Apel Warszawskiej Rady Seniorów

W dobie panującego obecnie kryzysu związanego z pandemią wirusa covid-19, osoby starsze zostały zmuszone do spędzania większości swojego czasu w zamkniętej przestrzeni domowej. Brak ruchu, poza koniecznym dla egzystencji wychodzeniem na zakupy czy do apteki, odbija się szkodliwie na stanie kondycji fizycznej. Brak częstych bezpośrednich kontaktów z rodziną i znajomymi ma negatywny wpływ na ogólny stan ich psychiki. Obydwa te zjawiska grożą przyspieszonym starzeniem się prowadzącym do zwiększonej liczby zachorowań a w konsekwencji także do możliwej utraty samodzielności.

Aby temu zapobiec, rozumiejąc powagę problemu, wiele organizacji NGO oraz instytucje aktywne na polu polityki senioralnej, organizują zajęcia zdalne, których tematem są zajęcia ruchowe lub proponują programy dydaktyczne nazywane potocznie treningiem umysłu i koncentracji, pozwalające na utrzymanie sprawności intelektualnej.

Ponieważ warunkiem powodzenia takich programów, jest emitowanie ich w godzinach niekolidujących z obowiązującymi w handlu i usługach godzinami dla seniorów,

Udostepnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

587 Liczba wyświetleń wpisu