9. Wieści WRS: Wrzesień 2021

INFORMUJEMY

27 sierpnia na Ogólnopolskim Konwencie Rad Seniorów i Walnym zebraniu sprawozdawczo wyborczym Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów w Krakowie, Warszawską Radę Seniorów reprezentowały Małgorzata Żuber-Zielicz i Elżbieta Wiśniewska. Na spotkaniu przedstawiciele rad seniorów z całej Polski mieli możliwość wymiany doświadczeń, omówienia problemów z którymi mierzą się na co dzień, a także przedyskutowania swoich oczekiwań i potrzeb. Szczególnie dużo uwagi poświęcono toczącej się batalii o nowelizację ustawy o samorządzie gminnym w zakresie art. 5c dotyczącego rad seniorów. Delegaci Konwentu podjęli uchwały powołujące stałych przedstawicieli do Sejmowych Komisji: ds. polityki senioralnej, ds. zdrowia, ds. samorządu terytorialnego i polityki regionalnej oraz w sprawie powołania Zespołu eksperckiego do monitorowania rządowego programu „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo. Uczestnictwo. Solidarność”. Nasza wiceprzewodnicząca  Elżbieta Wiśniewska została wybrana do Zespołu eksperckiego.   


Wydarzenia, spotkania, inicjatywy  Warszawskiej Rady Seniorów

    Joanna Celińska wzięła udział w posiedzeniu członków Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. UTW. W programie: informacja o wynikach projektu Akademia Liderów 60+  w latach 2020 – 2021, oferta wsparcia ze strony Ogólnopolskiego Porozumienia UTW dla Warszawskich UTW w latach 2021-2023, oferta informatyczna, informacja o badaniach żółtej plamki Oferta CMP, oferta Krajowej Rady Notarialnej i informacja o wynikach konsultacji społecznych nowelizacji ustawy o osobach starszych, informacje poszczególnych UTW o planowanych inauguracjach nowego roku akademickiego oraz planach wznowienia aktywności. Ekipa filmowa Fundacji OP UTW nakręciła z wydarzenia film, który zamieszczony będzie na serwerze Telewizji Senioralnej TV 60+ na www.fundacjaoputw.pl

    8 września odbyło się  posiedzenie Warszawskiej Rady Seniorów. Warszawska Rada Seniorów gościła na posiedzeniu Pana Michała Szczerbę Posła na Sejm RP. Mieliśmy okazję porozmawiać o zmianach w prawie dotyczącym seniorów oraz o sytuacji naszego środowiska po pandemii i przekazać nasze rekomendacje oraz apel w sprawach dla nas ważnych (apel dostępny na stronie wrs.waw.pl).

    8 września na posiedzeniu Warszawskiej Rady Seniorów Pani Magdalena Roguska Wiceprzewodnicząca Rady Miasta wręczyła Pani Ewie Kozdroń i Panu Janowi Sieleckiemu Odznakę Honorową „Za zasługi dla Warszawy”   Szersza foto informacja w tym numerze.

    8 września Pani Marlena Muszyńska Zastępca Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych  wręczyła powołania nowym członkom WRS: Pani Teresie Bojanowicz- przedstawicielce Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. UTW, Panu Januszowi Zielińskiemu  i  Panu Zdzisławowi Czerwińskiemu – przedstawicielom Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. osób Starszych i Kombatantów, Pani Jolancie Sobczak- przedstawicielce Prezydenta Warszawy, Pani Małgorzacie Żuber-Zielicz i Andrzejowi Melakowi – przedstawicielom Rady Miasta.

    7 września Pani Małgorzata Żuber-Zielicz uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta st. Warszawy. Pani przewodnicząca poinformowała członków komisji o przygotowywanym seminarium warszawskich rad seniorów i poprosiła Panią Przewodnicząca Aleksandrę Śniegocką  – Gożdzik o objęcie patronatem seminarium. Tematem wiodącym V seminarium jest „Dobrostan seniora w Warszawie – udział, rola i uwzględnienie potrzeb oraz oczekiwań seniorów w strategiczno-programowych dokumentach miasta”. Chcielibyśmy współpracować w przygotowaniu seminarium z dyrektorami Biur pionu społecznego i koordynatorami strategii, polityk i programów.  

    9 września przedstawiciele Warszawskiej Rady i dzielnicowych rad seniorów uczestniczący w pilotażowym programie WODZIREJ wzięli udział w spotkaniu z Panią Prezydentową Jolantą Kwaśniewską. Celem spotkania było podsumowanie i wypracowanie raportu z realizacji “WODZIREJA”.

    13 września Joanna Celińska uczestniczyła w uroczystym  otwarciu Klubokawiarni Międzypokoleniowej znajdującej się w Kamienicy Międzypokoleniowej przy ul. Stalowej 29. Obecność Pani Prezydent Aldony Machnowskiej-Góra była okazją, dla uczestniczących w spotkaniu,  do rozmów o sprawach ważnych dla seniorów. To nowe miejsce dedykowane mieszkańcom, być może też miejsce spotkań Rady Seniorów Pragi Północ i wielu ciekawych wydarzeń. Zapraszamy na dobrą kawę oraz do wspólnego tworzenia tego miejsca w przyszłości.

    15 września podpisaliśmy  list otwarty do Przewodniczącego Grupy Roboczej ONZ ds. Starzenia się oraz do członków Biura tej Grupy. W liście zwrócono uwagę na fakt, że Grupa Robocza ONZ nie realizuje swojego mandatu, jakim jest wzmocnienie ochrony praw osób starszych. Zostały zatrzymane  prace na rzecz uchwalenia Konwencji o prawach osób starszych. Podpisując ten list pokazujemy, że społeczeństwu obywatelskiemu zależy na Konwencji, ponieważ może ona mieć realny wpływ na poprawę sytuacji osób starszych.

    15-16 września w Krakowie odbyły się VIII Międzynarodowe Senioralia wraz z konferencją dla koordynatorów i liderów polityki senioralnej pt. Doświadczenie i inspiracje w polityce senioralnej gmin. W wydarzeniu tym Warszawską Radę Seniorów reprezentowali Joanna Celińska i Jan Sobota.

    19 Września na Stadionie „Orła” Warszawa przy ul. Podskarbińskiej warszawscy seniorzy brali udział w  warsztatach Nordic Walking, prowadzonych  przez doświadczonych instruktorów tej dyscypliny. Warsztaty zapoczątkowały zmagania sportowe w ramach bardzo ciekawego wydarzenia – Warsaw Senior Cup, które z inicjatywy Warszawskiej Rady Seniorów i dzięki zaangażowaniu Pani prof. Ewy Kozdroń i Pana Jerzego Mądrego wypełniły w tym roku lukę po Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów. Była możliwość współzawodnictwa w biegu na dystansie 60 m,  pchnięciu kulą, ergometrze wioślarskim, skoku w dal z miejsca oraz w strzelaniu z broni laserowej.

    20-21 września 2021 r Siłownia Pamięci – fundacja Stocznia zaprosiła warszawskich seniorów do udziału w dwudniowym, nieodpłatnym seminarium „Siłowni Pamięci”, którego tematem był: trening funkcji poznawczych dla osób starszych. . W programie wystąpiło szereg specjalistek zajmujących się tematyką treningu umysłu oraz prowadzone były praktyczne warsztaty w podgrupach. Seminarium odbywało się w formie stacjonarnej, ale wybrane jego części były transmitowane na kanałach w mediach społecznościowych Fundacji Stocznia.

    We wrześniu członkowie, eksperci i sympatycy  Warszawskiej Rady Seniorów oraz przedstawiciele dzielnicowych rad seniorów obsługiwali jako wolontariusze warszawskie biegi takie jak: „Wybiegaj Krew i Szpik”, „Bieg o Złotą Podkowę Kasztanki Piłsudskiego” w Sulejówku, bieg  „1 Mila”  na  AWF,  „Bieg przez  Most” na  Białołęce, „Bieg Ordona” na Ochocie, „ Bieg Dzika” na  Bielanach,  „Zabiegana  Mama” na  Stadionie  Narodowy oraz Maraton Warszawski. Szczególne słowa podziękowania dla kolegów organizujących grupy wolontariuszy do obsługi biegów – eksperta WRS Jerzego Mądrego oraz byłego członka i wiceprzewodniczącego WRS dzisiaj jej sympatyka Edwarda Stegienki.

    25 września – 2 października Warszawskie Dni Seniora


WRZEŚNIOWE WIEŚCI Z RAD DZIELNICOWYCH I ORGANIZACJI SENIORALNYCH

 • 4 września Rada Seniorów z Białołęki i  Zarząd Dzielnicy Białołęka zaprosili seniorów warszawskich na piknik w Parku Henrykowskim. Białołęcka Rada Seniorów miała swój namiot. Można było poznać Wioskę Żywej Archeologii, skorzystać z bezpłatnej przejażdżki ulicami rowerem elektrycznym. Centrum Aktywności Międzypokoleniowej z Nowolipia przedstawiło propozycje swojej działalności. Można było porozmawiać z przedstawicielami Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego na Białołęce i  uzyskać informację o terapii tlenowej Normobaria, działającej w tej dzielnicy. Były obecne Radne Białołęki i Miasta st. Warszawy, które towarzyszyły seniorom i można było z nimi porozmawiać o ważnych dla  seniorów sprawach. Pomagała jak zawsze Młodzieżowa Rada Dzielnicy Białołęka.
 • Na Targówku odbyły się wybory do Rady Dzielnicowej III kadencji. To jedna z pierwszych dzielnic, która utworzyła w 2014 roku radę seniorów.

POLECAMY

 • Przygotowujemy kolejny tom do naszej biblioteczki „Seniorzy i polityki senioralne w krajach Europy”. Prośba do wszystkich o podzielenie się własnymi doświadczeniami w tym zakresie.
 • Przygotowujemy też dokument pn. „ Analiza polityki senioralnej gmin na Mazowszu”– przygotowuje członek WRS Pan Zdzisław Czerwiński. Wszelkie przykłady dobrych praktyk są mile widziane. Prosimy o kontakt osób chętnych do współpracy(dane mailowe Zdzisława?)

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

 • w dniach od 25 września do 2 października zapraszamy wszystkich seniorów do uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych, w ramach Warszawskich Dni Seniora.
 • 26 września 2021 r.,  na zaproszenie Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów „Zośka” i „Parasol”, Przewodnicząca WRS Małgorzata Żuber-Zielicz będzie uczestniczyła w uroczystościach obchodów 78-tej rocznicy „Akcji Wilanów” oraz w Walnym Zgromadzeniu Komitetu, które odbędzie się w Centrum Kultury Wilanów przy ul. Kolegiackiej 3. 
 • 27 września br. Przedstawiciele Warszawskiej Rady Seniorów będąuczestniczyli w uroczystości upamiętniającą 82 rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego, która będzie miała miejsce przed Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej przy ulicy Wiejskiej
 • 28 września przedstawiciele seniorów warszawskich będą na  VI  Sejmiku Senioralnym Województwa Mazowieckiego,  organizowanym przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Sejmik jest wydarzeniem skierowanym do przedstawicieli rad seniorów, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, klubów seniora, organizacji pozarządowych i instytucji, które statutowo zajmują się działalnością na rzecz środowiska osób starszych z terenu województwa mazowieckiego.  Celem tegorocznej konferencji jest  analiza jakości życia osób starszych na Mazowszu w dobie pandemii COVID-19 i dyskusja na temat możliwości podniesienia jakości życia po pandemii. W czasie konferencji odbędą się trzy prelekcje, panel dyskusyjny oraz wystąpi przedstawiciel Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej  poruszając problematykę ekonomii społecznej i działań z zakresu profilaktyki uzależnień. Pierwsza z prelekcji dotyczy  zadań realizowanych przez Wydział Polityki Senioralnej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Tematyka drugiej odnosi się do oceny jakości życia osób starszych w dobie pandemii COVID-19. Trzecia z kolei poświęcona będzie psychologicznym aspektom pandemii koronawirusa i sposobom radzenia sobie z jej negatywnymi skutkami. W panelu dyskusyjnym będą uczestniczyli specjaliści, a dyskusja dotyczyć będzie  możliwości podniesienia jakości życia osób starszych oraz o formach ich wsparcia.
 • 29 września odbędzie się Konwent przedstawicieli Rad Seniorów z terenu Mazowsza oraz  uroczyste otwarcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Legionowie. W  wydarzeniu tym Warszawską Radę Seniorów reprezentować będą  Zdzisław Czerwiński, Małgorzata Żuber-Zielicz i Joanna Celińska.
 • 29.09 w Domu Kultury Prom na Saskiej Kępie przedstawiciel Warszawskiej Rady Seniorów, Pan Ryszarda Kalhoff spotka się z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga Południe. 
 • 30 września Przewodnicząca WRS spotka się z Panem Tomaszem Pactwą, Dyrektorem Biura Pomocy i Projektów Społecznych w celu omówienia aktualnych tematów ważnych dla warszawskich seniorów.
 • 1 października  w ramach świętowania Warszawskich Dni Seniora po raz pierwszy otworzymy drzwi Klubokawiarni Pora na Seniora przy ul. Puławskiej 3 w Warszawie. To właśnie tam od godz. 11:00 do 19.00 będzie czekać Was dzień pełen wrażeń! Wydarzenie pod patronatem WRS.
 • 4 października odbędzie się w sali Senatu VII Sesja Plenarna Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
 • 4-6 października odbędą się warsztaty wyjazdowe Warszawskiej Rady Seniorów poświęcone polityce senioralnej Warszawy do 2030 roku. W czasie warsztatów przewidziane jest spotkanie z przedstawicielami Rady Seniorów miasta Lublin. Celem spotkania jest wymiana zebranych dobrych doświadczeń i dyskusja nad zadaniami, które mogą podnieść dobrostan seniorów w naszych miastach.
 • 8 października odbędzie się posiedzenie Zarządu Mazowieckiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów.
 • 12 października – odbędzie uroczyste spotkanie Redakcji POKOLENIA z okazji 3 rocznicy. Pani Małgorzata Żuber-Zielicz zaprasza Przewodniczących Rad Seniorów z warszawskich dzielnic na spotkanie o godzinie 15.00.
 • 22 października w Wolskim Centrum Kultury będzie miała miejsceGala Konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom” – edycja 2020

Udostepnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

549 Liczba wyświetleń wpisu