Rada Seniorów Dzielnicy Targówek

Prezydium Rady Seniorów Dzielnicy Targówek

 • Jadwiga Ciastek - przewodnicząca Rady
 • Remigiusz Sikora - wiceprzewodniczący 
 • Sylwia Oleksińska - sekretarz Rady

Członkowie Rady Seniorów Targówka

 • Jadwiga Ciastek,
 • Joanna Celińska - przedstawicielka Rady Seniorów Dzielnicy Targówek w Warszawskiej Radzie Seniorów - sekretarz WRS
 • Witold Harasim,
 • Adam Jaworowski,
 • Mirosława Kwiatek,
 • Henryk Klaudel,
 • Czesław Lewandowski,
 • Ewa Musiał,
 • Sylwia Oleksińska,
 • Jerzy Pluta,
 • Remigiusz Sikora

Zespoły zadaniowe Rady Seniorów Targówka

 

 • Zespół d/s współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami oraz promocji Rady Seniorów – przewodniczący  Remigiusz Sikora;
 • Zespół d/s. bezpieczeństwa, infrastruktury i barier architektonicznych – przewodniczący Witold Harasim oraz Jerzy Pluta;
 • Zespół d/s. zdrowia – przewodnicząca Mirosława Kwiatek oraz Sylwia Oleksińska;
 • Zespół d/s. sportu i rekreacji – przewodniczący Adam Jaworowski oraz Henryk Klaudel;
 • Zespół d/s. wsparcia i pomocy społecznej – przewodnicząca Ewa Musiałoraz  Czesław Lewandowski;
 • Zespół d/s. kultury i rozrywki – przewodnicząca Joanna Celińska oraz Jadwiga Ciastek.

Kontakt


Adres korespondencyjny:
Rada Seniorów Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
tel. (22) 44 38 741, fax (22) 44 38 758

Kontakt bezpośredni:
Dyżury Członków Rady Seniorów Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy:
Pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godzinach 15.00–16.00
Spółdzielczy Dom Kultury „LIRA” SM Bródno
ul. Łojewska 3, 03-254 Warszawa, tel. (22) 675 15 55
e-mail: rstargowek@gmail.com, targowek@wrs.waw.pl

Rada Seniorów Targówek na stronie Dzielnicy Warszawa-Targówek
www.targowek.waw.pl/radaseniorow

Aktualności