Rada Seniorów Dzielnicy Włochy

Przezydium Rady Dzielnicy Włochy

Przewodnicząca - Maria Boratyn-Laudańska
Wiceprzewodniczący - Krzysztof Chorzewski
Sekretarz - Audzei Frants
przedstawiciel do Warszawskiej Rady Seniorów  Wojciech Kożuchowski

 

Członkowie

 Audzei Frants
Boratyn-Laudańska Maria
Burns Karolina
Chorzewski Krzysztof Tadeusz
Dąbrowski Henryk
Janusz Elżbieta Maria
Kołodziejczyk Janina
Kot Grażyna
Kożuchowski Wojciech
Kuryłek-Kaczmarek Barbara
Pieńkosz Joanna
Trojan Rafał
Wacławek Violetta
Wołczacki Artur
Woźniak Maria Aldona

 

Zespół Zadaniowy  ds. Polityki Społecznej  i Spraw Społecznych

Przewodnicząca Zespołu - Janina Kołodziejczyk
Karolina Burns
Elżbieta Janusz
Wojciech Kożuchowski  


Zespół Zadaniowy ds. Kultury, Sportu i Rekreacji

Przewodniczący Zespołu - Krzysztof Chorzewski
Grażyna Kot
Maria Aldona Woźniak


Zespół Zadaniowy ds. Studiów i Analiz 

Przewodniczący Zespołu - Henryk Dąbrowski
Audzei Frants
Wojciech Kożuchowski