Rada Seniorów Dzielnicy Wola

Logo Wolska Rada Seniorów

Prezydium Wolskiej Rady Seniorów

 • Przewodniczący - Zbigniew Ogonowski
 • Zastępcy Przewodniczącego - Iwona Bruśk, Jacek Czech
 • Sekretarz: Elżbieta Kowalska

Członkowie Wolskiej Rady Seniorów

 •  Bralska Danuta
 •  Bruśk Iwona
 • Cąpała Zbigniew
 • Czech Jacek
 • Draganiak Ryszard
 • Golc Barbara
 • Kania Lidia
 • Kowalska Elżbieta
 • Król Hanna
 • Małkowska – Cieślak Elżbieta
 • Niczke Zofia
 • Ogonowski Zbigniew
 • Piątkowski Dariusz
 • Romanowski Witold
 • Siemianowska – Reutt Krystyna
 • Szeląg Alicja
 • Wójtowicz Teresa
 • Zieliński Adam

Zespoły zadaniowe Wolskiej Rady Seniorów

 Zespół ds. Planowania, Działalności i Promocji:

 • Bruśk Iwona
 • Czech Jacek
 • Kowalska Elżbieta
 • Ogonowski Zbigniew
 • Piątkowski Dariusz
 • Wójtowicz Teresa

Zespół ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej
przewodniczący: Lidia Kania

Zespół ds. Sportu i Rekreacji
przewodnicząca: Teresa Wójtowicz

Zespół ds. Kultury i Oświaty
przewodnicząca: Elżbieta  Małkowska – Cieślak

Zespół ds. Infrastruktury i Barier Architektonicznych
przewodniczący: Ryszard Draganiak

 

Kontakt

Dyżury Członków Wolskiej Rady Seniorów w czwartki w godz. 14.00-16.00
"Ośrodek Nowolipie" - ul. Nowolipie 25 b
tel.: (22) 838 34 96 oraz (22) 636 70 42
e- mail:
wola@wrs.waw.pl, wolaseniora15@gmail.com

Facebook Wolska Rada Seniorów

https://www.facebook.com/Wolska-Rada-Seniorów

Wolska Rada Seniorów na stronie Dzielnicy Warszawa-Wola m.st. Warszawy

http://wola.waw.pl/page/3237,wolska-rada-seniorow.html

 

Aktualności