Rada Seniorów Dzielnicy Śródmieście

Prezydium

Przewodnicząca - Halina Lipke

Wiceprzewodnicząca - Barbara Kopczyńska

Wiceprzewodnicząca - Marzanna de Latour

  

Członkowie Rady Seniorów

 

1. Ewa Czerwińska - przedstawicielka Zarządu Dzielnicy

2. Dariusz Geller - przedstawiciel Komisji Dialogu Społecznego

3. Jan Grabowski

4. Irena Grzybowska

5. Halina Gwiazdowicz

6. Barbara Kopczyńska

7. Katarzyna Kozłowska

8. Wacława Elżbieta Kurzątkowska

9. Marzanna de Latour - przedstawicielka Rady Dzielnicy

10. Halina Lipke

11. Ewa Stanisława Musiał

12. Sławomir Pieciukiewicz

13. Krystyna Wierzbicka - przedstawicielka DRS do Warszawskiej Rady Seniorów

14. Emilja Wudkiewicz - Madejczyk

15. Tomasz Żach

 Zespoły zadaniowe

 

1. Zespół do spraw organizacyjnych Rady Seniorów Dzielnicy Śródmieście.

2. Zespół do spraw aktywności społecznej, kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej seniorów.

3. Zespół do spraw usług z zakresu pomocy, opieki i zdrowia dla seniorów.

 

Kontakt

Urząd Dzielnicy Warszawa Śródmieście

ul. Nowogrodzka 43, pok. 132

00-691 Warszawa

tel. 22 443-92-25

 e-mail : srodmiescie@wrs.waw.pl

 

Dokumenty

1.Regulamin Rady Seniorów Dzielnicy Śródmieście

 2.Protokół z 1 Sesji Rady Seniorów Dzielnicy Śródmieście 30 maja 2018 roku

3.Protokół z 2 Sesji Rady Seniorów Dzielnicy Śródmieście 25 czerwca 2018 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności