Rada Seniorów Dzielnicy Śródmieście

Rada Seniorów Dzielnicy Śródmieście jest w trakcie organizacji. Więcej informacji wkrótce.