Rada Seniorów Dzielnicy Wesoła

Prezydium Rady Seniorów Dzielnicy Warszawa Wesoła

  • Bożena Borys      -  przewodnicząca Rady
  • Barbara Gawryś Bogdańska - wiceprzewodnicząca
  • Anna Kucharczyk - sekretarz

Członkowie Rady Seniorów Dzielnicy Warszawa Wesoła

  • Anna Barańska       
  • Eugeniusz Gorczyca
  • Roman Kalupa 
  • Helena Każmierczak -  przedstawicielka w Warszawskiej Radzie Seniorów
  • Mieczyslaw Ołdziej
  • Izabella Ruli

Kontakt

Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych Dzielnicy Warszawa Wesoła

tel.: 22 773 60 25, 22 773 60 18

e-mail: wesola@wrs.waw.pl

Aktualności