Regulamin Konkursu

Zapraszamy do pobrania aktualnej wersji regulaminu Konkursu Miejsce Przyjazne Seniorom przyjętego uchwałą VIIXX Warszawskiej Rady Seniorów z dnia 24 lipca 2019 Roku.

W roku 2020 wnioski można składać do 30 września w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy przy ulicy Kruczkowskiego 2.

Regulamin

Załącznik 1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik 1a – Formularz indywidualne wyróżnienie

Załącznik 2 – Karta oceny formalnej

Załącznik 3 – Rekomendacje dzielnicowej rady seniorów

Załącznik 4 – Ocena Kapituły

Plakat promocyjny

Uruchomiamy kolejną edycję rozpoznawalnego i cieszącego się popularnością konkursu, w którym Warszawska Rada Seniorów, rady dzielnicowe wraz z Urzędem m.st. Warszawy wybierają i nagradzają miejsca otwarte na potrzeby osób 60+. Zapraszamy instytucje, organizacje dostępne, oferujące atrakcyjne zniżki i ciekawe wydarzenia dla starszych mieszkańców stolicy.
Zgłoszenia przyjmujemy do 30 września 2019 r.
Poniżej Regulamin udziału w konkursie oraz załączniki.
Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie Załącznika nr 1 (lub nr 1a w przypadku wyróżnień indywidualnych) i złożenie do Biura Pomocy i Projektów Społecznych osobiście, elektronicznie lub za pomocą poczty.