Rada Seniorów Dzielnicy Rembertów

Logo Rembertowskiej Rady Seniorów

Prezydium Rembertowskiej Rady Seniorów

  • Ireneusz Wrześniewski - przewodniczący Rady, przedstawiciel do Warszawskiej Rady Seniorów
  • Lucyna Barbara Wieczorek - wiceprzewodnicząca Rady

 

Członkowie Rembertowskiej Rady Seniorów

  • Halina Andruszko
  • Barbara Burtniak - przedstawicielka Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
  • Zbigniew Magnucki
  • Czasław Ochenduszka - delegat WRS do  Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
  • Janusz Osiński
  • Elżbieta Piechal
  • Barbara Słoniewska
  • Teresa Wrześniewska 

KONTAKT

Rada Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy,
Aleja gen. Chruściela 28, 
04-401 Warszawa
tel. 22 443 38 07
 
Strona Internetowa Rembertowskiej Rady Seniorów 

 
www.radaseniorowrembertow.pl

Facebook Rembertowskiej Rada Seniorów

https://www.facebook.com/senioralnyrembertow


Kalendarium Rembertowskiej Rady Seniorów


http://radaseniorowrembertow.pl/o-radzie

Aktualności