II Forum Środowisk Senioralnych – 2023

20 października 2023 w Sali Warszawskiej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie

W PROGRAMIE 

  1. Otwarcie, powitanie, przedstawienie celu II Forum Środowisk Senioralnych.
  2. Wystąpienie przedstawiciela władz m.st. Warszawy.
  3. Wystąpienia gości.
  4. Wystąpienie  przedstawiciela Marszałka Województwa Mazowieckiego – Rola i zadania NGO w realizacji polityki senioralnej na Mazowszu.
  5. Wystąpienie Pani Ewy Kolankiewicz Dyrektorki Centrum Komunikacji Społecznej – Rola organizacji pozarządowych w realizacji polityki senioralnej w Warszawie
  6. Prezentacja projektów realizowanych przez wybrane  organizacje pozarządowe.
  7. Praca w grupach warsztatowych- Nasze potrzeby i  oczekiwania
  8. Panel ekspercki „Senior na krok przed emeryturą”.
  9. Podsumowanie II Forum.
2 Forum Środowisk Senioralnych – uczestnicy

Materiały i stanowiska z II Forum zostaną zebrane, opracowane i przekazane do Urzędu m. st. Warszawy, do wykorzystania w przygotowaniu działań w ramach realizacji polityki senioralnej m.st. Warszawy oraz programów wykonawczych.

Aktualności Warszawskiej Rady Seniorów