktywności, okazją do podtrzymywania kontaktów społecznych, sposobem na samorealizację i źródłem dochodów podnoszących poziom bezpieczeństwa ekonomicznego.
Seniorzy wnoszą zarazem wkład w rozwój gospodarczy, stanowią potencjał rozwojowy miasta. Dlatego polityka miasta powinna sprzyjać zwiększaniu aktywności zawodowej osób starszych”

IV. Włączanie starszych warszawianek i warszawiaków do obywatelskiego udziału w programowaniu jego rozwoju (identyfikator niebieski)

W projekcie dokumentu Polityki senioralnej jest to kierunek 7: „Potrzebne jest wzmacnianie wpływu seniorów na rozwój miasta poprzez włączanie starszych warszawianek i warszawiaków do obywatelskiego udziału w programowaniu jego rozwoju”

Aktualności Warszawskiej Rady Seniorów