Rada Seniorów Dzielnicy Ursynów

 Prezydium Ursynowskiej Rady Seniorów

 • Irena WUTTKE-MISZCZAK – Przewodnicząca
 • Janusz OLCZYK  – Zastępca Przewodniczącej
 • Halina KOSICKA  – Sekretarz

 

 Członkowie Ursynowskiej Rady Seniorów

 • Wiesława Regina BONISŁAWSKA
 • Zenon DAGIEL
 • Irena KARPOWICZ
 • Bogusław LASOCKI
 • Sławomir  LITWIN
 • Agnieszka ŁOCHOWSKA
 • Janusz MAKSYMOWICZ
 • Lucyna PIESZYŃSKA-GĄSIOROWSKA
 • Krystyna TYLUS
 • Anna Maria WAGNER
 • Wojciech Andrzej ZIELIŃSKI

 

 Zespoły zadaniowe Ursynowskiej Rady Seniorów

 • ds. promocji Rady Seniorów
 • ds. konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom”
 • ds. Międzypokoleniowego Centrum Spotkań Integracyjnych
 • ds. wolontariatu seniorów
 • ds. Dni Ursynowa i Tygodnia Seniora
 • ds. utworzenia Archiwum Kultury Ursynowa
 • ds. przeciwdziałania dyskryminacji osób starszych
 • ds. udziału seniorów w organizacji 40-lecia Ursynowa „Mamy 40 – latków”
 • ds. „Więźniów 4-go piętra”
 • ds. zdrowia seniorów
 • ds. budżetu partycypacyjnego
 • ds. działania na rzecz seniorów Ursynowa

Kontakt

 
Dużury członków Ursynowskiej Rady Seniorów
w każdy 2 i 4 wtorek miesiąca w godz. 15-16:00
Urząd Dzielnicy Ursynów, sala 230
KEN 61, 02-791 Warszawa
Plan dyżurów
 • 27 marca Wojciech Zieliński, Zenon Dagiel
 • 10 kwietnia Krystyna Tylus, Regina Bonisławska
 • 24 kwietnia Anna Polarczyk, Janusz Maksymowicz
 • 15 maja Bogusław Lasocki, Janusz Olczyk
 • 29 maja Anna Wagner
 • 12 czerwca Wojciech Zieliński, Zenon Dagiel
 • 26 czerwca  Janusz Olczyk
              

Seniorzy Ursynowa na Facebooku


Strona Rady Seniorów na stronie Dzielnicy Ursynów

 
 

Aktualności