Rada Seniorów Dzielnicy Rembertów

Logo Rembertowskiej Rady Seniorów

Prezydium Rembertowskiej Rady Seniorów

  • Ireneusz Wrześniewski - przewodniczący Rady
  • Jadwiga Jeziorska - wiceprzewodnicząca Rady

 

Członkowie Rembertowskiej Rady Seniorów

  • Longinus Kawka - przedstawiciel Rembertowskiej Rady Seniorów w Warszawskiej Radzie Seniorów
  • Barbara Burtniak - przedstawicielka Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
  • Jerzy Michalski 
  • Czasław Ochenduszka - przedstawiciel Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, delegat WRS do  Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
  • Janusz Osiński
  • Wojciech Rosicki
  • Teresa Wrześniewska Teresa

KONTAKT

Rada Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy,
Aleja gen. Chruściela 28, 
04-401 Warszawa
tel. 22 443 38 07
 
Strona Internetowa Rembertowskiej Rady Seniorów 

 
www.radaseniorowrembertow.pl

Facebook Rembertowskiej Rada Seniorów

https://www.facebook.com/senioralnyrembertow


Kalendarium Rembertowskiej Rady Seniorów


http://radaseniorowrembertow.pl/o-radzie

Aktualności