Rada Seniorów Dzielnicy Targówek

Prezydium Rady Seniorów Dzielnicy Targówek

 • Krzysztof Lewandowski - przewodnicząca Rady
 • Marek Bieżański - wiceprzewodniczący 
 • Zbigniew Lewandowski - sekretarz Rady

Członkowie Rady Seniorów Targówka

 • Marek Bieżanski,
 • Joanna Celińska - przedstawicielka Rady Seniorów Dzielnicy Targówek w Warszawskiej Radzie Seniorów - sekretarz WRS
 • Witold Harasim,
 • Adam Jaworowski,
 • Mirosława Kwiatek,
 • Krzysztof Lewandowski,
 • Zbigniew Lewandowski,
 • Jerzy Pluta,
 • Remigiusz Sikora,
 • Krystyna Tomkiewicz,
 • Jadwiga Wróblewska

Adres korespondencyjny:
Rada Seniorów Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
tel. (22) 44 38 741, fax (22) 44 38 758
e-mail: rstargowek@gmail.com, targowek@wrs.waw.pl

Rada Seniorów Targówek na stronie Dzielnicy Warszawa-Targówek
www.targowek.waw.pl/radaseniorow