I posiedzenie Rady Seniorów

I posiedzenie Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbyło się w dniu 8 października 2018 roku w pok. 314 Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przy al. gen. Antoniego Chruściela “Montera” 28. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12.15, a zakończyło się o godz. 13.40.

Posiedzeniu przewodniczył burmistrz Mieczysław Golónka. Po słowach powitania przystąpiono do wyboru przewodniczącego Rady. W głosowaniu tajnym zebrani jednogłośnie wybrali na tę funkcję Ireneusza Wrześniewskiego – byłego pracownika naukowego Morskiego Instututu Rybackiego w Gdyni – dyrektora, dyplomaty w dwóch turach w Ambasadzie RP w Stanach Zjednocznych Ameryki Północnej – Radca Ekonomiczny Ambasady. Dyrektora Generalnego Projektu Banku Światowego w Afryce – Somalia – Eksperta Światowej Organizacji Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Dyrektora departamentu w administracji państwowej. Dyrektora w Biurze Współpracy z Zagranicą w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie (Samorząd Gospodarczy). Parę lat w samorządzie miasta Sopot. Obecnie emeryta Wiceprezesa Stowarzyszenia “Lepszy Rembertów”. Przewodniczącego Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów I kadencji w latach 2015 – 2018.

W kolejnym punkcie obrad dokonano wyboru wiceprzewodniczącej Radywyniku głosowania wiceprzewodniczącą została pani Lucyna Barbara Wieczorek – wieloletnia mieszkanka Rembertowa, emerytka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Przedstawicielem rembertowskich seniorów w Warszawskiej Radzie Seniorów został Ireneusz Wrześniewski. W skład Rady Seniorów weszli ponadto: Halina Andruszko, Barbara Burtniak, Zbigniew Magnucki, Czeslaw Ochenduszka, Janusz Osiński, Elżbieta Piechal, Barbara Słoniewska i Teresa Wrześniewska.

Udostepnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

193 Liczba wyświetleń wpisu